část obce Velký Oujezd

Identifikace

ICZUJ: 536652
KODCOB: 173584
ID31: 8268
ID32: 100231
GPS: JTSK (Y, X): 701887, 1023642
S-42 (Y, X): 3496805.199, 5575360.074
UTM (Y, X): 496682.9254, 5572989.5870
Šířka/Délka: 50° 18' 32.4289573700", 14° 57' 12.2984611200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ OUJEZD viz Újezd (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Hrubý Újezd
část obce Hrubý Újezdec
část obce Oujezd
část obce Újezd
část obce Veliký Oujezd
část obce Velký Aujezd
část obce Velký Oujezd
část obce Velký Újezd
část obce Velký Újezd

Nadřazená místa

obec Smilovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!