část obce Jizbická Zavadilka

Identifikace

ICZUJ: 537268
KODCOB: 061433
ID31: 8347
ID32: 100095
GPS: JTSK (Y, X): 700486, 1029670
S-42 (Y, X): 3498970.025, 5569561.978
UTM (Y, X): 498846.8707, 5567193.8520
Šířka/Délka: 50° 15' 24.8099469100", 14° 59' 1.7647996010"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JIZBICKÁ ZAVADILKA v r. 1869-1880 viz Zavadilka, v r. 1890-1930 osada obce Jizbice v okr. Poděbrady, v r. 1950-1999 osada obce Jizbice v okr. Nymburk, od 1.1.2000 viz Zavadilka

Alternativní názvy

část obce Jizbická Zavadilka
část obce Všejanská Zavadilka
část obce Zavadilka

Nadřazená místa

obec Jizbice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!