Genea.cz » 

Aktuality

08.04.07 12:45 Stáří: 15 yrs

Spuštění nových stránek Genea!


Po roční přípravě nových stránek s databází soupisu matrik konečně můžeme tyto nové stránky představit. Na cílové stránce www.genea.cz je nový obsah s databází, která se bude postupně doplňovat. Ale je zachován i některý starý obsah, který je stále aktuální nebo je úplný - je ovšem v jiné struktuře. Zachovány byly i odkazy na genealogickou komunitu, pokud byly odkazy platné.

Je třeba poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přispěli svou prací přepisem údajů do elektronické podoby ve svém volném čase a zdarma. Dále těm, kteří se podílejí na vzniku stránek z technického pohledu. A nakonec i České genealogické a heraldické společnosti, bez jejích finančního přispění by stránky asi nevznikly. Nechci nikoho jmenovat, protože spolupracovníků je mnoho a nerad bych na kohokoli zapomenul.

Genea ale není se svými aktivitami u konce. Jako hlavní je dokončení soupisu matrik v databázové podobě. Souběžně s tím bude portál vyvíjen tak, aby umožňoval zadávat k jednotlivým matrikám i obsah. Dále umožní i evidenci gruntovních knih a dalších pramenů. A také obsah pro genealogy, pokud budou ochotní přispěvatelé.

Takže pokud máte zájem se podílet na dění české genealogické komunity, připojte se k nám. Určitě nás zajímá váš názor na nové stránky, i ten kritický - vždy je co zlepšovat a bez zpětné vazby to nepůjde.

Za občanské sdružení a projekt Genea
Tomáš Krůta