část obce Plasy

Identifikace

ICZUJ: 536458
KODCOB: 121592
ID31: 8238
ID32: 100177
GPS: JTSK (Y, X): 698847, 1012250
S-42 (Y, X): 3498354.855, 5587049.047
UTM (Y, X): 498231.9512, 5584673.8020
Šířka/Délka: 50° 24' 50.7477251500", 14° 58' 30.4150656400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLASY viz Plazy (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Plas
část obce Plasy
část obce Plasy
část obce Plazy

Nadřazená místa

obec Plazy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!