část obce Hermansdorf

Identifikace

ICZUJ: 537306
KODCOB: 068012
ID31: 8353
ID32: 100063
GPS: JTSK (Y, X): 683888, 1043176
S-42 (Y, X): 3517168.737, 5558302.548
UTM (Y, X): 517038.1726, 5555939.0070
Šířka/Délka: 50° 9' 19.5293705600", 15° 14' 18.6378711500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hermansdorf
část obce Herrmannsdorf
část obce Heřmanovice
část obce Kolaje

Nadřazená místa

obec Kolaje

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Matrika (1868-1893), ev. Libice nad Cidlinou 7, matrika oddaných
Matrika (1865-1891), ev. Libice nad Cidlinou 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!