část obce Neujahrsdorf

Identifikace

ID31: 200037
ID32: 100156
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

NEUJAHRSDORF v r. 1869-1890 osada obce Chvalovice v okr. Poděbrady, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Kovanice v okr. Nymburk)

Alternativní názvy

část obce Neujahrsdorf
část obce Nové Chvalovice
část obce Nové Chválovice

Nadřazená místa

obec Kovanice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1771-1784), Kovanice 2, matrika narozených
Matrika (1784-1804), ev. Hořátev 1, matrika narozených
Matrika (1784-1835), Kovanice 3, matrika narozených
Matrika (1800-1833), ev. Hořátev 2, matrika narozených
Matrika (1834-1852), ev. Hořátev 3, matrika narozených
Matrika (1847-1879), Kovanice 10, matrika narozených
Matrika (1852-1866), ev. Hořátev 4, matrika narozených
Matrika (1866-1886), ev. Hořátev 9, matrika narozených
Matrika (1886-1908), ev. Hořátev 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1771-1784), Kovanice 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1803), ev. Hořátev 5, matrika oddaných
Matrika (1784-1824), Kovanice 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Hořátev 6, matrika oddaných
Matrika (1822-1845), Kovanice 7, matrika oddaných
Matrika (1846-1904), Kovanice 8, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Kovanice 2, matrika zemřelých
Matrika (1784-1804), ev. Hořátev 7, matrika zemřelých
Matrika (1800-1855), ev. Hořátev 8, matrika zemřelých
Matrika (1806-1879), Kovanice 9, matrika zemřelých
Matrika (1855-1907), ev. Hořátev 11, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N,O,Z (1785-1879), Kovanice 12, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!