část obce Lustdorf

Identifikace

ICZUJ: 537586
KODCOB: 112003
ID31: 8405
ID32: 100131
GPS: JTSK (Y, X): 683772, 1044636
S-42 (Y, X): 3517471.623, 5556869.500
UTM (Y, X): 517340.9358, 5554506.5420
Šířka/Délka: 50° 8' 33.1181880600", 15° 14' 33.6607252900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LUSTDORF viz Oškobrh (Nymburk)

Alternativní názvy

část obce Lustdorf
část obce Lustdorf
část obce Oskobrh
část obce Oskobrhy
část obce Oškobrh
část obce Oškobrhy
část obce Vočkovrch
část obce Vočkovrch
část obce Voškovrch

Nadřazená místa

obec Opolany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1834-1886), Libice nad Cidlinou 9, matrika narozených
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1863-1908), Sány 10, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Matrika (1884-1896), ev. Libice nad Cidlinou 6, matrika narozených
Matrika (1886-1895), Libice nad Cidlinou 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1850-1918), Sány 17, matrika oddaných
Matrika (1851-1896), Libice nad Cidlinou 14, matrika oddaných
Matrika (1868-1893), ev. Libice nad Cidlinou 7, matrika oddaných
Matrika (1848-1927), Sány 18, matrika zemřelých
Matrika (1865-1891), ev. Libice nad Cidlinou 8, matrika zemřelých
Matrika (1872-1895), Libice nad Cidlinou 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!