část obce Horní Bolíkov

Identifikace

ICZUJ: 547263
KODCOB: 042455
ID31: 10048
ID32: 10048
GPS: JTSK (Y, X): 691860, 1150269
S-42 (Y, X): 3523039.635, 5451063.558
UTM (Y, X): 522906.6786, 5448743.6880
Šířka/Délka: 49° 11' 27.8403631000", 15° 18' 51.7795251400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ BOLÍKOV v r. 1869 pod názvem Bulikov obec v okr. Dačice, v r. 1880-1900 pod názvem Bolikov obec v okr. Dačice, v r. 1910-1930 pod názvem Bolíkov obec v okr. Dačice, v r. 1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1975 obec v okr. Jindřichův Hradec, od 1.1.1976 část obce Studená v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Bolikau
část obce Bolikov / Bolíkov
část obce Bulikov
část obce Horní Bolíkov

Nadřazená místa

obec Studená

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!