část obce Vikáň

Identifikace

ICZUJ: 537993
KODCOB: 187551
ID31: 8458
ID32: 100237
GPS: JTSK (Y, X): 714295, 1043224
S-42 (Y, X): 3487018.161, 5554343.233
UTM (Y, X): 486899.8730, 5551981.3030
Šířka/Délka: 50° 7' 11.7486438500", 14° 49' 0.3081429850"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vikáň
část obce Vikáň
část obce Vikaň
část obce Vikáň
část obce Vykáň
část obce Wikan

Nadřazená místa

obec Vykáň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených s indexem (1863-1883), Kounice 17, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!