část obce Střebectovice

Identifikace

ICZUJ: 537896
KODCOB: 169641
ID31: 8449
ID32: 100210
GPS: JTSK (Y, X): 704189, 1044019
S-42 (Y, X): 3497143.327, 5554854.780
UTM (Y, X): 497020.9167, 5552492.6430
Šířka/Délka: 50° 7' 28.7983377900", 14° 57' 29.9655476100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Střebectovice
část obce Střebestovice
část obce Třebestovice

Nadřazená místa

obec Třebestovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1866-1886), ev. Hořátev 9, matrika narozených
Matrika (1886-1908), ev. Hořátev 10, matrika narozených
Matrika (1855-1907), ev. Hořátev 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!