část obce Volfsberg

Identifikace

ICZUJ: 537951
KODCOB: 184098
ID31: 8455
ID32: 100245
GPS: JTSK (Y, X): 685157, 1042945
S-42 (Y, X): 3515880.471, 5558368.378
UTM (Y, X): 515750.4319, 5556004.8100
Šířka/Délka: 50° 9' 21.7881357700", 15° 13' 13.7525684500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vlkov
část obce Vlkov pod Oškobrhem
část obce Volfsberg
část obce Volfsberk
část obce Wolfsberg

Nadřazená místa

obec Vlkov pod Oškobrhem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Matrika (1884-1896), ev. Libice nad Cidlinou 6, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!