Archiv auditoria 2000:4-6

CEPHOR [1.4.00 - 10:46]
ENSIS: Obecne plati, ze k cislovani domu doslo v roce 1770. V nekterych obcich doslo k precislovani - v nekterych vetsich mestech kolem roku 1805, v mensich mesteckach a obcich kolem roku 1815, ale i jindy. Da se to docela dobre vypozorovat v ruznych pozemkovych zapisech, kde je vetsinou napsano c. domu nove/c. domu stare.

LAZYFOX [1.4.00 - 13:24]
Latinsko-Cesky slovnik je na http://www.winged2000.cz/live/index.html

THANATOS [2.4.00 - 13:37]
LAZYFOX: Hleďme! Díky moc!!!

STSONNY [2.4.00 - 14:01]
Ahoj Chtěl bych se zeptat, jestli používáte nějaký program na uchovávání databází, popřípadě jaký a kde by šel sehnat. Díky

LAZYFOX [2.4.00 - 21:56]
To STSONNY: mas na mysli jak uchovavat data o lidech, ci vseobecne jakych koliv dat? Pokud upresnis muzu ti dat podrobne informace.

BRABENEC [3.4.00 - 14:14]
LAZYFOK: díky, hudba z NetRadia - zvlášť chorálová - to je bomba!

012898479 [3.4.00 - 15:28]
Neni tu nekdo, kdo se zajimal o rod KOSTKA?

COMTE [3.4.00 - 15:41]
Proběhla aktualizace stránek Klubu pro českou heraldiku a genealogii .

RADAMEC [3.4.00 - 17:59]
NUMERO: Ja mam Kostku ve Valasskych Kloboukych, pak existuje slechticky rod Kostku z Postupic a v sedmnactem stoleti se v polskem Lublinu vyskytoval nejaky Frantisek Stanislav Kostka. Ale kdyz reknes prijmeni bez urceni obce, v podstate nic to nerika.

HOR [3.4.00 - 18:17]
NUMERO: moje žena je za svobodna Kostková - Želiv, Humpolecko, Pelhřimovsko

SHERRY [3.4.00 - 18:31]
Katastry upraveny a vnoreny do GENEA. Muzete vyzkouset:
www.genea.cz/zdroje/katastry/katastry.htm.
Myslim, ze je to velmi pekny prispevek do naseho projektu WWW.GENEA.CZ.

MYTHAGO [3.4.00 - 20:18]
Po delší odmlce (chřipka) zdravím všechny přítomné. Ještě nejsem zdráv, nemám přístup k netu, momentálně vzužívám dobrodiní jednoho kamaráda, který má internet doma, ale počítám, že koncem týdne už budu v práci.
Před časem jsem sliboval, že poreferuji o druhém díle švejkovské encyklopedie, neboť obsahuje spoustu informací, které jsou pro naše bádání užitečné. Tuto knihu beru s sebou na sraz, a zde bych rád upozornil na některé z hesel:

Apoštolské Veličenstvo – výklad tohoto pojmu naleznete již v předmluvě na str. 6
Adresář král. hl. m. Prahy – zmiňován u hesla Adresy na str. 8
Bába porodní – výklad u hesla Bába na str. 23-24
Bitva u Custozzy – 31-36
Burgwache – (podrobně rozebrány pojmy tělesná stráž, trabanti atd.) 42-50
Dobromil – 76-80 (pražské spolky)
Domovský list – 80-83 (podrobně popsáno, včetně vysvětlení pojmů poslat šupem neb postrkem)
Hřbitov – 112-114 (dle kanonického práva)
Intimní rodinná slavnost – 121-128 (vypsáni členové panovnického domu Habsburského)
Kauce – 137-140 (aneb c. a k. důstojník, který se chtěl oženit, to vůbec neměl jednoduché)
Kostelník – 148-150
Obecní pasák – 191 (obecní chudí)
Prášek – 212-213 (pracoval ve mlýně)
Řídící učitel – 228-230
Skauti – 233-236
Trident – 261-264 (vztah tohoto města k c. a k. armádě)
Trutnov – 264
Tři křížky – (namísto podpisu) 267-268
Vandrák – 281-283 (co byla vandrovní knížka)
Vojenské pohřby – 289-294
Zastavárna – 298-302
Živnost – 307-311

Možná, že někoho bude zajímat i Schematismus 91. pluku, což je jmenný seznam důstojníků (aktivních i rezervních) a kadetů Švejkova Papageiregimentu z r. 1914, najdete jej na str. 314-315.

Neméně zajímavý je i Výběr z použité a doporučené literatury, z něhož pro ukázku uvádím:
Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních. Praha 1907.
Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství. Praha 1931.
Batovcův Almanach. Politický kalendář a Adresář, schematismus a statistika zemí koruny české. Praha 1901-1918.
Boehmerwald's Soehne im Felde. Budweis.
Čarek, J. dr.: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985.
Frohmann, J. dr.: O pražské zastavárně, době a lidech kolem ní. Praha 1947.
Generalstabshandbuch. Wien 1912.
Geschichte des K. k. Infanterie-Regiments Oskar II. Fredricg Koenig von Schweden und von Norwegen No. 10 von seiner Errichtung 1715 bis November 1888. Wien 1988
Geschichte des k. u. k. Dragoner-Regiments Graf Paar Nr. 2 von seiner Errichtung bis zur Gegenwart 1672-1891. Olmuetz 1895.
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Graeflichen Haeuser 1831-1941.
Gruber, J. dr.: O vodních cestách a vodní dopravě námořní a vnitrozemské se zvláštním zřetelem k průplavům a kanalisačním projektům rakouským. Praha 1902.
Hoen, M.: Geschichte des ehemaligen Egerlaender Infanterie Regiment Nr. 73. Wien 1939.
Chytilův úplný adresář království českého. Praha 1913.
Jedlička, O.: Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866. Pardubice 1888.
Jirásko, L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha 1991.
Kořalka, J: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Praha 1996.
Kraus, V.: Ukazatel domů. Královské hlav. město Praha 1911.
Maendl, M.: Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regiments Nr. 51. Klausenburg 1899.
Místopis hlav. města Prahy se zřetelem k poštovní službě dodávací. Praha 1941.
Mueller, H. E. : Volkstuemliche Regimentsnamen im altoesterreichischen Heere. Sudetendeutsche Zeitschrift fuer Volkskunde, 1. Hefte. 1935.
Novák, V.: Královské věnné město Chrudim v prvním roce světové války. Chrudim 1915.
Ranglisten des kaiserlich und koeniglichen Heeres. Wien 1916.
Sedláček, A.: Místopisný slovník historický Království českého. Praha 1909.
Schramm-Schiessl von Persstorff, Freiherr F.: Die Geschichte des k. u.k. Maehrischen Dragoner-Regimentes
Friedrich Franz IV., Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin Nr. 6, 1906-1918. Wien 1933.
Thomas, R.: Infanterie-Regiment 94 im Weltkrieg. Reichenberg 1933.
Všeabsolventský adresář Českoslovanské akademie obchodní v Praze. Praha 1922.
Wagner, R.: Geschichte des ehemaligen Schuetzenregimentes Nr. 6. Karlsbad 1931.


ZLIMPKK [4.4.00 - 08:34]
Věc sčítání lidu
Jak jistě všichni víte, v letech 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1990 proběhla na našem území oficiální sčítání lidu. Souhrnné výsledky ze jednotlivé okresy a obce byly publikovány v oficiálních seznamech obcí, zvaných také lexikony obcí.
Vedle souhrnných údajů se ale ve většině (?) okresů dochovaly i tzv. sčítací operáty, které pro období 1857 - 1921 jsou přístupné badatelské veřejnosti. Tyto sčítací operáty jsou shromážděny v dnešních Státních okresních archivech ve fondech bývalých okresních úřadů.
Pro každý dům, i pustý, byl vyhotoven jeden arch, kde se uvedli všichni lidí, k tomuto domu příslušní, ať v době sčítání přítomni nebo nepřítomni. Dále operáty obsahují údaje o chovaném domácím zvířectvu.
Např. sčítací arch pro sčítání lidu r. 1869 měl tyto rubriky:
a) Jméno, totiž jméno rodinné (příjmení), jméno křestné, predikát a řád šlechtický. Každý držitel domu neb nájemník má zapsati osoby... v tomto pořádku: hlava rodiny, syny a dcery, jiné v spol. domácím hospodářství žijící příbuzné.. a jiné osoby, údy rodiny neb cizí lidi, toliko na čas přítomné, lidi služebné a pomocníky, podnájemníky, nocleháře
b) pohlaví
c) rok narození
d) náboženství (v předloze jsou vyjmenovány, které se uvádějí)
e) stav rodinný
f) povolání neb zaměstnání - úřad, živnost, řemesla a postavení v práci nebo ve službě
g) místo narození (země, okres, osada)
h) domovská příslušnost (v obci x cizí)
i) přítomný - na čas přítžomný, trvale nepřítomný
j) připomenutí (tj. poznámka) - např. se uvede, jestli zapsaný osleplý nebo hluchoněmý, příslušnost k vojsku aktivnímu, dále se uvede, kde nepřítomná osoba dlí.
Jsou to nesmírně cenné údaje pro genealogy.
Ne vždy se zachovaly všechny operáty ze všech obcí a okresů. Zejména ke sčítání 1857 jich přes polovinu chybí, rovněž tak k r. 1869 a částečně k r. 1880. Pozdějí operáty jsou snad (?) kompletní.
Bylo by záslužnou činností, sestavit přehled dostupných operátů v celé republice podle jednotlivých (dneních ?) okresů. Obracím se na vás, kdo byste mi chtěli pomoci, abyste si v okresních archivech, kam chodíte nejčastěji, nechali předložit inventář fondu všech okresních úřadů, které se tam nacházejí (např. v SOkA Litomyšl fondy OÚ Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Jevičko (nejsem si jistý, nebyl-li to jen soudní okres) a dotázali se na stav daných operátů. Někde je mají vzorně svázány (např. SOka Vsetín), jinde jsou dodnes nezpracovány (např. kol. r. 1990 ve Žďáru n.S. byly naházeny na zemi bez jakéhokoliv roztřídění).
Seznamte archiváře, s tím, co bychom chtěli udělat a požádajte je o okopírovníní stránek z inventáře, kde je seznam obcí, které se dochovaly. Oni inventáře většinou xerovat nechtějí, ale myslím, že tady by učinili výjimku.
Máte-li zájem se pustit se mnou do této práce, dejte mi vědět, který okres(okresy) můžete zpracovat.
Já se hlásím k následujícím:
SOkA Litomyšl
SOkA Zlín
SOkA Uherské Hradiště
SOkA Vsetín
Rovněž prosím otvírám diskusi k této záležitosti. Jsou výhrady či připomínky, opvažujete to za zbytečné, stálo -li by za to to publikovat (a jak) atd...
Karel


JOSEF2 [4.4.00 - 23:01]
Jistě tady bude mnoho zajímavého.Náš rod pochází od Přerova,z vesničky Henčlov,blízko Troubek (známé z povodní).Byl jsem s otcem hledat v archivu v Olomouci.Tam sme se dopracovali asi do r.1780.Museli sme hledat podle čísla domu.Největší překážkou je však švabachem psané písmo.Neví někdo v Praze,kdo by ho mohl přeložit?

JOSEF2 [4.4.00 - 23:02]
A to ještě další je v Přerově a v Brně.

LAZYFOX [4.4.00 - 23:10]
Pozvanka do noveho auditka

HISTORICKE MAPY

Auditko jsem zalozil jednak ze se mi libi stare mapy a jednak ze jsem objevil zajimavou postavu ceske historie. Jedna se o asi prvniho ceskeho emigranta v Severni Americe. Je jim Augustine Herrman. V zivote jsem o tomto cloveku neslysel a pouze nahodou jsem narazil na informace o nem. Rozhodne by mel byt vice priblizen siroke verejnosti. Mam zatim v cestine pouze informace z Ottova slovniku zde, pokud se chcete o nem dozvedet podrobneji, muzete shlednout jednu z mnoha stranek v anglictine zde ci genealogickou stranku jednoho z jeho potomku zde . Planuji ze vsech zdroju co jsem shromazdil vytvorit preklad do cestiny a stranky zasvecene teto vyznamne osobnosti z nasich dejin. Pokud chcete videt obrazek jeho mapy Chesapeacke zatoky, navstivte auditko HISTORICKE MAPY. V Cechach o Herrmanovi vysla kniha "Pan na Ceske rece" z pera novinare a spisovatele Jaroslava Koudelky v r. 1946, takze by jste se po ni mohli podivat v knihovnach (pokud ji nekdo uvidite v prodeji, dejte mi vedet, mel bych o ni zajem).


ALAMAMKA [5.4.00 - 06:44]
BTW, ještě jednou nabízím možnost získat nějaké dokumentární fotky z minulého srazu. Ať to pak nemusím dělat na poslední chvíli.

THANATOS [5.4.00 - 07:51]
ALAMAMKA: poklidno zvenčí, bouře uvnitř! Už se těším, jen nevím, co vzít za meteriály s sebou... ovšem vzhledem k faktu, že Janas nejede bude u Vromana místo na další kufr literatury ;-))) (a i já snad nebudu sedět na nárazníku... ;-))) Ale jinak se zatraceně těším - nejsou na nějaké adrese souhrnné informace o Litomyšli, Újezdě atd., co zde bylo průběžně dáváno? (BTW: jaká je kapacita lidí ,,per jeden pokoj - pour une chambre" v Újezdě?)

