část obce Loučín

Identifikace

ICZUJ: 537446
KODCOB: 086932
ID31: 8379
ID32: 100130
GPS: JTSK (Y, X): 697480, 1026859
S-42 (Y, X): 3501589.656, 5572736.473
UTM (Y, X): 501465.4345, 5570367.0550
Šířka/Délka: 50° 17' 7.5464719800", 15° 1' 14.0514463300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Loučeň
část obce Loučín
část obce Loučin

Nadřazená místa

obec Loučeň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!