část obce Jestřábí Lhota

Identifikace

ICZUJ: 533360
KODCOB: 059013
ID31: 7432
ID32: 100287
GPS: JTSK (Y, X): 683151, 1050616
S-42 (Y, X): 3518856.901, 5551018.640
UTM (Y, X): 518725.6495, 5548658.0640
Šířka/Délka: 50° 5' 23.6068929800", 15° 15' 42.3907842200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jestřábí Lhota
část obce Jestřabí Lhota
část obce Lhota

Nadřazená místa

obec Jestřabí Lhota

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1845-1867), ev. Libice nad Cidlinou 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!