část obce Vostředek

Identifikace

ICZUJ: 530352
KODCOB: 116297
ID31: 6814
ID32: 100380
GPS: JTSK (Y, X): 717338, 1074803
S-42 (Y, X): 3488062.622, 5522632.098
UTM (Y, X): 487943.9090, 5520283.0810
Šířka/Délka: 49° 50' 5.4848683850", 14° 49' 56.4598762200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ostředek
část obce Vostředek

Nadřazená místa

obec Ostředek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!