část obce Břežany

Identifikace

ICZUJ: 538604
KODCOB: 117552
ID31: 8553
ID32: 100439
GPS: JTSK (Y, X): 739562, 1029280
S-42 (Y, X): 3460165.083, 5564922.906
UTM (Y, X): 460057.7276, 5562556.6680
Šířka/Délka: 50° 12' 49.8196853400", 14° 26' 24.6499457200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Březany
část obce Břežany
část obce Břežany
část obce Panenské Břežany
část obce Panno-Břežany

Nadřazená místa

obec Panenské Břežany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matriky (1679-1709), Odolená Voda č 1, matrika narozených
Matriky (1709-1728), Odolená Voda č 2, matrika narozených
Matriky (1729-1760), Odolená Voda 3, matrika narozených
Matriky (1761-1784), Odolená Voda 4, matrika narozených
Matriky (1784-1827), Odolená Voda 5, matrika narozených
Matriky (1679-1705), Odolená Voda č 1, matrika oddaných
Matriky (1710-1728), Odolená Voda č 2, matrika oddaných
Matriky (1729-1764), Odolená Voda č 3, matrika oddaných
Matriky (1761-1784), Odolená Voda 4, matrika oddaných
Matrika (1847-1880), Odolená Voda 10, matrika oddaných
Matriky (1685-1709), Odolená Voda č 1, matrika zemřelých
Matriky (1710-1728), Odolená Voda č 2, matrika zemřelých
Matriky (1729-1762), Odolená Voda č 3, matrika zemřelých
Matriky (1761-1784), Odolená Voda 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1846), Odolená Voda 11, matrika zemřelých
Matrika (1847-1880), Odolená Voda 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!