KROU [5.4.00 - 08:14]
LAZYFOX: Odbornikem na Augustina Hermana Je mila Rechcigl (mimochodem, poskytl nasi strance seznam linku). Spoje se s nim, myslim, ze Ti usetri spoustu prace:-)

ALAMAMKA [5.4.00 - 10:12]
Ke THANATově dotazu, pokud nás nebude extrémně mnoho, což podle posledního vývoje nehrozí, pan majitel hovořil o tom, že i ve větších pokojích se můžeme ubytovat civilizovaně po dvou. Protože ale část pokojů je ve vedlejším objektu, o kterém netuším, jak je daleko (vzhledem k velikosti Újezda snad coby kamenem dohodil), je možné, že mladí mužové budou ubytováni po třech. A možná kuřáky zavřeme na separaci :-)))
Mažu ranní tabulku a dávám sem :
Stav srocení k dnešnímu dni:

1. MYTHAGO
2. SHERRY
3.- 4.HARRY +1 +pes - nocleh Č,Pá,So
5.- 7. tři lidi od HARRYho - nocleh Pá,So
8. THANATOS nocleh Pá, So, z Brna s VROMANem
9. HINGIS nocleh Pá, So
10.MEKYS nocleh Pá,So
11.ENSIS taky s VROMANem
12.VROMAN - bere WENDU, THANATa a ENSIS z Brna
13.ZLIMPKK
14.ALAMAMKA nocleh Pá,So,
15.CEPHOR
16.MAREKT nocleh Pá, So
17.MODRAVA
18.WENDA z Brna s VROMANem
19.HOR

20.KROU podle možností
21.RAPO podle možností
22.PAVUK podle okamžité situace
23.RADAMEC nepředvídatelné
24.- 26.SARA_P +1 bez noclehu


ALAMAMKA [5.4.00 - 10:15]
BTW, pokud jste si všimli, že SARA + 1 podle mne = 3, tak tím nic nenaznačuji, to jen jen špatně očíslované :-))

TAJFUN [5.4.00 - 10:19]
ALAMANKA: Jak pozoruju předstarovní horečku, začínám čí dál víc litovat, že nemůžu s vámi. Ale příště se mnou určitě počítejte!

SARA_P [5.4.00 - 10:37]
ALAMAMKA: a jo, já si toho ani nevšimla :o))

CEPHOR [5.4.00 - 11:19]
THANATOS: Souhrnné informace o srazu jsem umístil sem.

HARRY [5.4.00 - 11:23]
ALAMAMKA: nevadí, Sandy toho chybějícího jednoho klidně nahradí (aspoň, co se jídla týče :-)) ).

THANATOS [5.4.00 - 12:25]
HARRY: jediná prosba: pejska alespoň metr ode mne (já se fakt bojím a nemůžu za to ;-)))

THANATOS [5.4.00 - 12:27]
Otázka pro všechny: kdy se tam sejdeme (vyjet ráno/v poledne dojet k večeru?) Jak kdy kdo můžete přijet a kdy nás tam očekávají???

ROHLA_JIRI [5.4.00 - 12:57]
Zdravím všechny srazisty. Asi budete mít pěkné počasí, i když v dubnu jeden nikdy neví. Ani nevíte, jak toho lituju, že tam nemůžu být s vámi. Ale vzal jsem si toho letos na hrb nějak moc, hlavně z oblasti stavařské. A tak teď v první fázi hlavně počítám penízky, jako Lakomec. Ach jo. :-'

THANATOS [5.4.00 - 13:00]
Pozdravení přijímáme a děkujeme za ně - též přejeme hodně stavebních úspěchů (a nepřeháněj to - babylónskou věž už jednou stavěli a víš, jak to dopadlo... ;-)) Co genealogie? Asi není čas, viď?!

RAPO [5.4.00 - 15:36]
Tak jsem se vrátil z "rodinného turné" s obálkami nabitými fotkami a připadám si jako údernice obsluhující tři textilní stroje. V obyváku mám svůj počítač bez intrnetu a scaneru ale s daty. V ložnici u podnájemníka je scaner a v práci internet. Takže tahám diskety jako koťata. P.S. Ještě se mi nepodařilo přečíst bez chyby více než deset disket za sebou. Někdy mnohem míň.

ALAMAMKA [6.4.00 - 06:52]
CEPHOR: smekám pomyslný klobouk a děkuji za shrnutí údajů o srazu do jednoho místa. Kdyby tenhle přístup k práci mělo více lidí, firmy by možná tak nekrachovaly.
TAJFUN: i mě to mrzí, osobně se mi více hodil předchozí víkend, ale když on tam má majitel svatbu. A to netuší, že my ji tam vlastně máme taky :-))
ROHLA: co naplat, jedině snad doporučit kolo jako u CEPHORa a SHERRYho a na nosič spacák, někde bychom vás schovali, aby to neudělalo díru v kapse i tak prázdné :-))). Holt nám budete chybět, tak třeba na podzim.
THANATOS a všichni. Ubytování možné po 14. hodině, já tam už budu (doufám), tak byste snad netápali :-). Samozřejmě kdo má čas a chce se mu, může vyrazit už ráno a prohlédnout si okolí v předstihu :-)). Do večera se snad sejdeme všichni nebo skoro všichni.

MODRAVA [6.4.00 - 07:27]
LAZYFOX: Dle výsledků prohledávání (katalogy 130 různých knihoven) má zmíněnou knihu pouze Státní vědecká knihovna Liberec.

JAN_EMMER [6.4.00 - 08:36]
MODRAVA: No to se mám. :-)
Koukám, že nikdo nečtete archiv auditoria, už měsíc tam mám v odkazech chybu a nikdo mě na ní neupozornil! ;-)

ZLIMPKK [6.4.00 - 08:41]
dol_ujezd.jpg (51251 bytes)
Abyste se nestratili, přikládám katastrální mapu středu obce Dolního Újezda z r. 1839.
Karel

ZLIMPKK [6.4.00 - 08:42]
Nevíte, jakou jsem udělal chybu, že se nezobrazil thumbnail ? HTML kod je v pořadku, soubory oby dva na mých stránkách jsou.

CROOK [6.4.00 - 08:50]
Páč to je u Tripodu a Tripod se zjevně brání proti hostingu (soubory u nich zadarmiko, ale zobrazený jinde). Když si clověk nechá ukázat jen obrázek, dostane se na stránku, kde stojí:

Hello! This file is hosted by Tripod, a Lycos® Network site, providing the best personal and commercial publishing tools available on the Net. For premier homepages and lively community interaction, visit Tripod often.
Please click on http://members.tripod.com/zlimpkk/private/dol_ujezd_small.jpg to load this file.


EMIDO [6.4.00 - 09:33]
ALL: V předvčerejším vydání (04/04/2000) News on 'Net - Denní zprávy z Internetu" se objevil tento docela zajímavý článek (omlouvám se, je trochu delší):

http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_701000/701286.stm

Sve prijmeni mame zapsane v DNA, pokud nedoslo k nevere:)

Profesor Bryan Sykes z Oxfordske university dostal napad, ktery puvodne bral spise jako zert. Jeho vyzkum vsak odhalil zajimave skutecnosti, ktere nepostradaji ani humorne stranky. Profesor se jal zkoumat obsah DNA muzu se stejnym prijmenim, jake ma on. Puvodnim zamerem bylo zjistit, zda se v muzske DNA neobjevuji stejne sekvence, ktere by napovidaly, ze muzi se stejnym prijmenim maji spolecneho predka. To zatim nelze prokazat u zen - coby dcer -, protoze prenos jedinecnych sekvenci zajistuje muzsky pohlavni chromozom Y pri ryhovani vajicka, ze ktereho povstane syn (jine specificke geny ze spermie - zvane mitochondrie - se do vajicka nedostanou, protoze je vajicko do sebe nepusti, takze je pak neobsahuji ani bunky dcer ani synu - vsichni maji mitochondrie matky).

Ke svemu uzasu profesor zjistil shodnost sledovanych sekvenci DNA v bunkach 61 z 250 zkoumanych muzu stejneho prijmeni. Dalsim pruzkumem u dalsich muzu s jinym spolecnym prijmenim odhalil, ze lze usuzovat na to, ze nevera manzelek ma statistickou hodnotu 1,3%, pokud jde o mimomanzelska poceti:) Pri teto hodnote se behem 700 let vytvori zastoupeni poloviny jedincu v rodu se stejnym prijmenim a stejnym pravne stvrzenym puvodem, ale s obmenenymi sekvencemi sledovanych genu, i kdyz se v chromozomech objevuji rodove podobnosti. U rodove linky vernych poceti byly v DNA ctyri sekvence zcela shodne (u jinych muzu s jinymi prijmenimi se nevyskytuji - napada me, ze by ale mohly, pokud by slo o "odskok" muze do jineho hajemstvi, z nehoz by se pak odvijela linka vernosti:) Tento pruzkum ma smysl provadet jen u muzu s mene obvyklymi prijmenimi. U Novaku by vsechno koncilo v tezko prostupne mlze.

Lze si predstavit, ze pokud by vsichni lide meli sve chromozomy zaznamenane v jedne databazi, bylo by mozne porovnavanim urcitych sekvenci DNA dospivat k zajimavym zaverum o rodovych vetvich i o predcich lidstva vseho. Uvedeny vyzkum ale muze vest i k velmi neprijemnym dusledkum pro rodinny zivot, pokud by manzel chtel zjistit, zda je jeho syn opravdu jeho genetickym naslednikem. Zatim takova prokazovani mela tu vetsi, tu mensi pravdepodobnost. Metoda profesora Sykese je nejen rychla, ale zda se byt i velmi presna.

Zdroj: http://news.bbc.co.uk/ BBC a BAJT


RADAMEC [6.4.00 - 09:58]
Jiz zde zaznelo neco o omezenich v MZA Brno, nicmene vec jde tak daleko, ze archiv rusi existujici rezervace na duben a kveten a doporucuje navstevu odlozit. Duvodem je rekonstrukce budovy pro potreby vyssiho uzemne spravniho celku, ktera ma probihat v nasledujicich nekolika mesicich. Nevyrozumel jsem z toho, zda bude archiv z budovy vystrnaden ani kdy bude mozne se opet hlasit. Obavam se ale, ze nejdrive koncem roku.

EMIDO: Myslim, ze testovani otcovstvi uz je nejakych par let v podstate stoprocentne spolehlive. Aspon mi to pred casem tvrdila manzelka byvaleho spoluzaka, ktera se tim zivi. Dodnes me hreje jeji vyrok: "Budes-li mit problemy s otcovstvim, obrat se na Filipa."


MODRAVA [6.4.00 - 10:01]
EMIDO: Genetika je prostě úžasná věda.

KROU [6.4.00 - 12:00]
EMIDO: Vcera jsem to slysel v radiu, ale prislo mi to jako dobre propracovany vtip (oni to jeste propojili nejak s vyuzitim objevu v kriminalistice) ... ted uz nevim ;-)

MYTHAGO [6.4.00 - 14:45]
Chtěl bych se zeptat, zda někdo z vás neví z kterého jména může být odvozeno příjmení JAŠEK. Napadá mě Jakub (viz Jakeš), nebo Jan (Ješek?)

CROOK [6.4.00 - 14:48]
Nejni vono Jaszek polsky domácky Jan?

RADAMEC [6.4.00 - 15:28]
Myslim, ze Jasek mohl vzniknout z libovolneho jmena zacinajiciho na Ja. Srovnej Martin-Mach-Masek, Vaclav-Vach-Vasek. Jana povazuji za pravdepodobnejsiho, protoze Jakub se podle me nejcastej nazyval Kuba a daval vznik predevsim prijmenim typu Kubes.

LAZYFOX [6.4.00 - 15:52]
Kdyz uz tady byla zminka o genetice, mam trosku podobny problem. Manzelcin otec byl legalne se vsemi nalezitostmi prijat za vlastniho a prevzal i jeho prijmeni. Nevim ted po ktere vetvi mam dale badat, zda po jeho osvojiteli ci po eho pravem (genetickem) otci. Nebo mam patrat obema smery?

CROOK [6.4.00 - 15:55]
Já bych se na něj vyflák' a pátral bych jen po svejch. :-)

RADAMEC [6.4.00 - 16:05]
LAZYFOX: Delej to, co te zajima. Nicmene byva zvykem jit spis po geneticke linii.

ALAMAMKA [6.4.00 - 16:07]
Tak jsem trochu studovala spoje do Újezda a jsem trochu zděšená, kde jsem přišla na to, že jsou dobré. Např. z Litomyšle jede poslední bus do Újezda v 19.20.(před tím v 17.35) Kdo přijede později, má smůlu. Nebo bude závislý na laskavých automobilistech. Budou i takoví???

012957709 [6.4.00 - 17:07]
Korzar 5. 4. 2000. V Číne budú virtuálne cintoríny Šanghaj (TASR)-Problém s rapídne sa zmenšujúcim voľným priestorom na mestských cintorínoch sa predstavitelia čínskeho veľkomesta Šanghaj rozhodli vyriešiť zriadením webovej stránky, kde môžu pozostalí oplakávať svojích blízkych. V Šanghaji zomrie ročne približne 100 000 ľudí a úrady sa preto obávajú, že v priebehu šiestich rokov sa všetky voľné miesta minú. Mestské zastupiteľstvo chce preto zriadiť webovú stránku najneskôr do konca júna. Pozostalí si tu môžu zriadiť virtuálnu smútočnú sieň s fotografiou zosnulého, osobnými informáciami, kvetinami, sviečkami, smútočnými prejavmi, hudbou, či dokonca aj s e-mailovou adresou. Nebudú teda musieť chodiť na cintorín, ale stačí niekoľkokrát kliknúť myšou, ak si chcú uctiť svojho zosnulého a príbuzného. Podobným problémom s voľnými miestami čelia aj iné čínske mestá, preto vo v{čšine znich možno uložiť do zeme len malé nádobky so spopolnenými pozostatkami. ******************* Kde sa na nás hrabú Číňania? My to už dávno máme. S pozdravom Knurovský.

ZLIMPKK [6.4.00 - 17:56]
Následující příspěvek je na podobné téma jako ten předchozí Pavla Knurovského:

Dostalo se mi do ruky toto parte
Chyba, že jsem ho ještě neměl 1. dubna.

