část obce Vlková

Identifikace

ICZUJ: 565571
KODCOB: 184012
ID31: 8291
ID32: 100242
GPS: JTSK (Y, X): 701863, 1027864
S-42 (Y, X): 3497372.066, 5571175.968
UTM (Y, X): 497249.5624, 5568807.1850
Šířka/Délka: 50° 16' 17.0259914500", 14° 57' 41.0555288200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vlkava
část obce Vlková

Nadřazená místa

obec Vlkava

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!