část obce Staré Hobzí

Identifikace

ICZUJ: 547204
KODCOB: 154326
ID31: 10023
ID32: 10023
GPS: JTSK (Y, X): 684282, 1171453
S-42 (Y, X): 3533279.477, 5431028.288
UTM (Y, X): 533142.3497, 5428716.5770
Šířka/Délka: 49° 0' 37.6256406300", 15° 27' 11.5762038200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STARÉ HOBZÍ v r. 1869 viz Staré a Nové Hobzí, v r. 1880-1890 obec v okr. Dačice, v r. 1900 obec v okr. Moravské Budějovice, v r. 1910-1950 obec v okr. Dačice, od r. 1961 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Althart
část obce Staré Hobzí

Nadřazená místa

obec Staré Hobzí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!