část obce Kochánek

Identifikace

ICZUJ: 536067
KODCOB: 067733
ID31: 8173
ID32: 100319
GPS: JTSK (Y, X): 714579, 1025553
S-42 (Y, X): 3484463.556, 5571832.368
UTM (Y, X): 484346.3074, 5569463.3180
Šířka/Délka: 50° 16' 37.5453646000", 14° 46' 49.1241560200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kochánek
část obce Kochánek
část obce Kochánek
část obce Kochánek
část obce Kochánek
část obce Kochánky

Nadřazená místa

obec Kochánky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1671), Předměřice 1, matrika narozených
Matrika (1671-1704), Předměřice 2, matrika narozených
Matrika (1704-1735), Předměřice 3, matrika narozených
Matrika (1737-1784), Předměřice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1816), Předměřice 5, matrika narozených
Matrika (1817-1846), Předměřice 9, matrika narozených
Matrika (1846-1860), Předměřice 10, matrika narozených
Matrika (1652-1661), Předměřice 1, matrika oddaných
Matrika (1671-1704), Předměřice 2, matrika oddaných
Matrika (1704-1736), Předměřice 3, matrika oddaných
Matrika (1737-1784), Předměřice 20, matrika oddaných
Matrika (1784-1839), Předměřice 21, matrika oddaných
Matrika (1839-1863), Předměřice 24, matrika oddaných
Matrika (1671-1704), Předměřice 2, matrika zemřelých
Matrika (1704-1736), Předměřice 3, matrika zemřelých
Matrika (1737-1784), Předměřice 25, matrika zemřelých
Matrika (1785-1817), Předměřice 26, matrika zemřelých
Matrika (1818-1864), Předměřice 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!