Źelíce težké ztráty jež nás stihla, podáváme všem, kteří mají zájem, truchlivou zprávu, že opustil svět, aby hledal Pravdu
PAN ČENĚK BUREŠ - LHÁŘ

dědičný člen lidské společnosti, restaurační a policejní rada města Svratky, velkoobchodník dřívím a velkovýrobce špejlů do itrnic, zasloužilý, přispívající člen býv. spolku c.k. Veteránů, bývalý praporečník Sokola, býv. předseda a náhradník Klubu čs. turistů, jediný předseda, člen a hrobař býv. Okrašlovacího spolku, neúnavný protinožec mnoha národů, pěstitel exotických druhů psů, vrch. ředitel alkoholických nápojů, pilný odběratel "Budovatele Vysočiny", "Nár. listů", "Humoristických listů" a jiných čelných listů, člen obec. zastupitelstva, člen správní rady hlineckého prazdroje, spr. rady "obč. zál", člen odboru Červeného kříže, člen rybářského spolku, člen Včelařského spolku a Spolku na ochranu zvířat, první předseda Odbor. sdružení Lhářů v rep. čsl. a delegát Světového kongresu Lhářů v Moskvě, majitel umělých líhní kuřat a konservátor debrecinských párků, činný účastník světové války na Hoch Joch, c.k. infanterist a vrchní pucr do zálohy v III. výzvě, tajný rada okkultních a hypnotických věd, velitel místní setniny Armády špásu, historick valdštýnské doby a švédských válek ve XIV. století, hrdinný tenor s tremolem, horlivý propagátor italské lidové písně, Kazisvět anekdot "Taradita", člen řádu "Piaristů" atd. atd. atd.

Odešel se světa dne 2. června 1925 po krátké námaze přirozenou smrtí prostřednictvím provazu, zavěšeného na klice berního ouřadu.
Jeho tělesné zbytky budou v neděli dne 7. června t.r. po uplynutí policejní hodiny v Šulcově cihelně ve SVratce zpopelněny a popel z Jeho Mrtvoly promisený historickými otrubami uložen bude dne následujícího při východu sluncev pětilitrovém hliněném hrnci do pernice na skalách Perničkách k zaslouženému odpočinku.
Zemřel, aby mezi námi dále žil --- a pil. Ve SVratce, dne 3. června 1925.
Předsednictvo sdružení truchlících pozůstalých.

Co dodat, snad jen to, že pan hostinský Bureš ve zdraví ještě žil dalších pět let.....
Toto je vzpomínka na naše svratecké setkání a naděje, že i dolnoújezdské střetnutí vyjde alespoň stejně dobře, jako to ve Svratce.
Karel


VROMAN [6.4.00 - 22:16]
zlimpkk : hezkyyyy

VROMAN [6.4.00 - 22:18]
kdo jede se mnou na sraz navrhnete hodinu odjezdu me je to celkem jedno odjezd z parkoviste naproti grandu

THANATOS [7.4.00 - 03:10]
VROMAN et spolucestující ;-) : Po 11:00 kdykoliv, přizpůsobím se pracující většině. Parkoviště naproti Grandu klidně - jen prosím o oznámení jaký automobil mám hledat, případně poznávací značku atd. (foto řidiče vítáno! ;-))) Dejte mi prosím na sebe kontakty do pošty - obratem dám svůj, pro případ náhlého neštěstí (=nestíhám, nemohu jet ap.)

THANATOS [7.4.00 - 03:20]
K zamyšlení pro srazisty: osobně si beru připínací vizitku, abych byl poznatelný nejen pod ID Thanatos, ale i jménem občanským, matričně zaznamenaným (nevím, zda 2 dny oslovování ,,Thanate" přežiji bez újmy ;-). Dle odhadu z těch desítek tváří znám snad 3, 4... Také se nějak hodláte označkovat nebo tam budu trčet se jmenovkou sám? (stejně si musím zvykat, takže si ji vezmu tak či tak...)

Bude někdo brát Rody starého Slezska od Pilnáčka - mám to vzít? Potom tady mám dokumenty k MZA - Cerroniho sbírku a mohu i půjčit několik katalogů dalších fondů (nějaké kláštěry, Tribunál ap.)

VROMAN: Jak máš velké auto? ;-)))

ENSIS [7.4.00 - 06:51]
Vroman a spol:Tak v 11,15 můžu být u grandu. Školu mám do 10.40. Nějaký poznávací znamení by bylo vítané.

ALAMAMKA [7.4.00 - 07:00]
THANATOS: Újma nehrozí :-))) Zatím jsme se vždy oslovovali jmény civilními, i když úvodní představování probíhalo včetně ID. Znalost bude asi tak půl na půl, kromě Harryho klanu ještě cca 4-5 nových lidí.

THANATOS [7.4.00 - 07:24]
ALAMAMKA: Aha... tak to si raději ještě vyrobím konferenční cedulku, jako mají ministři při zasedání Rady Evropy ;-)))

ENSIS: Moje poznávací znamení: klobouk (šedý) + deštník (černý) (podobnost s ikonou je ČISTĚ náhodná ;-))) a když najdeme VROMANOVO auto... (jehož popis by mne extrémně zajímal! ;-)

THANATOS [7.4.00 - 07:27]
ZLIMPKK: To ,,parte" se mi moc líbilo - občas to bývá stručnější a pravdivější (staročeština měla zvláštní půvob: v Litomyšli je hrob jistého pána, jenž byl ,,měšťan továrník pian" - někomu to dojde hned, jiný si není jistý... ;-)))

KAJAK [7.4.00 - 09:06]
MYTHAGO:[6.4.00-14.45] Dle Moldanove (1983) Jas z OJ zacinajicich skupinou Ja-, zejmena z OJ Jan - viz tam -prip. -s(h); nekdy z morsl. sl. jasit se = divocet; Jas-a, Jas-ecka, Ja-sek (tez z A = blazen), Jas-icek, Jas-ik, Jas-ka (s.93).

VROMAN [7.4.00 - 09:15]
bila skoda favorit BMX - 97

1_HINGIS_1 [7.4.00 - 09:50]
Ja si osobne ceduli necham doma, Ti co mne znaji snad na mne jeste nezapomneli a Ti co ne budou aspon prekvapeni :-)

TAJFUN [7.4.00 - 09:58]
Ještě ke genetice - škoda že není genealogická genetická databáze. Našli bychom tak své příbuzenstvo bez ohledu na jméno (a nemanželský původ). To by bylo překvapení, koho všechno máme ve famelii!

THANATOS [7.4.00 - 10:09]
VROMAN: Díky! (tak mám aspoň představu, kolik literatury mohu vzít ;-). Sdělíš nám i poznávačku? (Já vím, zbytečnost, ale co kdyby?! ;-)))
ALL: Mohl by se prosím někdo podívat do Kotíka ,,Naše příjmení" či jiné podobné literatury (Moldánovou mám a tuším, ale nerad bych dotyčného zarmoutil) na příjmení CHADA, CHADIMA ap.? Předem děkuji!

THANATOS [7.4.00 - 10:12]
VROMAN: Po poslední přednášce z jistého nejmenovaného druhu práva mohu klidně odjet v pátek ráno v sedm, protože na tu příští stejně nepůjdu!!! ;-///

ENSIS [7.4.00 - 11:16]
Thanatos: Poznávací znamení tmavě červená bunda, zlatozelený batoh.

EMIDO [7.4.00 - 11:53]
ALL: Tady jsem objevil takovou malou užitečnou blbůstku i s vysvětlením.

RADAMEC [7.4.00 - 12:14]
THANATOS: To budes pujcovat katalogy fondu z MZA? To oni snad nedaji z ruky, ne? Kazdopadne z klasteru by me zajimali krizovnici z Hradiska Sv. Hypolita ve Znojme a mozna i klaster v Louce ve Znojme.

1_HINGIS_1 [7.4.00 - 12:47]
Před chvílí jsem koukal na seznam pasažérů TItanicu, tak kdyby to někoho zajímalo, dejte vědět.

LIKA [7.4.00 - 13:05]
ALL: Při hledání vzniku příjmení je možno se obrátit na jazykovou poradnu při Ústavu pro jazyk český, P1,Letenská 4. Tel. 02/536432 v době od 10-12 hod. Mají k dispozici různé materiály a byli velmi ochotní. Nevíte co znamená "prossessor"? Uvádí se ve svobodnických knihách z r.1780 v souvislosti s dědictvím gruntu, např.: ...Svobodníkem Václavem Keroušem,jakožto pravým dědicem a prossessorem gruntu. Znamená to vlastník?

RADAMEC [7.4.00 - 13:41]
LIKA: To je possessor=vlastnik. Toto slovo je mj. beznym soucasnym anglickym vyrazem.

LIKA [7.4.00 - 13:55]
RADAMEC: Díky,angličtina není mojí silnou stránkou.

JAN_EMMER [7.4.00 - 14:05]
ad LIKA: Obrátit se na ně lze i přes internet, vizzte stránku http://www.ujc.cas.cz/jazporad.htm.
Na stránce http://www.lib.cas.cz/knav/journals/Casopisy_AVCR.htm jsem našel seznam časopisů vydávaných ČAV i s obsahy, myslím, že by tam něco mohlo být i pro nás přínosem.

012969555 [7.4.00 - 14:15]
Halo, halo! Pozor, pozor! Pokud to jeste nevite, Zemska knihovna v Brne bude prakticky az do listopadu pro verejnost uzavrena! Udajne se provadi jakasi rekonstrukce ve druhem patre budovy, z cehoz duvodu se nektere instituce zde sidlici prestehuji do studovny zemskeho archivu ve tretim patre a misto tu bude pouze pro vedecke pracovniky a studenty. Pracovnice archivu budou pry navstevnikum velmi vdecne, pokud budou zasilat sve protestni petice na odpovedna mista do Prahy (tusim na ulici Milady Horakove?).

TAJFUN [7.4.00 - 14:49]
Je nová aktualizace (z 3.4.) programu BK5

1_HINGIS_1 [7.4.00 - 15:34]
prossessor je vlastnik - vcera jsem se na to cirou nahodou dival do slovniku (anglickeho)

CEPHOR [7.4.00 - 16:17]
1_HINGIS_1: Tak takový slovník bych chtěl mít :-))

THANATOS [7.4.00 - 19:29]
RADAMEC: Oni se na mne v MZA také dívali ,,kde jsem to vzal?! Že to nesmí dát z ruky!" - a přece! Naše školní knihovna skrývá nejedno tajemství a mezi nimi asi 3 katalogy MZA (myslím, že jsou tam Augustiniáni, Jezuité a Tribunál) - tedy to půjčím a vezmu s sebou.

THANATOS [7.4.00 - 19:48]
LIKA, RADAMEC, HINGIS: Pardon, jako člověk mající zkoušku z Římského práva musím oponovat: possessor je DRŽITEL, což se sice většinou shoduje s vlastníkem, ale nemusí! (držba není vlastnictví!) - possessio - držba je faktická všeobecná moc nad věcí (hmotnou). Na rozdíl od vlastnictví, které je právním panstvím (pán = dominus, z čehož odvozeno dominium), je držba panstvím faktickým. Od dob Říma jsou dvě pojetí: buď je držitel shodný s vlastníkem, či jsou to dvě zcela různé osoby (můžete srovnat s nám bližšími instituty např. držba nějakého hradu daného šlechtici králem (třeba takzvaně ,,na dva životy" - šlechtici a jeho potomku) - šlechtic sice statky ,,držel", ale nebyl jejich vlastníkem! Po ,,dvou životech" se majetek vracel koruně. To se upomíná i v druhu oslovení ,,urozený pán, pán XY z XZ (sedící) na statcích ABCDE..." - Possessio je od slov ,,potis" a ,,sedere" tedy ,,mocně" a ,,seděti" - problém je v tom, že držba nemusí přímo zakládat např. nárok na dědictví, není-li vlastník totožný s držitelem)

LAZYFOX [8.4.00 - 12:17]
Pokud chcete prohledavat ceske genealogicke a heraldicke stranky, jdete sem. V budoucnu vse vylepsim a pripojim i nejake vysvetleni.

RAPO [9.4.00 - 18:08]
All: Je mi opravdu líto, že se s vámi neuvidím na srazu, ale v pátek byl u nás big bang. A vypadá to že se ode dneška nezastavíme, až kolem 9.5.

THANATOS [10.4.00 - 07:34]
RAPO: Věz, že je to líto nejen tobě (byl jsi totiž jediný svědek faktu, že jméno Tyl/Til/Thiel se na Rýmařovsku vyskytuje... kam se jen podíváš! ;-)))

THANATOS [10.4.00 - 07:45]
Takže zatím beru Pilnáčkovy Rody starého Slezska (5 dílů), 3 katalogy MZA, 3 katalogy Cerroniho sbírky, svoje genealogické poznatky (asi 2-3 slohy) - co slovníky, čítanky, historická literatura tipu výtah ze Zíbrtovy bibliografie ap.? Myslivečkovy Erbovníky? Almanach českých šlechtických rodů? Mám to vzít???

THANATOS [10.4.00 - 07:49]
ALL: Jakou literaturu berete??? (viz níže!)

MYTHAGO [10.4.00 - 08:09]
THAN: Seznam literatury dodám zítra, protože kdybych ho měl vypisovat teď, určitě bych na více než polovinu titulů zapoměl. Určitě, ale vezmu s sebou ten seznam červeného kříže, který jsem zde před časem zmiňoval.

1_HINGIS_1 [10.4.00 - 09:10]
To LAZYFOX and all: Vcera jsem se dival na ten dokument o zidovskych hrbitovech. Sice mam dojem, ze ten Heidler se zameril jen na Moravu, ale rozhodne by stalo za to ho kontaktovat.

SARA_P [10.4.00 - 10:24]
1 HINGIS 1: bohužel jsem viděla jen kousek, byl tam i židovský hřbitov v Litomyšli?

