část obce Vindřice

Identifikace

ICZUJ: 565628
KODCOB: 182290
ID31: 8288
ID32: 100238
GPS: JTSK (Y, X): 701029, 1016478
S-42 (Y, X): 3496734.671, 5582575.323
UTM (Y, X): 496612.4265, 5580201.8990
Šířka/Délka: 50° 22' 25.9381418500", 14° 57' 8.5008399170"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vinařice
část obce Vindřice

Nadřazená místa

obec Vinařice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!