část obce Malá Lhota

Identifikace

ICZUJ: 536211
KODCOB: 081469
ID31: 8192
ID32: 100133
GPS: JTSK (Y, X): 693614, 1014917
S-42 (Y, X): 3503887.642, 5585077.163
UTM (Y, X): 503762.4853, 5582702.7200
Šířka/Délka: 50° 23' 46.8975657400", 15° 3' 10.5695269200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lhotky
část obce Malá Lhota
část obce Malá Lhota
část obce Malá Lhotka
část obce Mladá Lhotka

Nadřazená místa

obec Lhotky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!