1_HINGIS_1 [10.4.00 - 12:05]
nevsiml jsem si - Boskovice, Mikulov, Trest, Miroslav ...Zkusim konktaktovat, nebo spis najit na nej kontakt, toho Heidlera

THANATOS [10.4.00 - 15:30]
ALL et SARA_P: O židovském hřbitově v Litomyšli jsem jen slyšel, prý je to velmi zajímavé - stálo by to za navštívení!!! Navrhuji zakomponovat do programu!!!

1_HINGIS_1 [10.4.00 - 18:21]
Vazeni pritomni, zitra nas odstrihnou od netu, takze se loucim (ale na srazu se uvidime), zejmena se tesim na nove (i na Mageu) tvare, treba z Moravy.

MYTHAGO [11.4.00 - 07:28]
Literatura, kterou beru na sraz:

Seznam zjištěných případů úmrtí účastníků světové války 1914-1918 o nichž nebylo možné příbuzné přímo vyrozuměti
Encyklopedie pro milovníky Švejka (2. díl)
Kulturní památky okresu Nový Jičín
Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český (1. a 2. díl)
Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Encyklopedie řádů a vyznamenání
Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky
Úvod do genealogie (Říčař)
Evropa králů a císařů (encyklopedie evropských panovníků, genealogická schémata nejvýznamnějších rodů)

Také uvažuji o tom, že bych vzal některé z následujících publikací ČGHS, ale nevím, zda by to nebylo nošením dříví do lesa, mám je vzít?

Slabikář a čítanka pro laické genealogy
Německo-český slovník pro genealogy
Latinsko-český slovník pro genealogy
Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti


Mohl bych vzít i něco k heraldice, ale obávám se, že kdo se o to zajímá, ten už to dávno má:
Heraldika (Milan Buben)
Encyklopedie Heraldiky (od téhož autora)


THANATOS [11.4.00 - 09:14]
MYTHAGO: Ber je! (znám, mám je, ale bude nás dost...)

TAJFUN [11.4.00 - 09:41]
V auditku heraldiky je zjednodušený přehled šlechtických titulů u nás. „Odborník“ se nic nového nedozví, pro „laika“ to může být zajímavé…

SHERRY [11.4.00 - 10:11]
Hola hej.
Dou vojaci dou v radach za sebou ...


MODRA je DOBRA(i kdyz ted vlastne bila).

MODRAVA [11.4.00 - 10:34]
SHERRY: Gratuluju!:-)))
Mrkni se do posty.

VROMAN [11.4.00 - 11:23]
takze diky Wende odjezd zatim kolem 14.30 od Grandu

CEPHOR [11.4.00 - 12:01]
J.E.: Že by předsrazová změna ikonky?

JAN_EMMER [11.4.00 - 12:03]
CEPHOR: Já sraz nestíhám, změna je jen tak, ten obrázek mě uchvátil...

HARRY [11.4.00 - 12:16]
SHERRY: Vítej mezi nás... :-))

ALAMAMKA [11.4.00 - 14:47]
VROMAN: ja myslím, že by možná bylo lepší říkat: kvůli WENDOVI, on by byl určite spokojenější :-)

013074742 [11.4.00 - 20:21]
To all: V jakých fondech hledat padlé vojáky Wehrmachtu v Rusku?? Moje nejstarší teta (nikdy jsem ji neviděl) si 1941 vzala brněnského němce, který pak musel narukovat a měl padnout v Rusku - dostala však tenkrát 2 zprávy, každá uváděla jiné místo!!! Do roku 1962, kdy zemřela, proto doufala, že se jednou objeví ve dveřích. Tuto tetu, která se 2 dětmi (16 a 3 roky) odešla v r. 1945 do Německa. O té doby ji už nikdo neviděl, sourozenci ji hledali pomocí Č. kříže ap. - bezvýsledně. Já ji hledám od konce 80. let!! Před 2 týdny mi jeden zdroj sdělil místo pobytu obou sester: Anglie. Následoval můj dopis a tuto neděli na zahradě zvoní mobil - u telefonu mladší z mých "staronových" sestřenek, celá nadšená, že se konečně dočkala příbuzenstva (ještě nás nezná, ale...). Od malička postrádala otce, sestřenky, bratrance, strýce, tety, babičky, dědečky - nikde nikdo! A teď, ve svých 58mi letech se dočkala, a byla celá vedle, v létě obě přijedou(!!) a půjdeme spolu po stopách... (obě jsou učitelky). Tolik malá aktuální story - tak sorry. POVOLNY

ZLIMPKK [11.4.00 - 21:22]
J. Povolný: To je na tomto to krásné. Nikdy nevyjdeš z překvapení.
K.

RAPO [11.4.00 - 22:48]
Taky by mě to zajímalo. (Povolného dotaz)

ALAMAMKA [12.4.00 - 06:08]
Pár maličkostí ke srazu:
Zpráva od SARA_P: Pokud se dostavime k prohlidce zamku v Litomysli v sobotu dopoledne, bude to pro nas zdarma, na odpoledne tam maji hlaseno nejake velke mnozstvi vyprav.
Takže zapřemýšlejte, zda Vám bude takový program vyhovovat.
Pro ty, kdo přijedou veřejnou dopravou, odjezdy autobusu z Litomyšle do Újezda:
13.05 - 13.17
13.48 - 1359
14.40 - 14.51
15.05 - 15.17
16.20 - 16.32
17.35 - 17.46
POSLEDNÍ: 19.20 - 19.31

THANATOS [12.4.00 - 07:21]
ALL et esp. ALAMAMKA: Zámek dle libosti, jen jeden se nám tu žení a to v 11:00 - myslím, že do deseti ráno bychom zámek stihnout mohli!

VROMAN [12.4.00 - 07:48]
ALAMAMKA nevedel jsem ze je to chlap

JAN_EMMER [12.4.00 - 08:11]
VROMAN: :-))) Mám pocit, že nejsi první... :-)

SARA_P [12.4.00 - 08:24]
ALL: návštěva zámku dle libosti mezi 9-11 hod

HOR [12.4.00 - 08:54]
V Okresním archivu v Pardubicích jsem objevil pro mne velmi zajímavý zdroj. Možná to je věc všem známá (už jsem nějak vypadl z rychlého běhu událostí a informací zde na Mageu), potom mi promiňte nošení dříví do lesa. Nevím, jak obecně to je platné, ale myslím, že Pardubice nebudou asi výjimkou. Ve fondu MNV Pardubice je „matrika domovských příslušníků", rozdělená na „matriku zdejších" a „matriku cizích příslušníků", vše tříděno podle příjmení. Kolonky běžné: jméno (veškerých členů rodiny), poměr rodinný (otec, matka, dítky), narození (kdy a kde), stav, povolání, zaměstnání neb způsob výživy, oddavky (místo a datum), bydliště, domovská obec, ale nejzajímavější nakonec poznámky (1. Kdy a z jakého důvodu stal se příslušníkem, 2.Kdy, kde a na jakém základě nabyl domovské právo jinde, 3. Kdy obdržel domovské průkazy, 4. Kdy a kde se oženil neb zemřel, 5. Jiné osobní poměry). Nevím, jaký to může mít obecně časový rozsah, narození nejstarší osoby, co jsem našel je 1795, nejmladší rok narození 1944. Je fakt, že ne všechny rubriky jsou vyplněny, ale našel jsem zde několik ztracenců - zvláště ženy, které se provdaly neznámo za koho a neznámo kam, a zde jsem je měl krásně vypsané, jednu sestru vedle druhé, kam se rozutekly.

HOR [12.4.00 - 09:01]
Můj pobyt na srazu bohužel musím zúžit pouze na sobotu a přivezu s sebou např. :
Seznam sibiřské armády, Seznam legionářů ve Francii, Seznam legionářů v Itálii (vše vydáno 1919-1934, celkem asi 90 000 jmen - jedná se o seznamy, které mají ve voj. hist. archivu, viz genea.cz )
Seznamy legionářů okresů Mladá Boleslav, Nymburk, Plzeň-jih, Písek, Rokycany (vše vydáno 1999-2000, opravené a doplněné)
Za svobodu I-IV (kronika čsl. Revolučního hnutí na Rusi)
Kronika čsl. legií ve Francii
Sakař, Dějiny Pardubic díl 2. a 5.
Čarek, Městské znaky v českých zemích
Melichar, Sborník k základům genealogie (v kopii)
Svoboda, Československé válečné hroby v zahraničí

TAJFUN [12.4.00 - 11:08]
V auditku heraldiky jsou zajímavosti o oslovování a titulech.

013084046 [12.4.00 - 11:45]
Jsem tady dnes poprvé, tak koukám jako blázen. Zjistila jsem, že pravděpobodbně jsem měla šlechtické předky, ale nevim, jak se pusit do te celé akce.

HARRY [12.4.00 - 12:31]
ALL: Využívám poslední předsrazové (zítra odjíždím do Litomyšle) možnosti pozdravit vás tady na tom auditku, takže SEJDEME SE "NA ROVINCE" :-))

HARRY [12.4.00 - 12:38]
Numero 013084046: Mrkni na tuhle stránku, tam najdeš všechno možné o genealogii. Nebo to zkus ještě tady.

JAN_EMMER [12.4.00 - 13:16]
013084046: Přidám ještě čtení na několik dobrých nocí... :-)

ALAMAMKA [12.4.00 - 15:02]
HOR: jestli jsem spravne pochopila, jen prijedes odjedes a neprenocujes???
Jsem bohuzel bez site a musim utikat do knihovny, navic od zitrka 11 hod uz nejsem vubec, takze prosim uz zadne jobovy zvesti kolem ubytovani.

CROOK [12.4.00 - 15:04]
Numero: No to je fantastický, fakt šlechtice, jo?! Jestli smím radit, já bych začal výzkum tím, že bych se poptal, co to je bočkoroš.

1_HINGIS_1 [12.4.00 - 18:28]
Ahojka,kupodivu stale ziju, tak mam par poznamek: nejak nam umlka debata o trickach :-) snad se rozproudi v Ujezde. Co takhle navrhnout idealni parte? Urcite by to usnadnilo praci genealogum - kdy, kde, na co, v kolika....navadi vam, ze za pozustale byva casto napsano - deti s rodinou? jo a k tomu heidlerovi:vam asi ted nic nenapisu, protoze jsem ten papir o tom poradu nechal doma, ale jdu se mrknout na stranku CT, jestli tam nebude ta tvurci skupina (kdyby mne nekdo neco chtel, tak na srazu nebi ma na mne kontakt Alamamka a SaraP)

THANATOS [12.4.00 - 19:35]
Dnes jsem ,,vykradl" naši fakultní knihovnu - mám tady hromadu katalogů k MZA, seznam dodám do zítřka večer (ale to není tak důležité - jsou to jen katalogy a já doufám, že VROMANův Favorit je nafukovací ;-))

ROHLA_JIRI [12.4.00 - 23:01]
S temi tricky se pripojuji k HINGISOVI, doufam, ze me neopominete, prestoze jsem ted jen papirovy genealog.
P.S. V baraku nam meni stoupacky, v tom se neda solidne badat. Asi vypadnu nekam do archivu a prijdu az tak za tri dny.

THANATOS [13.4.00 - 00:19]
Vážení přátelé, srazovníci:
Z knihovny Prf MU se mi podařilo zapůjčit knihy, resp. inventáře MZA:
Jesuité v Uherském Hradišti (1635-1773, archiválie z let 1522-1773)
Augustiniánské kláštery I. díl
Jesuité v Brně 1241-1773
Jesuité ve Znojmě 1243-1773
Tribunál - normálie z let 1628-1782
Z vlastních fondů si dovolím přidat (ale klidně ,,křičte", mám-li to nechat doma!!! Každá kniha je tíha nesmírná!):
Rody starého Slezska (vezmu jen rejstřík, všech 5 dílů by bylo příliš)
Přehled archivů ČSR (možno vynechat)
Zemský archiv v Brně (útlá kopie - 1936)
Nyní prosím o radu, zda mám vzít následující či alespoň část z níže uvedeného a to konkrétně které knihy - prosím o odpověď!
1) Erbovníky M. Myslivečka 1. a 2. díl
2) Moravská korespondence a akta z let 1620-1636 (především listy Karla z Žerotína)
3) !!! Cerroniho sbírka - inventář - 3 obsáhlé knihy !!!
Bude toho moc a nerad bych přetěžoval VROMANovo auto (musíme se tam vejít čtyři!), proto prosím o váš selektivní výběr, o co máte zájem a co si myslíte, že by bylo dobré vzít s sebou a co mám nechat doma!!! Za každé vzít/nechat Vám budu vděčný! (neuvádím různé výtahy - kopie z knih týkající se mého rodu ap., které beru s sebou automaticky). Předem díky za odpovědi!

ENSIS [13.4.00 - 06:55]
k Heidlerovi, našla jsem o mněm znínku v ZN noviných, bohužel na internetu to nějak nemůžu najít , mám dojem že tam by nějaký údaj týhající se autora. WROMAN a ALL: platí v 14.30 u grandu?

EMIDO [13.4.00 - 09:57]
POVOLNY a spol.: Něco málo informací kolem padlých vojáků z I. a II. světové války lze najít na této stránce Volksbundes Deutsche Kriegsgr{berfürsorge (spolek pečující o hroby padlých německých vojáků), kde mají online verzi hledání hrobů v jejich péči.

MYTHAGO [13.4.00 - 10:36]
EMIDO: Sqělé! Kdyby tak existolvalo něco podobného o padlých vojácích Rakouska-Uherska...

