část obce Rodvínov

Identifikace

ICZUJ: 547085
KODCOB: 140341
ID31: 10008
ID32: 10008
GPS: JTSK (Y, X): 710754, 1150109
S-42 (Y, X): 3504280.594, 5448792.087
UTM (Y, X): 504155.2776, 5446473.1420
Šířka/Délka: 49° 10' 15.8025505400", 15° 3' 25.2222046900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RODVÍNOV v r. 1869 pod názvem Rodinov obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1880 obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1890 pod názvem Rodínov obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1900-1910 pod názvem Rodinov t. Rodvinov obec v okr. Jindřichův Hradec, od r. 1921 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Riedweis
část obce Rodinov / Rodínov
část obce Rodvínov

Nadřazená místa

obec Rodvínov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!