část obce Velké Běronice

Identifikace

ICZUJ: 537021
KODCOB: 003107
ID31: 8306
ID32: 100012
GPS: JTSK (Y, X): 676722, 1040673
S-42 (Y, X): 3523953.636, 5561706.913
UTM (Y, X): 523820.3099, 5559341.9850
Šířka/Délka: 50° 11' 8.8663733770", 15° 20' 1.1850208530"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÉ BĚRONICE viz Běrunice (Nymburk)

Alternativní názvy

část obce Běronice
část obce Běronice
část obce Běrunice
část obce Velké Běronice
část obce Velké Beřonice

Nadřazená místa

obec Běrunice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matriky (1884-1915), ev. Velenice 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!