část obce Běchov

Identifikace

ICZUJ: 535702
KODCOB: 001503
ID31: 8112
ID32: 100453
GPS: JTSK (Y, X): 690535, 1010395
S-42 (Y, X): 3506359.533, 5589957.804
UTM (Y, X): 506233.3700, 5587581.3740
Šířka/Délka: 50° 26' 24.7742595000", 15° 5' 16.0112595100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Běchov
část obce Bechov

Nadřazená místa

obec Dolní Bousov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1801-1881), Všeborsko 7, matrika narozených
Matrika (1802-1879), Všeborsko 7, matrika oddaných
Matrika (1801-1881), Všeborsko 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!