Bílovice nad Svitavou
 (tož to je moje téměř rodná obec, a zde uvádím jen malý citát významného pamětníka
  a historika naší obce, více informací nalaznete na www.bilovice.tk)

Osm kilometrů od Brna na severovýchod, v malebném údolí Svitavy, při trati Brno-Česká Třebová leží obec Bílovice nad Svitavou.

Vesnice se rozprostírá na obou březích řeky, dále v údolích potoků Melatína a Časnýře a na stráních a návrších, ověnčených ze tří stran prořídlými smíšenými lesy.

Na severozápadě nad Melatínem a Polankou, krášlí dědinu Bílovický les, táhnoucí se od Klučenice přes Praskavici, Malužín až k Ptačí Svatyni, na severovýchod nad Vlkovínem a Mladovama Babický Les a na jihovýchodě Hádecká.

Na jihozápadě nad dědinou otevírá se nám pohled na pruh zvlněné úrodné země, za hřbitovem zvané Přední a Zadní Hony,

Na dílcích a v Lipinách, od silnice vpravo - U Hrušky, Mezi Cestami, U Třešní, V Lebku a na Nivách.

Tichá, někdy i bouřlivá, ba divoká Svitava tekoucí od severu sevřeným údolím tvoří se strouhou od splavu až po Hradisko ostrov, na němž stojí od nepaměti mlýn.

Kopcovitý a romantický kraj nazvala kdysi Božena Neumannová "krajinou betlémskou".

Rozhlédneme-li se z návrší, vyhlídek a kopců, uvidíme vysoko na výslunní vévodící Babice, v dáli křtinskou Babu, sousední Řícmanice, vrch Gerhátky, Vyhlídku, skalnatou Šumberu a Hády. Za řekou, nad Lazy a Panáčkovým Lesem, vyvýšené obřanské Hradisko, úrodná pole se staletou hruškou a nad Melatínem Občiny a les, vystupující z údolí ke Čtvercům a Luži, moře listnatých a jehličnatých lesů, krasný moravský kout a v něm výletní Bílovice nad Svitavou, které lákaly mnohé významné osobnosti kulurního i společenského života k návštěvě, procházce nebo jen tak k posezení.

1988 (c) Miloslav Procházka
Výletní Bílovice nad Svitavou


[ ÚVOD ]  [ RODOKMEN ]  [ FOTOGALERIE ]  [ RODNÁ OBEC ]  [ ODKAZY ]