část obce Horní Opolany

Identifikace

ICZUJ: 537586
KODCOB: 111988
ID31: 8403
ID32: 100069
GPS: JTSK (Y, X): 683926, 1045673
S-42 (Y, X): 3517452.312, 5555821.228
UTM (Y, X): 517321.6320, 5553458.6970
Šířka/Délka: 50° 7' 59.1935774500", 15° 14' 32.5167682900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ OPOLANY viz Opolánky (Nymburk)

Alternativní názvy

část obce Horní Opolany
část obce Hořejší Opolany
část obce Malé Opolany
část obce Oberoppolan
část obce Opolánky

Nadřazená místa

obec Opolany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1784), Poděbrady 15, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Poděbrady 14, matrika narozených
Matrika (1785-1848), Libice nad Cidlinou 1, matrika narozených
Matrika (1834-1886), Libice nad Cidlinou 9, matrika narozených
Matrika (1847-1859), ev. Libice nad Cidlinou 1, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Matrika (1884-1896), ev. Libice nad Cidlinou 6, matrika narozených
Matrika (1885-1913), ev. Opolany, matrika narozených
Matrika (1886-1895), Libice nad Cidlinou 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1785-1851), Libice nad Cidlinou 6, matrika oddaných
Matrika (1845-1867), ev. Libice nad Cidlinou 2, matrika oddaných
Matrika (1850-1918), Sány 17, matrika oddaných
Matrika (1868-1893), ev. Libice nad Cidlinou 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1876), Libice nad Cidlinou 7, matrika zemřelých
Matrika (1845-1864), ev. Libice nad Cidlinou 3, matrika zemřelých
Matrika (1848-1927), Sány 18, matrika zemřelých
Matrika (1865-1891), ev. Libice nad Cidlinou 8, matrika zemřelých
Matrika (1882-1917), Žehuň 15, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1835), Libice nad Cidlinou 8, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!