část obce Siegfeld

Identifikace

ICZUJ: 533831
KODCOB: 178047
ID31: 7540
ID32: 100195
GPS: JTSK (Y, X): 693897, 1054058
S-42 (Y, X): 3508642.161, 5546222.405
UTM (Y, X): 508515.0682, 5543863.7820
Šířka/Délka: 50° 2' 49.2197011300", 15° 7' 8.1488636190"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SIEGFELD viz Vítězov (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Kel
část obce Kell
část obce Kly
část obce Kly
část obce Siegfeld
část obce Siegfeld
část obce Vítězov

Nadřazená místa

obec Velim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených s indexem (1784-1784), Předhradí 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1877-1893), Poděbrady 67, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!