část obce Ouřec

Identifikace

ICZUJ: 535672
KODCOB: 172782
ID31: 8109
ID32: 100170
GPS: JTSK (Y, X): 698751, 1017258
S-42 (Y, X): 3499094.188, 5582094.760
UTM (Y, X): 498970.9826, 5579721.5320
Šířka/Délka: 50° 22' 10.4174003000", 14° 59' 7.9097284720"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUŘEC viz Úherce (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Auřec
část obce Auřece
část obce Ouherce
část obce Ouřec
část obce Ouřec
část obce Ouřece
část obce Ouřece
část obce Ouřice
část obce Úherce
část obce Uherce

Nadřazená místa

obec Dobrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!