část obce Ponědrážka

Identifikace

ICZUJ: 562653
KODCOB: 125628
ID31: 10000
ID32: 10000
GPS: JTSK (Y, X): 736831, 1150549
S-42 (Y, X): 3478475.392, 5445001.088
UTM (Y, X): 478360.5847, 5442683.6870
Šířka/Délka: 49° 8' 11.7659131400", 14° 42' 12.0057883900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PONĚDRÁŽKA v r. 1869 pod názvem Ponědražko osada obce Ponědraž v okr. Třeboň, v r. 1880-1910 pod názvem Ponědrážko obec v okr. Třeboň, v r. 1921-1950 obec v okr. Třeboň, v r. 1961-1979 část obce Ponědraž v okr. Jindřichův Hradec, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Lomnice nad Lužnicí v okr. Jindřichův Hradec, od 24.11.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Ponědrážka
část obce Ponědražko / Ponědrážko

Nadřazená místa

obec Ponědrážka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1675-1707), 2422, matrika narozených
Matrika (1708-1757), 2423, matrika narozených
Matrika (1757-1784), 2424, matrika narozených
Matrika (1785-1835), 2430, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1835-1860), 2432, matrika narozených
Matrika (1860-1890), 2433, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1675-1707), 2422, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 2423, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), 2425, matrika oddaných
Matrika (1785-1834), 2430, matrika oddaných
Matrika (1785-1835), 2424, matrika oddaných
Matrika (1835-1870), 2434, matrika oddaných
Matrika (1870-1912), 2435, matrika oddaných
Matrika (1674-1707), 2422, matrika zemřelých
Matrika (1708-1757), 2423, matrika zemřelých
Matrika (1756-1784), 2426, matrika zemřelých
Matrika (1785-1835), 2430, matrika zemřelých
Matrika (1785-1835), 2424, matrika zemřelých
Matrika (1835-1881), 2436, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1708-1835), 2437, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1836-1912), 2438, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1913-1949), 2439, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!