013098835 [13.4.00 - 11:22]
Mam takovou prosbu. Potreboval bych zjistit, jak to chodi v polskem archivu POZNAN. Nasel jsem nejake www stranky, ale lepsi by pro me bylo, kdyby zde byl odbornik, ktery tento archiv primo navstivil. Predem dekuji. Artur

RAPO [13.4.00 - 11:42]
EMIDO: Díky, i když jsem nic nenašel. ALL: Počasí vypadá nadějně. Tak si toho užijte na srazu (:o))

013099504 [13.4.00 - 11:59]
Hallooo, kde bych hošani sehnal rodokmen Vlastimila Pavla žijícího v Havlíčkově Brodě, syn Zdeněk a Vlastimil Pavel, vnuk já Aleš Pavel, vnučka Edita Pavlová(Zdeněk); Markéta a Zdena Pavlovi(Vlastimil), docela by mě to zajímalo!!!

013099504 [13.4.00 - 12:01]
Hallo tady je moje mailova adresa ales@cml.cz

SHERRY [13.4.00 - 12:02]
Taktez posledni NASHLEDANOU na rovince "Na Rovince".
           Sherry

ALAMAMKA [13.4.00 - 12:20]
Tak vážení, takhle by to nějak mohlo vypadat k dnešnímu dni, doufám, že se nestane nic, co by to radikálně změnilo:
1. MYTHAGO
2. SHERRY
3.- 4.HARRY +1 +pes - nocleh Č, Pá, So
5.- 7. tři lidi od HARRYho - nocleh Pá,So
8. THANATOS nocleh Pá, So, z Brna s VROMANem
9. HINGIS nocleh Pá, So
10.MEKYS nocleh Pá, So (? už se neozval)
11.ENSIS taky s VROMANem
12.VROMAN - bere WENDU, THANATa a ENSIS z Brna
13.ZLIMPKK
14.ALAMAMKA nocleh Pá,So,
15.CEPHOR nocleh Pá ?, So,
16.MAREKT nocleh Pá, So
17.MODRAVA nocleh Pá
18.WENDA z Brna s VROMANem
19.RADAMEC Pá,So

20.HOR sobota
21.- 22.SARA_P +1 bez noclehu
23. KROU snad se ukáže

Na netu už nebudu, tak se těším zítra na setkání Na rovince.

VROMAN [13.4.00 - 12:29]
ja si jen odskocim bud v sobotu odpoledne nebo v nedeli dopoledne do Sumperku

ZLIMPKK [13.4.00 - 13:41]
ALEŠ PAVEL alias NUMERO INCOGNITO:
Příteli, pokud tví předci byli z Německého Brodu, tak jejich rodokmen je začarován ve sbírce matrik Hvalíčkova Brodu, nacházejících se ve Státním oblastním archivu v Zámrsku u Vysokého Mýta. Musíš se tam tedy rozjet. Úřední dny - PO až ČT od 9:00 - 15:30 (Po, St. do 17:00).
Jako výchozí bod si vem křestní list svého děda.
Karel

ROHLA_JIRI [13.4.00 - 14:11]
Pěkny vikend Na rovince preje vsem srazistum ROHLA_JIRI a MILAR.

1_HINGIS_1 [13.4.00 - 16:20]
Ac je to k nevire, stale ziju, ale obavam se, ze dnes je to maposled. Dneska mi volali z CT. Ze muj mail, ktery jsem jim tam vcera posilal stran dotazu na Heidlera mu posilaji, takze nezoufejte, jestli mi Achab Heidler napise a ja se o tom dozvim, dam vam vedet.

1_HINGIS_1 [13.4.00 - 17:08]
Pred chvili mi prisel mail od Achaba Heidlera. Pokud mate dotazy, napiste je tem, co jedou na sraz nebo Ti co jedete si je vezmete s sebou. Asi se ted loucim definitivne a tak doufam, ze se uvidime co nejdrive

THANATOS [13.4.00 - 19:30]
ALL: K literatuře jste se nevyjádřili, takže beru, co unesu... (Jen aby se VROMAN z toho Šumperka vrátil ;-))) - odjezd já, VROMAN, WENDA, ENSIS ve 14:30 z Brna, hodinu nám to vše zabere, takže víte, kdy očekávat kulatý Favorit (ty hrany se už vytvarují dle nákladu ;-)). Takže se těším na zítřek - jdu balit! T.

VROMAN [13.4.00 - 20:08]
:-))))

MEKYS [13.4.00 - 21:28]
add ALAMAMKA.....neozval se ale do na Rovinku jiste dojede.......:-)

THANATOS [14.4.00 - 02:17]
Sbaleno jest! Jéééééé, já budu ověšený jako vánoční stromeček! Deštník asi do zubů... Literaturu jste žádnou nezavrhli, tak to vleču, co jen mohu... (ta jmenovka bude zbytečná - poznáte mne snadno - hledejte pod hromadou kufrů, tam bude jeden placatej šerpa skoro jako z Nepálu...)

CEPHOR [14.4.00 - 08:14]
THANATOS: Oj, to ale musí být náklad literatury (po takřka 7 hodinách balení). To abyste jeli raději Avií. :-))
Nezaregistroval jsem, že by někdo reagoval na možnost návštěvy litomyšlského zámku. Já jsem každopádně pro. Co vy ostatní?

MODRAVA [14.4.00 - 09:50]
Vidím, že HINGIS a CEPHOR ještě nejsou na cestě. :-)

VROMAN [14.4.00 - 12:29]
Avii nemam snad to uvezem cau odpoledne live

THANATOS [14.4.00 - 13:14]
Na ceste jeste nejsme, ale uz se jdu obouvat ;-) Avii netreba, je to dobre, myslel jsem, ze to dopadne hure... (vsak uvidite...) Ahoj Na rovince! T.

LUDEK [14.4.00 - 15:52]
Zdravím všechny účastníky 3.srazu genealogů Mageáků. Mrzí mne, že nemohu být s Vámi. Přeji příjemnou pracovní atmosféru. Pokud by jste sepisovali petici kvůli situaci na MZA Brno připojil bych se.

KROU [16.4.00 - 08:59]
Tak jsem s KULISCHKEM dorazili v poradku a vsechny vas zdravime :-)

ROHLA_JIRI [16.4.00 - 09:43]
Také zdravím všechny účastníky srazu doufám, že ne pozdě). A už se těším na další, ten už si nenechám uniknout.

LAZYFOX [16.4.00 - 11:30]
Tak jsem nahodne narazil na stare pohledy olomouce na http://www.inf.upol.cz/webtour/postcards/. Je tam ke konci i par scanu rubu pohledu a tak me napadl dalsi projekt, ktery by mohl byt zajimavy pro genealogii. Je asi dost sberatelu starych pohledu a nejake mohou byt i v muzeich. Predpokladam ze vetsina pohledu je pouzitych, a o to prave jde. Kdyby se totiz nasla parta lidi co by se pidila po techto pohledech a nascanovala je a prepsala adresy do databaze, mohlo by se jednat o docela zajimavy zdroj informaci. Pravdepodobne bych se do toho pustil sam, ale osud tomu chtel ze nyni ziji mimo CR. Tak trochu si myslim ze lidi co vytvareji nove hodnoty je na svete dost, ale starych hodnot ubyva a mnohe mizi v nenavratnu. Je ale jeste cas preci jen neco uchovat pro pristi generace.

Tak tod vse, doufam ze se vam sraz vydaril.


VROMAN [16.4.00 - 11:44]
zdravim vsechny po srazu urgentne shanim kontakt na Wendu zapomel si u me v aute mobil brnknete mi na 0602 710580 nebo 05-43251101 nutne ho potrebuje

THANATOS [16.4.00 - 13:02]
(Po dobrém obědě vhodno napsat, že žiji ;-)) - jeden z prvních navrátilců (díky VROMANovi!) hlásí opět přechod z reality ,,do virtuálna" aneb ,,Šťastný návrat z Geneacon 2000" čili z báječného výletu, za jehož skvělou atmosféru všem velmi děkuji (jen myslím, že film ,,Čtyři svatby, jeden pohřeb" mohli bez problémů natáčet v Újezdě, Oscar by filmaře neminul ;-)).
BTW: S některými se mi z kolizních časových důvodů nepodařilo rozloučit se, dotyční jistě vědí, tedy se s nimi loučím nyní ;-) a současně se opět přivítejme zde dle posledního pozdravu: ,,Sejdeme se na Mageu!" - Tož su tu! ;-).

VROMAN [16.4.00 - 13:41]
uz jsem Wendu nasel
Thanatos :ja taky

SARA_P [16.4.00 - 16:32]
Zdravím všechny po srazu a doufám, že cyklisté měli při cestě zpět vítr v zádech.

ZLIMPKK [16.4.00 - 19:14]
Ja už jsem taky doma. Přijel jsem v 12:01. Manželka s obědem na mne čekala. Hodná.
Díky za dva příjemně strávené dny.
Karel

VROMAN [16.4.00 - 20:20]
ja prijel asi 11.45 a ta kacenka byla jeste tepla ,zeli kysely a knedlicky nadychany

CEPHOR [16.4.00 - 22:25]
Taky já už jsem dorazil. Odjezd nás posledních byl z Újezda přesně v 10:30. Vítr byl dneska milosrdnější než včera a nefoukal pořád proti. Doufám, že SHERRY bez mapy nezbloudil.

MEKYS [16.4.00 - 22:36]
......,když už jsou všichni doma, tak já se taky ohlásím , ale na pořádnej popis o hříšnících a hříšničkách na srazu raději někdy jindy :-)

ROHLA_JIRI [16.4.00 - 23:06]
Čau lidi, napište někdo stručný program srazu. Ať mi to není líto ;-(

THANATOS [16.4.00 - 23:10]
Uvažoval jsem nad ,,zápisem z konference" - mohla by z toho být kniha, protože popis jednotlivých dní... a nocí... (všichni, kdož šli spát včera před druhou hodinou ranní o hodně přišli - ,,náhrobní umělec" (svatby - pohřby - mše)preludující značnými decibely na klávesový nástroj se projevil jako báječný laik-rodopisec a jeho návštěva nebyla jenom přínosem chvilky ticha z lokálu, ale i zajímavým důkazem toho, že kdybychom v Újezdě zůstali ještě pár dní, mohli bychom začít brát objednávky na bádání a otevřít si poradnu ;-) (Též nutno podotknout, že následně potěšen odešel zpět k svému nástroji a jako poslední ,,song" zařadil ,,V mládí jsem se učil hrobařem...", přičemž vložil celé srdce nejen do kláves, ale i do hlasu.) -- Zvláště hodno by bylo zapsat kdo kdy a jak pracoval - myslím, že rozvržení činností bylo obzvláště pěkné ;-) - poněkud jsem byl zaskočen Radamcovým zmizením (který jest spolu s Měkýšem jediným svědkem mého fotografického pominutí smyslů na židovském hřbitově - přiznávám, že bych tam ještě pár hodin (či dní) klidně zůstal, avšak díky zdravému rozumu mých ,,opatrovníků" jsem byl odvlečen zpět do reality), zvláště proto, že jsem hodlal přispět na benzín (snad mi Radamec promine, naposledy jsem jej zaznamenal při hovoru týkajícího se ochrany před (při) napadením medvědem, já jsem psal pohledy a snad byly bublinky v mojí sodě příliš silné, proto jsem jej vskutku neviděl odcházet, protož ohlašuji: ,,vyrovnáme to na příštím srazu").

Ač příspěvky byly různorodé a snad právě proto, velmi mne zaujal Wendův nápad na utvoření sborníků z podobných (snad budoucích) srazů, abychom se mohli prezentovat i mimo ,,virtuálno". Prosím popřemýšlejte o tom, považuji to za nápad hodný realizace!

THANATOS [16.4.00 - 23:14]
JIRKA: Obávám se, že o tom hodně z nás mnoho napíše a o to více Ti bude neúčast líto (již nyní lituji, že jsem se nezúčastnil prvních dvou srazů!!!)

MODRAVA [17.4.00 - 07:08]
I já se přidám - bylo mně s vámi moc dobře.
Díky všem, kteří se starali: Alamamka, Sara, Karel a další.

CEPHOR [17.4.00 - 08:37]
KROU: Navazuji na naši debatu ohledně genealogického softwaru Lineage. Na této stránce si lze stáhnout demoverzi nové verze 4.0 Release2 z 9.4.2000. Od starší (trojkové) verze se liší především tím, že umožňuje až 100 osob v databázi (dříve 50).

ENSIS [17.4.00 - 08:48]
Jirka: sraz byl super. Kromě různých genealogických i jiných debat byla na programu prohlídka zámku v Litomyšli, Toulcových maštalí. Další programy dle zjmu jednotlivce...

SARA_P [17.4.00 - 09:07]
Pro některé bude sraz zvlášť nezapomenutelný, že HARRY? Ještě jednou vše nej... na společné cestě životem.

MYTHAGO [17.4.00 - 09:43]
Chtěl bych poděkovat všem účastníkům, obzvláště pak organizátorům, za nádherně strávený víkend. Nemůžu nezmínit hlavní genealogickou událost akce - sobotní Harryho svatbu. Tu jsem málem zmeškal jsa zavrtán v litomyšlském knihkupectví PASEKA. Zmíněné knihkupectví bylo zároveň antikvariátem a opravdu bylo z čeho vybírat. Kdybych měl více času, peněz a místa (stačila by skříňová Avie), asi bych to tam vybílil. Chtěl bych poděkovat těm, kteří mě upozornili na tamější legionářskou literaturu a taky THANATOVI, že mě dokázal vrátit zpět do reality. Malá perlička na závěr: zmiňované knihkupectví je opatřeno pamětní deskou, která sděluje, že bylo poctěno návštěvou operní pěvkyně Dagmar Peckové, která tam kojila svého syna Theodora :-)

SHERRY [17.4.00 - 10:52]
Toz uz sem se dostal k Netu. Dorazil jsem OK. Obydek sem si dal asi ve 2/3 cesty u znamych pobliz Kunstatu(dobre kuratko s nadivkou), jen ten vitr na rozdil od cesty do Ujezda foukal asi 2/3 doby proti(nastesti ne moc silne), akorat sem zjistil ze jsem po te ceste a dost tmavsi(a umyt to nejde:). Jeste sem se po ceste domu vyjel na Novy Hrad u Adamova(pro ty znale):).

