část obce Hrubý Újezdec

Identifikace

ICZUJ: 536652
KODCOB: 173592
ID31: 8269
ID32: 100078
GPS: JTSK (Y, X): 702466, 1023517
S-42 (Y, X): 3496214.895, 5575409.569
UTM (Y, X): 496092.8621, 5573039.0630
Šířka/Délka: 50° 18' 34.0177916200", 14° 56' 42.4647646200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Aujezdec
část obce Hrubý Újezdec
část obce Malo-Oujezd
část obce MaloAujezd
část obce Malý Oujezd
část obce Malý Oujezdec
část obce Malý Újezd
část obce Újezdec
část obce Velký Újezdec

Nadřazená místa

obec Smilovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1671-1703), Všejany 1, matrika narozených
Matrika (1672-1703), Všejany 2, matrika oddaných
Matrika (1672-1703), Všejany 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!