část obce Neopagus

Identifikace

ICZUJ: 533530
KODCOB: 105716
ID31: 7472
ID32: 100152
GPS: JTSK (Y, X): 692006, 1053717
S-42 (Y, X): 3510473.735, 5546803.886
UTM (Y, X): 510345.8971, 5544445.0270
Šířka/Délka: 50° 3' 7.9348856710", 15° 8' 40.2615829400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Neopagus
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves I

Nadřazená místa

obec Nová Ves I

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených s indexem (1784-1784), Předhradí 13, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!