část obce Hejkovice

Identifikace

ICZUJ: 570761
KODCOB: 174106
ID31: 8282
ID32: 100062
GPS: JTSK (Y, X): 690733, 1018599
S-42 (Y, X): 3507218.448, 5581796.175
UTM (Y, X): 507091.9348, 5579423.0680
Šířka/Délka: 50° 22' 0.6035369680", 15° 5' 58.9829271200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HEJKOVICE viz Ujkovice (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Hejkovice
část obce Ujkovice

Nadřazená místa

obec Ujkovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!