část obce Hrádek

Identifikace

ICZUJ: 529796
KODCOB: 052035
ID31: 6618
ID32: 100361
GPS: JTSK (Y, X): 719349, 1070883
S-42 (Y, X): 3485563.811, 5526261.204
UTM (Y, X): 485446.1159, 5523910.7090
Šířka/Délka: 49° 52' 2.7450882660", 14° 47' 50.9279295400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hrádek
část obce Hrádek nad Sázavou
část obce Komorní Hrádek

Nadřazená místa

obec Chocerady

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!