Genea.cz » 

Aktuality

< Stav Genea v červnu 2007 - cíle
01.09.07 00:56 Stáří: 15 yrs

Stav Genea - srpen 2007

Přes léto došlo k posunu v jednání s některými archivy a získali jsme Historický lexikon! Připravujeme další data - podrobnosti uvnitř.

Přes léto jsme nezaháleli a pokročili v několika důležitých aktivitách:

- máme oficiálně k dispozici elektronický soupis židovských matrik z Národního archivu. Děkujeme za vstřícnost paní ředitelce Drašarové. Nyní budeme hodnotit možnosti automatické konverze dat do naší databáze, aby nebyla potřeba ruční práce.

- pokročili jsme v jednání s dalšími archivy. Výsledky zveřejníme po ukončení dohod s příslušným archivem.

- získali jsme Historický lexikon a demografická data z Českého statistického úřadu. Především děkujeme čtyřem dárcům, kteří přispěli na transparentní účet finanční pomocí a mohli jsme tyto data koupit. Vyhodnocujeme možnosti automatického převodu a v dohledné době se tyto data na webu objeví.

- rozebrali jsme všechny zbývající seznamy soupisu k typování. Snažíme se získávat již napsané elektronické soupisy a integrovat je s naší databází, abychom vyloučili zdlouhavou ruční práci.

- zahájili jsme také převod česko-německých názvů obcí (alternativní názvy ve výsledku hledání)

- pokračujeme v převodu dalších celků, které byly natypovány a čekají na převod do webové databáze

Co se týče portálu došlo k rozšíření některých odkazů, historie auditoria a odkazů.

Vzhledem k četnému spamu v diskuzním fóru je nutné zadávat kód, který tento spam většinou eliminuje. Kód, který přepisujete, je citlivý na malá, velká písmena - někdy hůře čitelný, ale je možné zkusit zadání vícekrát.

Léto končí, některé plánované práce by se měly zrychlit. Pokud máte dotazy stran projektu Genea nebo stránek, napište nám zprávu.

Za projekt Genea

Tomáš Krůta