část obce Kbely

Identifikace

ICZUJ: 535451
KODCOB: 064564
ID31: 8071
ID32: 100099
GPS: JTSK (Y, X): 709680, 1024507
S-42 (Y, X): 3489187.685, 5573499.852
UTM (Y, X): 489068.5128, 5571130.1220
Šířka/Délka: 50° 17' 31.8941839600", 14° 50' 47.5308361600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KBELY viz Kbel (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Gbel
část obce Kbel
část obce Kbelík
část obce Kbely

Nadřazená místa

obec Benátky nad Jizerou

Podřazená místa

část obce Nový Dvůr u Kbela
část obce Nový Dvůr, zaniklý dvůr

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1866-1895), ev. Lysá nad Labem 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1858-1895), ev. Lysá nad Labem 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!