část obce Ohař

Identifikace

ICZUJ: 533556
KODCOB: 109207
ID31: 7475
ID32: 100166
GPS: JTSK (Y, X): 680676, 1050037
S-42 (Y, X): 3521237.031, 5551911.315
UTM (Y, X): 521104.8103, 5549550.3760
Šířka/Délka: 50° 5' 52.2107153000", 15° 17' 42.3007288500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ohař
část obce Ohaře
část obce Vohaře
část obce Vohaře

Nadřazená místa

obec Ohaře

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!