část obce Hradisko

Identifikace

ICZUJ: 537179
KODCOB: 047511
ID31: 8330
ID32: 100073
GPS: JTSK (Y, X): 705245, 1039295
S-42 (Y, X): 3495488.325, 5559404.069
UTM (Y, X): 495366.5885, 5557040.0800
Šířka/Délka: 50° 9' 55.9959317300", 14° 56' 6.4502186370"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hradisko
část obce Hradiško
část obce Hradištko

Nadřazená místa

obec Hradištko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1843-1877), Sadská 39, matrika narozených
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!