část obce Hradiško

Identifikace

ICZUJ: 537179
KODCOB: 047511
ID31: 8330
ID32: 100074
GPS: JTSK (Y, X): 705245, 1039295
S-42 (Y, X): 3495488.325, 5559404.069
UTM (Y, X): 495366.5885, 5557040.0800
Šířka/Délka: 50° 9' 55.9959317300", 14° 56' 6.4502186370"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRADIŠKO viz Hradištko (Nymburk)

Alternativní názvy

část obce Hradisko
část obce Hradiško
část obce Hradištko

Nadřazená místa

obec Hradištko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1671-1687), Sadská 1, matrika narozených
Matrika (1687-1699), Sadská 2, matrika narozených
Matrika (1699-1723), Sadská 3, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Sadská 4, matrika narozených
Matrika (1744-1766), Sadská 5, matrika narozených
Matrika (1767-1784), Sadská 6, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Sadská 7, matrika narozených
Matrika (1785-1803), Sadská 8, matrika narozených
Matrika (1800-1823), Sadská 10, matrika narozených
Matrika (1809-1842), Sadská 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1671-1698), Sadská 1, matrika oddaných
Matrika (1699-1725), Sadská 3, matrika oddaných
Matrika (1699-1725), Sadská 3, matrika oddaných
Matrika (1726-1743), Sadská 4, matrika oddaných
Matrika (1744-1766), Sadská 5, matrika oddaných
Matrika (1785-1842), Sadská 21, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Hořátev 6, matrika oddaných
Matrika (1671-1698), Sadská 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Sadská 4, matrika zemřelých
Matrika (1744-1766), Sadská 5, matrika zemřelých
Matrika (1767-1784), Sadská 25, matrika zemřelých
Matrika (1784-1784), Sadská 26, matrika zemřelých
Matrika (1784-1804), ev. Hořátev 7, matrika zemřelých
Matrika (1785-1813), Sadská 27, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), Sadská 30, matrika zemřelých
Matrika (1800-1855), ev. Hořátev 8, matrika zemřelých
Matrika (1814-1848), Sadská 29, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1688-1700), Sadská 33, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1744-1766), Sadská 33, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1744-1766), Sadská 33, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!