část obce Libice

Identifikace

ICZUJ: 537438
KODCOB: 082694
ID31: 8378
ID32: 100124
GPS: JTSK (Y, X): 688560, 1045789
S-42 (Y, X): 3512871.397, 5555109.985
UTM (Y, X): 512742.5828, 5552747.7440
Šířka/Délka: 50° 7' 36.5922859200", 15° 10' 41.7790174600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBICE viz Libice nad Cidlinou (Nymburk)

Alternativní názvy

část obce Leibitz
část obce Libice
část obce Libice nad Cidlinou

Nadřazená místa

obec Libice nad Cidlinou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1859-1899), Libice nad Cidlinou 13, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Matrika (1884-1896), ev. Libice nad Cidlinou 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1868-1893), ev. Libice nad Cidlinou 7, matrika oddaných
Matrika (1818-1880), Libice nad Cidlinou 15, matrika zemřelých
Matrika (1865-1891), ev. Libice nad Cidlinou 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!