část obce Breilow

Identifikace

ICZUJ: 535427
KODCOB: 402630
ID31: 8050
ID32: 100478
GPS: JTSK (Y, X): 700300, 1007500
S-42 (Y, X): 3496302.955, 5591572.915
UTM (Y, X): 496180.8863, 5589195.8270
Šířka/Délka: 50° 27' 17.1183501900", 14° 56' 46.3242244100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Breilau
část obce Breilow
část obce Brejlov
část obce Brejlovice
část obce Breylau
část obce Breylow

Nadřazená místa

obec Bakov nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1801-1940), Kosmonosy 28, matrika narozených
Matrika (1803-1925), Kosmonosy 28, matrika oddaných
Matrika (1801-1902), Kosmonosy 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!