část obce Libořezy

Identifikace

ICZUJ: 547247
KODCOB: 083224
ID31: 10041
ID32: 10041
GPS: JTSK (Y, X): 721976, 1165028
S-42 (Y, X): 3495070.238, 5432552.784
UTM (Y, X): 494948.6723, 5430240.4530
Šířka/Délka: 49° 1' 30.1047498000", 14° 55' 51.2541603400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBOŘEZY v r. 1869-1890 pod názvem Libořez osada obce Míšek v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1900-1910 pod názvem Libořez osada obce Mníšek v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1921-1930 obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1950 obec v okr. Třeboň, v r. 1961-1979 obec v okr. Jindřichův Hradec, od 1.1.1980 část obce Stříbřec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Libořez
část obce Libořezy

Nadřazená místa

obec Stříbřec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1600-1649), 7469, matrika narozených
Matrika (1652-1668), 7470, matrika narozených
Matrika (1669-1687), 7471, matrika narozených
Matrika (1689-1715), 7473, matrika narozených
Matrika (1716-1740), 7474, matrika narozených
Matrika (1740-1773), 7475, matrika narozených
Matrika (1774-1792), 7476, matrika narozených
Matrika (1793-1852), 7497, matrika narozených
Matrika (1852-1883), 7498, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1600-1609), 7469, matrika oddaných
Matrika (1657-1666), 7470, matrika oddaných
Matrika (1669-1683), 7472, matrika oddaných
Matrika (1685-1716), 7473, matrika oddaných
Matrika (1716-1745), 7474, matrika oddaných
Matrika (1746-1802), 7478, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1803-1852), 7497, matrika oddaných
Matrika (1642-1648), 7469, matrika zemřelých
Matrika (1650-1668), 7470, matrika zemřelých
Matrika (1669-1683), 7472, matrika zemřelých
Matrika (1685-1716), 7473, matrika zemřelých
Matrika (1716-1745), 7474, matrika zemřelých
Matrika (1746-1786), 7478, matrika zemřelých
Matrika (1780-1823), 7479, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1823-1852), 7480, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1740-1770), 7514, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1740-1770), 7516, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1793-1852), 7515, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!