část obce Netřebice

Identifikace

ICZUJ: 535257
KODCOB: 104001
ID31: 8004
ID32: 100438
GPS: JTSK (Y, X): 740032, 1023771
S-42 (Y, X): 3458990.461, 5570326.311
UTM (Y, X): 458883.5841, 5567957.8730
Šířka/Délka: 50° 15' 44.3973969300", 14° 25' 23.3006713900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Netřeb
část obce Netřeba
část obce Netřebí
část obce Netřebice
část obce Netřeby
část obce Netřeby

Nadřazená místa

obec Úžice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matriky (1679-1709), Odolená Voda č 1, matrika narozených
Matriky (1679-1705), Odolená Voda č 1, matrika oddaných
Matriky (1685-1709), Odolená Voda č 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!