THANATOS [17.4.00 - 11:28]
MYTHAGO: Hlavní zásluhu na tvém návratu do relity měla slečna prodavačka, když Ti sdělila cenu 650 Kč za jednu knihu, kterou (přiznávám se) jsem tam objevil a aniž bych se podíval na cenu jsem Ti ji podal (a ty ses o cenu taky nezajímal) ;-) - až u pokladny... ;-)))

WENDA [17.4.00 - 11:35]
ALL: měl bych trochu rozvinout ten nápad se sborníkem, zmíněným THANATEM. Mám takovou snahu vymanit se jenom z virtuálna a mít možnost prezentovat MAGEO (či GENEU.CZ, chcete-li) i "papírově" při osobním jednání, které občas někdo z nás vede. Moje představa je následující: a) stanovme si "nosné" téma přístího setkání b) ke kterému každý (!) dodá dopředu maličký příspěvek (do 20 stran tak, abych ho mohl vzít už na setkání c) pokud nebude jiný zájemce o tuto bohulibou činnost, rád si to vezmu (včetně tisku) na starost

THANATOS [17.4.00 - 11:40]
WENDA: (Legionáře a mlynáře už máme za sebou) - těch 20 stran, to myslíš ,,normostram"? (60 úhozů na řádek, 30 řádků na stranu) - to semi zdá až příliš, pokud to vezmeš jako ,,každý", pak vynásob průměrnou předpokládanou délku 10 stran 20-ti až 25-ti lidmi a vyjde Ti spíš kniha, než sborník, myslím, že 5-10 normostran by bohatě stačilo (pokud se ovšem zapojí každý, to je jasné...)

013147232 [17.4.00 - 11:42]
THANATOS: samozřejmě, v tom si rozumíme. Těch 2O stran maximálně je pro notorické "psavce"....

SHERRY [17.4.00 - 11:57]
Btw. nenasel nekdo mezi vecmi dodatek k mape Svitavsko (i s obalem) a mapu okoli Brna - zapad?

SHERRY [17.4.00 - 12:02]
WENDA: dik a nepouzivej numero:). opravim(mozna az na nove verzi

MYTHAGO [17.4.00 - 12:58]
WENDA, THANATOS: co takhle téma hřbitovy?

ENSIS [17.4.00 - 13:13]
MYTHAGO: myslím že by Thanatos byl ve svém živlu. Moýžná by to šlo rozšířit i o kříže ( věnované jen tak, po nějakém něštěsí, hraniční kameny...)

THANATOS [17.4.00 - 13:52]
Děkuji za důvěru ve mne vloženou - pakliže mne s takovým tématem na příštm srazu nevyženete bičem, pak těch 20 stránek bez problémů.

MODRAVA: Měla jsi pravdu - kostelík v neděli ,,naplněný až po okraj" a to i na ,,ranní", nevím jak později (mše krásná, skutečně důstojné svěcení Květné neděle).

MYTHAGO [17.4.00 - 14:21]
ENSIS:... a památníky obětem válek.

RADAMEC [17.4.00 - 15:41]
THANATOS: Nemam v umyslu vybirat od nikoho prispevek na benzin, tim mene pak od studentu. I kdyz pokud se zazobanych pravniku tyce :-)

WENDA: Pri vsi ucte, nehodlam investovat svuj cas do zadneho projektu, byt by jeho cil byl sebeuslechtilejsi, a to ani v pripade, ze bych z toho mohl neco mit. Ve svem prispevku jsi me nejprve zahrnul do skupiny lidi (potencialnich ucastniku pristiho srazu), pak jsi clenum teto skupiny pridelil praci a vykricnikem jsi vzbudil pocit, ze nepodilet se je zavrzenihodne. Neni, pratele, neni.


ZLIMPKK [17.4.00 - 20:32]
RADAMEC, WENDA a ti druzí: S RADAMCEM souhlasím v tom, že není možno nikoho nutit do něčeho, co nechce. A dále souhlasím v tom, že nepodílet se není zavrženíhodné.Nikoho nezavrhneme, kdo by se nechtěl podílet. Vážíme si učasti všech, ať jsou experti nebo začátečníci.
Jinak ve všem ostatním se přidávám na stranu WENDY.
Sborník je pěkná věc, presentovat naše výsledky také, ale musíme si ujasnit několik zásad:
1. Máme na to ? Myslím duševně - a odpovídám : Máme.
2. Jsme schopni to zvládnout časově? - Toť otázka.
3. Pozor na veřejné publikování v papírové formě.
4. Příspěvky musí projít lektorským posouzením.
Pozn,: Přidejte další body do diskuse.

V každém případě - a shodli jsme se s ALAMAMKOU i dalšími, příští sraz musí mít alespoň minimální program. Nějakou červenou nit, která by se jím táhla. Do toho samozřejmě patří i výlety a návštěvy muzeí, hradů atd...
Stojí za to si pozvat zajímavé lidi. (?!)
Nevycházejme z toho, že všichni, kdo se našich srazů zúčastili a zúčastní, jsou odborníci.
To je tak vše, co mne asi napadá.
Karel


THANATOS [17.4.00 - 23:41]
RADAMEC: Díky, až budu ,,zazobaným právníkem" i s autem, ohlaš se, máš u mne zálohovanou cestu nejen Dolní-Újezd-Litomyšl a zpět, ale i na židovský hřbitov ;-) (Rozhodně však jednoslovné seriozní ,,DÍKY!")

THANATOS [18.4.00 - 00:21]
ZLIMPKK (a ti první, čili všichni): V odpověď na body ,,sborník"
1. Ano, máme.
2. Kdo bude chtít, jistě zvládne (čimž se přihlásí ti, kdož chtějí a nebudou souzeni ti, kdož nechtějí).
3. Pozor jistě, ale ne každý v této zemi má počítač (viz lidé z Dolního Újezda), proto ,,papír nákladem vlastním", jako záležitost soukromá, nevýdělečná, tedy nezdanitelná atd.
4. Nemyslím, že děláme Ottův slovník naučný, proto jsem spíše za heslo: ,,Každý sám sobě cenzorem (i lektorem)" a za obsah, odbornost článků ap. by si měl odpovídat autor, lektor by dle mého názoru tím přebíral zbytečně na svá bedra odpovědnost za jiné ap. (je třeba říci, kdo jsme: pakliže bychom byli registrovaným zájmovým sdružením a vydávali časopis (jako MGHS a další), je jasné, že ,,statutárních orgánů" včetně lídí ,,kolem sborníků", tedy redaktora, lektora ap. je třeba, ale mimo faktu, že toto auditko spravuje Mythago - ,,Otec zakladatel"..., budeme-li se společně prezentovat ,,v papírové formě", byl bych příznivcem spíše ,,smluvní volnosti", kdy kdo chce, může něco napsat, že bychom se neměli odklánět přespříliš od genealogie to vidím jako ,,smlouvu" a to, že něco dáme to dohromady - to je volnost...)

Vzhledem k tomu, že příští sraz bude již čtvrtý, zřejmě již navzájem známe své rodokmeny, známe se též osobně, možnou literaturu jsme též prezentovali, tudíž proti předem stanovenému ,,programu" nejsem, ale i při bujné fantazii mne nenapadá, jak to udělat, aby ,,genealogická věc" zajímající mne zaujala dalších 20 zúčastněných (a to tak, aby ve chvíli oznámení programu neodřekli účast ostatní (budoucí), kteří jen přijedou poznat jiné rodopisce z Magea, chtějí srovnat rodokmeny ,,živě" a budou se cítit vázáni červenou nití, k níž nemusí právě patřit). Vztáhnout to k místu setkání? K pozvaným lidem? Smršť nápadů vítána! (Prosím, to není odmítnutí ,,mít program", ba naopak! To je skutečně JEN moje bezradnost a absence představivosti!)

ALAMAMKA [18.4.00 - 06:59]
Zdravím účastníky, tak se mi zdá, že se po návratu předbíhali, kdo bude na "rodném" Mageu první :-)

Mám u sebe fialovou složku, do které je všito několik nakopírovaných stránek Praktické rady rodopiscům z časopisu Malovaný kraj. Zůstalo to po vašich odjezdech ležet v salonku (jídelně), tak jsem to vzala k sobě. Přihlašte se, komu to patří.
K tomu, co zmiňuje Karel, že by setkání mělo mít nosné téma, chci přidat svůj souhlas. Určitě tím ani on ani já nemyslíme, že by mělo být příští setkání sešněrováno náplní tak, že by někdo byl odrazen. Ale asi by stálo za úvahu pár uzlových bodů stanovit na základě vzájemné domluvy předem, nikoliv že by je někdo vymyslel a určil sám. Každý z nás už narazil na nějaké problémy nebo naopak zajímavosti, každý máme trochu jiné zkušenosti. I když diskuse o nich probíhají nepřetržitě tady na auditoriu a rovněž (trochu stranou) na setkáních, mohla by se některá témata stát "nosným programem", probrala by se opravdu důkladně a třeba by z toho někdo psavý a ochotný i zpracoval výsledek, který by pro poučení a informování zájemců mohl být umístěn na geneu.
Někdy troška té organizovanosti věci prospěje. Mimo jiné třeba i tím, že by to pomohlo účastníkům, kteří přijíždějí "jen na skok", aby nedorazili ve chvíli, kdy budeme někde šplhat po kopcích. Ale nikomu názor nevnucuji.

COMTE [18.4.00 - 13:23]
Všichni: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze pořádá v sobotu 27.května 2000 Den otevřených dveří. Všichni jsou srdečně zváni.

LAZYFOX [18.4.00 - 21:16]
Takze jsem se preci jen pustil i do experimentu s pohlednicemi (nebojte, na hrbitovy jsem nezanevrel, jen potrebuji vice casu). Pokusim se nashromazdit pouzite oscanovane stare pohlednice a vytvorit databazi jmen pro genealogicke ucely. Nemam k pohlednicim v CR osobne pristup, ale doufam ze prostrednictvim Internetu a nadsencu, ziskam nejake ty kousky. Sestavil jsem prozatim jen strucne pokyny pro ty co by meli zajem se zapojit, najdete je na http://rodokmeny.misto.cz/_MAIL_/pohlednice/pozadavky.htm. Muzete je i vytisknout a predat nekomu o kom vite ze by mohl pomoci. Predem dekuji za spolupraci.

LAZYFOX [18.4.00 - 21:33]
TO THANATOS: mohl bys prosimte nascanovat ty nejlepsi fotky z toho zidovskeho hrbitova v Litomysli a poslat mi je nebo je nekde zverejnit na webu? Diky moc. Jo a nekdo kdyby mel nejaky texticek o jeho dejinach bylo by to perfektni, rad bych si zkusil nejake navrhy vzhledu pro hrbitovy.cz .

THANATOS [18.4.00 - 21:57]
LAZYFOX: Bez problémů splním, ale chvíli to bude trvat (musím dofotit film a nechat ho vyvolat, tudíž cca 14 dní), prosím o strpení.

ALL: Pokud někdo dnes omylem naladil Český rozhlas stanici Brno mezi 15-16:00, pak se dobrovolně doznávám, že ten člověk mluvící o svých předcích jsem byl já (ale vězte, že nic, co byste neznali...) - repríza bude v létě, včas Vás varuji, abyste vypnuli rádia ;-)

WOLFRAM [19.4.00 - 05:50]
Lazyfox: k těm pohlednicím - největší sbírka u nás je v pardubickém muzeu (poměrně nově zpřístupněná)měli by tam mít přes 300. 000 kousků.

WENDA [19.4.00 - 07:07]
THANATOS, ALAMAMKA, RADAMEC,ZLIMPKK a jiní: jestli jsem vyvolal nějakou nevoli ohledně sborníku, nebylo to účelem, tímto se Radamcovi omlouvám. Nejblíže mému názoru je asi Alamamka, Thanatos i Zlimppk (viz níže). Já si opravdu nemyslím, že by to bylo špatné. Všimnul jsem si totiž tady na auditku, při osobních setkáních i na stránkách jednotlivých genealogů, že každý má něco, co by mohlo zajímat potenciálně toho druhého, ale ten o tom neví a právě na to jsou ideální sborníky. To není povinnost publikovat na příkaz, ale možnost "ukázat se", co mohu k danému tématu nabídnout. Pokud ta myšlenka sama je špatná, nechme ji spát, ale já si myslím, že není. Konec konců, není potřeba vydávat ani papír, stačí to udělat jako složku na GENEA.CZ.

LAZYFOX [19.4.00 - 07:43]
Hmmm, nenasel by se tady nekdo kdo by okouknul tu sbirku pohledu v pardubickem muzeu? Navazal tam s nekym kontakt a pokusil se zjistiot zda by byli ochotni prispet s jejich sbirkou do te databaze pohledu?

HARRY [19.4.00 - 08:11]
Tak už jsem taky dorazil ze svatebního čundru a koukám, že jste se docela rozpovídali. Sraz se mi moc líbil, i když jsem se ho neúčastnil tak intenzivně jako ostatní, což je docela pochopitelné :-)). Děkuji všem za účast a oživení na našem sňatku, bylo to přesně podle našich představ.
Co se týká sborníku, souhlasím s WENDOU, ale nedával bych jako podmínku pro účast na srazu příspěvek do sborníku, to by mohlo nám amatérům účast na srazu možná skoro znemožnit. Ne každý má čas a dostatek materiálu na to, aby na každý sraz přinesl byť jen 5-ti stránkový příspěvek. Spíš bych to dělal na dobrovolnější bázi. Není špatná myšlenka mít sborníky v elektronické podobě na GENEA, s tím že v případě potřeby se z toho udělá několik málo výtisků pro "nepočítačové" zájemce. Ale asi by to měl mít někdo na starosti, nějak to "zaštítit" jak po stránce organizační, tak po odborné.
V případě "červené niti", jsem také pro, ale v tom případě by se měl vybrat nějaký "moderátor", který to všechno hemžení kolem literatury a diskuze bude nějak řídit. Ale kdo a jak, toť otázka.
SARA_P: Dodatečně děkuji za přání.

