sr_feuser_register: Příznak zabezpečení tohoto formuláře je prázdný!