část obce dvůr Ovčáry

Identifikace

ID31: 200201
ID32: 100382
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce dvůr Ovčáry
část obce Ovčáry, samota
část obce Vovčáry

Nadřazená místa

obec Křížkový Újezdec

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1789-1837), Popovičky 4, matrika narozených
Matrika (1822-1842), Popovičky 6, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!