SHERRY [19.4.00 - 12:39]
Dnes sem si byl vyzvednout fotky (byli uz vcera ale nedostal sem se do fotolabu). Vysly docela fajn (az asi na 2 neostry to ujde), i ty focene "od pasu". Akorat nevim proc pisou, ze to je 24, kdyz mam 27 fotek:). Snad dnes jinak asi az v patek se mi je podari naskenovat a uverejnit, aby jste se mohli pokochat svymi "ksichtiky".
Dokonce jsem se donutil udelat neco s GENEA.cz, takze uz mam novou verzi temer kompletni, i komunita uz je, ted se vrhnu na on-line prirucku. Prozatimni verze je na mych skolnich strankach (bohuzel spatna disketa, tak se nektere veci nepretahly ok). Mimochodem nejake matrialy o patricijskem rodu Zwillingu z Brna by nebyly?

WOLFRAM [20.4.00 - 05:26]
Lazyfox: Dlouho o tom uvažuju, potřebuju zjistit, co mi z jaké série chybí. btw. Osobně mohu poskytnout cca 1500 pohlednic vydaných před rokem 1945 (tak z třetiny použitých), jenže nemám scaner.

ZLIMPKK [20.4.00 - 10:29]
Český a rakousky měnový systém 1519 - 1918.

Při našem setkání jste projevili zájem o shrnutí jednotlivých peněžních systémů, které se u nás používaly. Pokusím se to tedy vyložit alespoň ve zkratce.
1. Grošová měna
a) české groše
1 kopa českých grošů = 60 českých grošů
Odpovídala 140 krejcarům, tj. 2 rýnské zlaté plus 20 krejcarů
b) míšeňské groše
1 kopa míš. grošů = 30 českým grošům
1 kopa míš. grošů = 1 rýnský zlatý + 10 krejcarů
Používaly se jako početní jednotka v pozemk. knihách v Čechách až do 2: pol. 18. století.
2. Tolarová měna
Tolar - Thaler - Joachimsthaler od r. 1519-
1 Tolar = 25, 87 g stříbra (od 1621 23,42 g)
1 tolar = 70 krejcarů (1 říšský zlatý - florin = 60 kr)
Znamená to, že 1 tolar = 1 kopě míš. grošů
ale po r. 1621: 1 tolar = již 120 kr = 2 zlaté
3. Zlatková měna ( pozor ! přes název zlatý-zlatka-zlatý rýnský - se jednalo o měnu založenou na bázi stříbrného standardu)
a) rýnský zlatý
1 zlatý, gulden = 60 krejcarů (Kreutzer)
nazýván jako říšký gulden, rýnský zlatý
b)konvenční měna
Měnová reforma 1750 - 1753 (tzv. konvenční měna - Convenzionswaehrung), konvence mezi Rakouskem, Pruskem, Bavorskem a Badenskem) Nový zlatý se označoval zkratkou C.W. (česky konv. měny, či také konv. čísla)
1 zlatý C.W = 11,69 g stříbra ( tj. přibližně 0,7793 g zlata)
2 zlaté C.W. = 1 tolar V oběhu první bankovky od r. 1762 - vyd. Staedtische Wienerbank ve Vídni.
Během Napoleonských válek hyperinfalce - vydávány tzv. bankozettel. c) videňská měna
V r. 1811 přijata opatření k nápravě měny:
i) denominace bankovek v poměru 1:5 (5 zlatých v bankovkách = 1 zlatý tzv. vídeňské měny (Wienerwaehrung, zkratka W.W.)
ii) Vydávání tzv. Einloesungscheinů
iii) Různé přepočítací poměry pro evidenci pohledávek a závazků pro různá období podle jejich vzniku
iv) v roce 1820 stanoveno, že 100 zlatých C.W. = 250 zlatých W.W.
c) Rakouská měna
Nová reforma, omezená jen na území Rakouska (oesterreichische Waehrung) zkratka o.W. nebo česky r.č. (rak. čísla), či r.m. (rak. měny)
1 zlatý o.W. = 100 krejcarů (zavedena dekad. soustava)
1 zl. o.W. = 11,11 g stříbra (=0,71635 g zlata)
Přepočítací poměr: 105 zlatých o.W. = 100 zlatých C.W.
4. Korunová měna = systém zlatého standardu.
Od r. 1892 zavedena nová peněž. jednotka na základě obsahu zlata, tedy ne již stříbra.
1 koruna = 100 haléřů
1 koruna = 0, 304878 g zlata
2 koruny = 1 zlatý o.W.

Do prvního desetiletí 20. stol. se ještě ale běžně počítalo ve zlatkách.
Svůj odraz to nalezlo i v dnešním lidovém pojmenování našich peněz (nevím jak nyní v Praze, ale ještě v 70. letech to bylo běžné): 10 Kčs = pětka ( tj. vlastně podle pův. přepočtu 5 zl.)
Karel


ZLIMPKK [20.4.00 - 10:36]
Ještě pro zajímavost uvádím vývoj americké měny a přepočítací poměry:
V r. 1792 stanoveno, že jeden 1 US dollar = 1,603 g zlata (= 24,0565 g stříbra - vidíte, jak to odpovídá původnímu jáchymovskému tolaru ?)
1837: 1 USD = 24,05655 g stříbra - opuštěn zlatý standard. (1 dolar tehdy se rovnal 2,16 guldenu C.W.)
1849 - 1853 : 1 USD = 2,1004 guldenu C.W.
1900: Obnoven zl. standard:
1 dolar = 1,50463 g Au
1 dolar = 4,94 rak. koruny
1934: snížení hodnoty zlatého obsahu dolaru na 35 USD za troj. unci zlata, t.j.
1 dolar = 0,888571 g zlata
V tomto poměru se směňovalo zlato (s omezeními) až do r. 1971:
1 dolar = 0,8185 g zlata (tj. 38 dolarů za troj. unci)
Poté klasický standard zlatého slitku opuštěn. Zlato je možno kupovat pouze za tržní cenu. Současný kurs neznám, ale je možné ho bez problémů najít i na internetu. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, že tržní cena zlata byla i 350 dolarů za troj. unci (prosím, za toto číslo neručím).
Karel

VROMAN [20.4.00 - 12:17]
ZLIMKK: 10 Kčs = pětka ,tohle platí v Brně dodnes

MYTHAGO [20.4.00 - 12:34]
ZLIMPKK: Vzpomínám si jak mi jednou babička vyprávěla, že dříve lidé říkali dvacetníku krejcar.

CEPHOR [20.4.00 - 12:42]
ZLIMPKK: I v Praze dnes platí, že pětka = 10 Kč.
Moje babička zas otvírá zavařovací sklenice čtvrťákem (=pětadvacetihaléř).

ZLIMPKK [20.4.00 - 13:19]
K těm názvům mincí: šesták byl dříve 10 kr. Šest šestáků, t.j. 6 x 10 kr dávalo jednu zlatku. Vzpomínám si, že se říkalo tak dvacetníku (?)

SHERRY [20.4.00 - 13:20]
Mzslim, ye v Brne je vystava, která by mohla zajimat "legionare". Jmenuje se Stoleti uniforem, zacala 18.4. bohuzel vice podrobnosti uz nevim. Uz jen ze to je v MZ muzeu.

MYTHAGO [20.4.00 - 13:39]
ZLIPKK: Já to spletl, máš pravdu, dvacetníku se žíkalo šesták, ne krejcar, jak jsem dříve uvedl.

ALAMAMKA [20.4.00 - 14:24]
SHERRY: ano, mám informace, chtěla jsem to dát do Aktualit.

SHERRY [20.4.00 - 14:54]
Mimo tema mel bych malou prosbu. Shanim urcity font. Jeho ukazka je v tomto gifu. Predem Diky. Udajne by mel byt souasti instalae Corel DRAW! 3.0

JAN_EMMER [20.4.00 - 15:20]
SHERRY: Corel 3 mám, ale tenhle font jsem tam nenašel. Podívám se zítra, jestli to není v Corelu 6, ale ten nemáme český, takže ani ten font nebude umět žščř... :-(

SHERRY [20.4.00 - 15:48]
Nevim, tvrdily to v tiskarne. A mas plnou instalai na 2 D tusim.

SHERRY [20.4.00 - 15:49]
Hmm vypadly tam nejaky C tak si je snad domyslite:).

013195282 [20.4.00 - 15:59]
Dneska sem nas poprve videl v kolecku na pravo pri prihlaseni, hezky se tam "rodokminek" vyjimal. Hmm, uz toho monologu necham, sorry. :-)

JIRIKUBA [20.4.00 - 17:15]
ALL: k pohlednicím a Klubu sběratelů kuriozit. Jako dlouholetý člen klubu mám nejčerstvější adresář sběratelů, tedy mohu poskytnout adresy sběratelů nejen místopisných pohlednic, ale i případně tématických sbírek (je zde např. Hustopečsko, Šumava, atd.)

KROU [20.4.00 - 21:39]
MYTHAGO, HOR: K mistum umrti legionaru:
Zolotaja Orda je mesto v Uzbekistanu, asi 100 km JJZ od Taškentu. To by odpovidal ostatnim zaznamum, protoze dalsi velka skupina umrti se tykala, pokud si spravne pamatuji, nemocnice v Samarkandu, coz je take Uzbekistan.
Nizneudinsk jsem nasel v Irkutske oblasti, asi 200 km JZ od Bratsku, lezi primo na Transibirske magistrale. Zda se mi, ze to muze byt skutecne odpovdajici misto.
Staci to nebo mam hledat nejake podrobnejsi informace?

WOLFRAM [21.4.00 - 04:31]
Jirikuba: Hoď mi adresu klubu do pošty. Už nějaký čas uvažuji o členství. btw. existuje tu auditko, které se přímo jmenuje sběratel (viz mé oblíbené).

LAZYFOX [21.4.00 - 05:56]
TO WOLFRAM AND ALL: Tak jsem objednal za 12 dolacu rucni barevnej scaner. Jeste zjistim jak je to s postovnym do CR a kdyz se to vyplati tak ti ho poslu (lodi by to melo jit dlouho ale levnejc). Jeste zkusim zda bych mel redukci na paralelni port (tehle scaner je jinak na din 8 pin na ISA kartu do bedny) aby se dal pouzit na jakemkoliv pocitaci. Potom az bys popripade nascanoval tu tvoji sbirku, mohl by jsi ho predat nekomu dalsimu kdo by byl ochoten scanovat svoje ci neci pohlednice.

WOLFRAM [21.4.00 - 06:13]
Lazyfox: Já to zkouším u šváry, ten má slušnej počítač i scaner, ale bude to chvíli trvat.

LAZYFOX [21.4.00 - 06:15]
Tak dobre Wolfram, kdyz ti to pujde u svary, poslal bych ten scaner nekomu jinymu.

WOLFRAM [21.4.00 - 06:18]
ale měl by se dopředu domluvit v jakém formátu a rozlišení to ukládat. btw. taky mi bude muset někdo vysvětlit, jak ty pohlednice dát na internet.

LAZYFOX [21.4.00 - 06:35]
No ja na tom ted vecer delam . Neco uz jsem dal na http://rodokmeny.misto.cz/_MAIL_/pohlednice/pozadavky.htm . Mozna pritvrdim na rozliseni a velikosti, kdyz uz by se to rozjelo, tak aby se ty pohlednice daly v budoucnu popripade pretisknout. Take si myslim ze bych mel zahrnout i prazdne pohledy (preci jen stare obrazky ke genealogii take patri). Taky budu muset pohnout s tema hrbitovama, porad jeste nemam ucelenou predstavu.

WOLFRAM [21.4.00 - 06:43]
proxy error

LAZYFOX [21.4.00 - 07:47]
Tak jen zkopiruj tu adresu, kvuli tem potizim pouzivam jako popis linku i link samotny, to kdyz to nejde auto, tak alespon copy paste.

WOLFRAM [21.4.00 - 08:19]
REFLEKTOR Chyba! -------------------------------------------------------------------------------- Někde se stala nějaká chyba. Hledaný dokument /pohlednice/pozadavky.htm . se na serveru rodokmeny.misto.cz nenachází. V případě nejasností kontaktujte reflektor@reflektor.cz

JAN_EMMER [21.4.00 - 09:08]
WOLFRAM: Já se tam dostal.
Ad LAZYFOX 6:35: Návod k psaní linků tady: pokud je to někam mimo mageo, je nutno adresu začít http:// a radši jí celou dát do uvozovek, pokud uvnitř mageo, vynechat vše po mageo.cz včetně a od otazníku včetně (a těma uvozovkama se opět nic nezkazí).

1_HINGIS_1 [21.4.00 - 09:11]
Ahoj, prave sedim na OU u babicky a mam za sebou navsevu par pribuznych a nekolika matrik. Zatim jde vsechno vyborne a dokonce ZADARMO :-) Dokonce jsem ziskal i jednu fotku na plechu. Nevite kdy a proc se vytvarely plechove fotky?

LAZYFOX [21.4.00 - 11:05]
Moje tchyne si privezla domu od jeji matky z Washingtonu starej album s plno fotkama. Je tam i par tech na plechu. Akorat ze nevim krome jednoho obrazku kdo je kdo a babicka si to uz nepamatuje. Na plech (medenou desku) proto, ze to byla technologie te doby, drive pred papirem, vynalezl to francouz Daguerr.

LAZYFOX [21.4.00 - 11:06]
Tak tady je adresa jen v textu, tak ji muzete zkopirovat do prohlizece.

http://rodokmeny.misto.cz/_MAIL_/pohlednice/pozadavky.htm


MYTHAGO [21.4.00 - 12:27]
LAZYFOX: Tak už konečně víme co byla daguerrotypie :-)

SHERRY [21.4.00 - 15:40]
Chce najit neco o daguero typii, kdyz tak neco vytahnu a hodim to sem nebo nekomu do posty?

