část obce Dnespeky

Identifikace

ICZUJ: 530263
KODCOB: 103772
ID31: 6749
ID32: 100375
GPS: JTSK (Y, X): 729306, 1070458
S-42 (Y, X): 3475633.829, 5525401.738
UTM (Y, X): 475520.1772, 5523051.5940
Šířka/Délka: 49° 51' 33.7632455100", 14° 39' 33.8942587200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DNESPEKY viz Nespeky (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Dnespek
část obce Dnespeky
část obce Dnespeky
část obce Dnespeky
část obce Nespeky

Nadřazená místa

obec Nespeky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1807-1840), Pyšely 6, matrika narozených
Matrika (1841-1856), Pyšely 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1754-1794), Pyšely 3, matrika oddaných
Matrika (1795-1841), Pyšely 9, matrika oddaných
Matrika (1842-1864), Pyšely 10, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1754-1781), Pyšely 3, matrika zemřelých
Matrika (1795-1847), Pyšely 11, matrika zemřelých
Matrika (1848-1873), Pyšely 12, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1841), Pyšely 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!