část obce Vitíněves

Identifikace

ICZUJ: 547212
KODCOB: 154601
ID31: 10032
ID32: 10032
GPS: JTSK (Y, X): 699796, 1167154
S-42 (Y, X): 3517340.481, 5433296.971
UTM (Y, X): 517209.8454, 5430984.3370
Šířka/Délka: 49° 1' 53.4045688200", 15° 14' 7.5859130100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VITÍNĚVES v r. 1869 obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1880-1910 pod názvem Vitiněves obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1921-1930 obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1950 osada obce Staré Město pod Landštejnem v okr. Dačice, od r. 1961 část obce Staré Město pod Landštejnem v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Vitíněves
část obce Wittingau

Nadřazená místa

obec Staré Město pod Landštejnem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!