Genea.cz » 

Aktuality

< Profesionální genealogové
21.01.11 23:59 Stáří: 13 yrs

Obnovení stránek Genea a plánované rozšíření databáze

Po uplynulém období sbírání nových sil připravujeme na únor oživení stránek genea.cz o nový obsah a hlavně o aktualizovanou databázi. Podrobnosti uvnitř.

Po určité odmlce vyplněné sháněním peněz na projekt (mezi programátory žádný nadšenec pro genealogii bohužel není) na zaplacení rozvoje databáze a stránek, se přání nás všech genealogů vyplnilo. Od roku 2008 začaly archivy pomalu s digitalizací matrik a jako vedlejší produkt pro seřazení matrik vznikají soupisy matričních knih. 

Můžeme děkovat archivářům (a vlastně i pracovníkům církve The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), že všechny matriky v ČR budou moderně digitalizovány a vystaveny na internetu. Větší část matrik je již dostupná a badateli hojně využívaná. 

Jeden z našich cílů poskytnout badatelům soupis matričních knih je tedy dokončován samotnými archivy. Nicméně portál genea.cz a jeho metainformační databáze obcí a informací o matrikách je natolik univerzální, že může pojmout i odkazový materiál na jednotlivé stránky archivů s digitalizovanými archiváliemi. Nyní existují minimálně 4 prohlížecí systémy na matriky, které jsou našimi archivy využívány. Naším cílem je práci badatelům zjednodušit a zlepšit orientaci napříč všemi archivními portály.

V únoru 2011 proto připravíme doplněný obsah databáze pro jednodušší hledání napříč dostupnými archivními stránkami.

Z tohoto důvodu nejsou v tuto chvíli potřeba dobrovolníci pro typování soupisu jako v minulosti. Ti budou zapotřebí až v okamžiku, kdy stránky budou připraveny na typování samotných jmen z indexů nebo matrik do databázové podoby. To je ale budoucnost, která záleží na našich schopnostech sehnat alespoň nějaké prostředky na zaplacení vývoje (programování) portálu.

Tomáš Krůta