část obce Votice

Identifikace

ICZUJ: 538809
KODCOB: 161462
ID31: 8591
ID32: 100381
GPS: JTSK (Y, X): 728771, 1058821
S-42 (Y, X): 3474667.374, 5537012.119
UTM (Y, X): 474554.1153, 5534657.2470
Šířka/Délka: 49° 57' 49.3915845400", 14° 38' 42.7549165100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VOTICE viz Otice (Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Otice
část obce Votice
část obce Votice

Nadřazená místa

obec Strančice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika narozených
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika narozených
Matrika (1786-1817), Jažlovice 2, matrika narozených
Matrika (1807-1843), Jažlovice 3, matrika narozených
Matrika (1844-1867), Jažlovice 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1785-1817), Jažlovice 6, matrika oddaných
Matrika (1785-1817), Jažlovice 5, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1785-1815), Jažlovice 7, matrika zemřelých
Matrika (1808-1867), Jažlovice 8, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1850), Jažlovice 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1851-1867), Jažlovice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!