část obce Hubáčkovský mlýn

Identifikace

ID31: 200214
ID32: 100351
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hubáčkovský mlýn
část obce Hubáčkův mlýn
část obce mola Hubaček

Nadřazená místa

obec Hrusice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1749-1780), Mnichovice 2, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!