část obce Velký Tehov

Identifikace

ICZUJ: 538892
KODCOB: 165301
ID31: 8608
ID32: 100393
GPS: JTSK (Y, X): 725196, 1058418
S-42 (Y, X): 3478161.204, 5537871.711
UTM (Y, X): 478046.5220, 5535516.4890
Šířka/Délka: 49° 58' 17.7117154300", 14° 41' 37.8754392500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ TEHOV viz Tehov (Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Tehov
část obce Velký Tehov

Nadřazená místa

obec Tehov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!