LAZYFOX [22.4.00 - 08:13]
http://www.svetfotografie.cz/slovnik/d/daguerrotyp.htm

HOR [22.4.00 - 08:37]
HINGIS: jestli tvá "plechová fotka" je skutečně zachovalý daguerrotyp, tak ti doma brzo začnou zvonit sběratelé s batohy narvanými bankovkami :-)))

CROOK [22.4.00 - 10:03]
Sherry: Ten von font, kterej sháníš (20.4., 14:54), se jmenuje - aspoň v mým Corelu - Decorated 035 BT. Jestli Ti stačí i verze bez diakritiky, tak můžu poskytnout.

CEPHOR [22.4.00 - 20:55]
O překvapení zřejmě nikdy nebude nouze. Kdo jste nečetl sobotní lidovky, tak si to přečtěte tady.

KROU [24.4.00 - 14:55]
Zda se, ze jsem dnes jediny pracujici... Tak Vam vsem hezke velikonoce, my si to tu oslavime za tyden! :-)

ROHLA_JIRI [24.4.00 - 21:31]
Ahoj, je tu někdo?

013249576 [26.4.00 - 01:51]
Znáte poměrně nový časopis Rodopisná revue? Spoustu podrobností najdete na www.volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm -pozor na velké R v adrese. Brzy bude mít odkaz na Seznamu.

MYTHAGO [26.4.00 - 09:14]
Otázka pro hřbitovní badatele:
Jak postupujete v případě, když narazíte na nečitelný nápis? Já jej přejedu křídou a pak jej začnu luštit, většinou s úspěchem. Po ruce mám vždy mokrý hadr, abych po sobě zahladil stopy. Používáte někdo lepší metodu? Něco jsem slyšel o kopírování pomocí obtahování uhlem přes papír, ale zřejmě jsem nepoužil správný papír, výsledek neodpovídal mým představám.

ENSIS [26.4.00 - 10:20]
Už jsou někde fotky z Újezda?

KROU [26.4.00 - 11:42]
ENSIS: Doufam ze v sobotu v nedeli neco publikuju, par snimku uz mam. DAm hned vedet.

JAN_EMMER [26.4.00 - 11:54]
ENSIS: Něco jsem objevil na http://www.genea.cz/geneacon2000/sherry.htm.

LUDEK [26.4.00 - 14:19]
Rád bych poprosil všechny přátele SHERRYho, kteří ho znají osobně nebo jen z aditoria, aby mu strašně moc podželi pěsti. V současné době se bohužel nachází v kritickém stavu po těžkém úraze v nemocnici. Celá rodina silně věříme, že bude mít dost sil pro návrat mezi zdravé.

TAJFUN [26.4.00 - 14:29]
Moc držím SHERRYmu všechny palce, ať se brzo uzdraví. Bude nám tady zatraceně chybět...

HOR [26.4.00 - 14:36]
Snad alespoň trošku pomůže můj výkřik i prosba: SHERRY, myslíme na Tebe, drž se !!!

JAN_EMMER [26.4.00 - 14:59]
LUDEK: Proboha. Co se mu stalo? Snad ne na kole? Každopádně mu pěsti držím...

HARRY [26.4.00 - 15:19]
LUDEK: >8=0 Doufejme, že se z toho brzo dostane. Držím všechny palce a prsty a pěsti a vše, co se držet dá. SHERRY vydrž!

SARA_P [26.4.00 - 16:24]
SHERRY vrať se sem co nejdriv, drž se!!!

ZLIMPKK [26.4.00 - 17:45]
Sherry, věříme ti.

THANATOS [26.4.00 - 19:22]
V každém případě držím Sherrymu všechny palce které mám, toto je vskutku velmi znepokojivé - LUDEK: Co se mu stalo???

MYTHAGO: obyvkle používám dvě pomůcky: prst a zdravý rozum, přičemž přemýšlím, co by to mohlo být za písmeno, aby to odpovídalo (hmat je skvělá věc, někdy stačí zavřít oči a nejadnou je to čitelnější než při čtení ,,očima"). Běžně si však zajímavé náhrobky fotím na č.b. film, s pokud možno co největším kontrastem a poté stačí fotku nascannovat a zvětšovat (upravovat kontrast a intenzitu, písmenka brzy vylezou v plné kráse) - zdá se mi to jako nejšternější ohledávání pomníků.

CEPHOR [26.4.00 - 23:10]
SHERRY, webmastře věhlasného webu, moc ti věřím a doufám v tvůj brzký návrat. Kéž bychom ti alespoň takto dodali trochu tolik potřebné síly.

ALAMAMKA [27.4.00 - 05:59]
SHERRY, jsme všichni s Tebou, kéž by Ti ta spojená síla myšlenek pomohla. Ať je zase brzo mezi námi Tvoje veselá tvář!

ZLIMPKK [27.4.00 - 06:59]
ENSIS: Ty jsi chtěla nějaké informace k emigraci - promiň, nemohu si vzpomenout, co to bylo. K.

ENSIS [27.4.00 - 06:59]
SHERRY,držím palce, doufám že se brzo uzdravíš.

ALAMAMKA [27.4.00 - 07:07]
SHERRYho fotografie z Dolního Újezda.
Moje fotografie z Dolního Újezda.

SISINKA [27.4.00 - 13:54]
Narazila jsem při toulkách kolem Prahy na hrobku rodu Schuttelsbergů (s přehlasovaným u), ale ať jsem hledala, jak jsem hledala, na žádnou zmínku o tomhle rodě jsem nikde nenarazila. Nevěděl byste nahodou někdo, kdo byli?

013275011 [27.4.00 - 23:51]
Hledam informace o rodu Rechciglu ze severovychodnich Cech -z oblasti Jizerskych hor. Jmeno se tez psalo ci dosud pise: Rechcigel, Rechziegel, Reckziegel, Rechcygl. Mista kde bydlili: Slavikov, Kokonin, Snehov, Mukarov, Janov nad Nisou, Turnov, Mlcechvosty, Trti, Zdarek, Hodkovice, Cesky Dub,Letarovice, Chocnejovice, Mlada Bela, Sarovcova Lhota a j.

VROMAN [28.4.00 - 06:41]
ALAMAMKA fotky dobry ale chtelo by to zazipovat

ENSIS [28.4.00 - 07:07]
ZLIMPKK:Chtěla jsem vědět jestli se do Ameriky dostal Petr Antoš, bohužel díky současné situaci v MZA vím jen to že se narodil kolem r 1845. Mohl emigrovat kolem (spíš před)r 1879, kdy ze Střelic mimo jiné odešli tyto rodiny: JAn Holešovský, Jan Tofl, František Vránek, František Hošek(všichni zemědělci) a František Antoš obuvník s rodinnami celkem 23 lidí.

ALAMAMKA [28.4.00 - 16:27]
Omlouvám se, momentálně link na moje fotky nebude fungovat. Přeplnila jsem si to na mujwebu a nemám už čas to opravovat. Až v úterý.

013294809 [29.4.00 - 14:33]
hi, from rochester, usa


ROHLA_JIRI [1.5.00 - 11:12]
Dlouho jsem tu nebyl a teď se dovídám tu smutnou zprávu. Já i Míla Ti, Sherry, držíme palce a věříme v brzký návrat na WEB. Když na něho budeme všichni myslet, musí mu to pomoci.

ROHLA_JIRI [1.5.00 - 11:15]
Přeji všem krásný První máj - lásky čas a z té lásky ať je hodně potomků, aby jejich potomci měli nad čím bádat a proč chodit do archivů.

013328829 [2.5.00 - 00:26]
Něco jsem tu četl o fotkách na plechu a dagerotypii, spíš bych si tipl na ferrotypii, těch fotografickejch technik bylo přeci jen víc a dagerotypie by nebyla jen na plechu ale spíš zarámečkovaná. Pokud máte zájem o diskuzi, pište na colonel@mujmejl.cz , tady moc nebývám.

013328829 [2.5.00 - 00:28]
Mám dotaz, jeden z mých předků byl jakýsi von Lillienfeld, údajně se jednalo o čestný titul, sloužil jako důstojník v rakouské armádě. Nemáte někdo tušení, kde by se na inetu nechali získat nějaké informace, případně vznést dotaz? Děkuji colonel@iol.cz

THANATOS [2.5.00 - 04:23]
Dobré ráno, je 2. máj - tak vstávat, nestát, nekoukat, dělat! ;-)))

LUDEK [2.5.00 - 06:53]
Všem přátelům a kamarádům SHERRYho chci poděkovat za povzbuzení. Po těžkém týdnu, ve kterém proběhly dvě neurochirurgické operace, začali v něděli Martina probouzet. Podle lékařů je uzdravení na dobré cestě.

MODRAVA [2.5.00 - 07:04]
LUDEK: Už se těšíme, až zase bude mezi námi.

ALAMAMKA [2.5.00 - 07:29]
LUDEK: držíme palce, ať dobrá cesta pokračuje k úplnému uzdravení.

ALAMAMKA [2.5.00 - 07:34]
Chybu v linku už jsem opravila, takže zájemci se mohou opět "pokochat" SHERRYho fotografiemi z Dolního Újezda, které byly bezchybné už před tím.
Mými fotografiemi z Dolního Újezda, kam jsem přidala zip (pozor, má 6MB).

013333884 [2.5.00 - 08:42]
Zajemcum o daguerotypy: www.daguerre.org. Dalsi sites s fotkami z 1. a 2. sv. války, US obcanské války, olympiady Mnichov 1936 atp. mohu poskytnout. Jinak cca 0,5 mil. fotek free, nebo 65 mil.(!!!) za poplatek na: corbis.com. Nutno vidět - je to bomba. Vhodne jako pozadi pod text, nebo samostatně na dokresleni udalostí dané doby v rodových kronikách. Ahoj POVOLNY.

HARRY [2.5.00 - 09:41]
LUDEK: To je dobře, snad ho brzo přivítáme opět na Mageu.

1_HINGIS_1 [2.5.00 - 17:04]
SHERRY: Drzim palce, koukej se uzdravit a brzo se uzdrav. Btw.: Daguerotypii neprodam, mejte se krasne

THANATOS [2.5.00 - 19:26]
Sherry to zvládne na 100% až k uzdravení - jsem si zcela jist (slovo Thanata!)

MYTHAGO [3.5.00 - 12:42]
SHERRY: Držím Ti palce!
KROU, ZLIMPKK: Narazil jsem na stránku tematicky zaměřenou na ruskou armádu za 1. světové války. Na této stránce jsou krátce zmiňovány i dobrovolnické jednotky jiných národů, tedy i čs. legie. Informace na těchto stránkách jsou k dispozici v ruské a anglické verzi (která je však o poznání chudší). V "azbukové" části, jsem se dočetl, že před vypuknutím války, žilo v Rusku 8 000 Čechů, kteří byli příslušníky Rakouska-Uherska, a na 100 000 Čechů, kteří byli poddanými ruského cara. Doslova: Накануне первой мировой войны на территории Российской империи проживало приблизительно 100 тысяч чехов, которые были поддаными русского царя, и около 8 тысяч подданых Австро-Венгрии.
Je mi sice známo, že Volyň byla kolonizována českým obyvatelstvem, ale není počet 100 000 poněkud nadsazený?

ZLIMPKK [4.5.00 - 09:02]
THANATOS:
Narazil jsem na následující v knížce Fr. Krestýna ze Šumvaldu (okr. Olomouc)
Výkaz příjmů faráře z r. 1726:
m.j. (č.p. 97) Carolus Kriesch, 1 čtvrtce rži, totéž ovsa, 8 vajec
a v matrice f.ú. Šumvald i.č. 8107, pg 519 nového čísl.:
Antonius def. Joannis Krisch, molitoris filius ex Merotein cum Victoria Goerlich ex Elend..."
Rok jsem si nepoznamenal, musí být mezi 1766 - 1780.
Co ty na to ?
Karel

ZLIMPKK [4.5.00 - 09:05]
Na emigraci do Ruska se podívám, ale údaj 30 - 50.000 nadsazený v žádném případě nebude. To nebyla pouze Volyň, ale i Krym a Ukrajina, Moldavsko a později Kazachstan.
K.

ENSIS [4.5.00 - 09:36]
Dneska ráno jsem slyšela že má být zavřený archiiv v Břeclavi, z důvodu stěhování.

MODRAVA [4.5.00 - 10:22]
Možná mi to ušlo, ale přece jenom: Znáte tyto stránky?
http://www.samuel.cz/~ihiksoft/

CEPHOR [4.5.00 - 12:44]
Mám pro vás drobnou hádanku. Jsem zvědavý, kdo první odhalí, jak souvisí tato zpráva z dnešního Práva s naší poslední akcí.

MYTHAGO [4.5.00 - 13:17]
CEPHOR: To je lehké! Na zdi knihkupectví PASEKA v Litomyšli je bronzová deska, oznamující že v tomto knihkupectví kojila světoznámá operní pěvkyně svého syna Tadeáše. Uvnitř knihkupectví údajně visí i jejich fotografie, nemohu potvrdit, já se díval spíše po regálech (a to tak důkladně, že jsem málem prošvihl HARRYho svatbu) :-)))

JAN_EMMER [4.5.00 - 14:04]
Zdá se, ľe je jiľ funkční Telefónny zoznam Slovenskej republiky

CEPHOR [4.5.00 - 14:21]
Já to tušil, že to bude snadné. Mythago, gratuluji.

RADAMEC [4.5.00 - 16:06]
POVOLNY: Mas nejakou zkusenost se SOkA Znojmo? Predevsim v jakem stavu jsou mestske knihy zda je nosi na pockani, ale i obecne?

ZLIMPKK [4.5.00 - 19:14]
INFORMACE Z OLOMOUCKÉHO PRACOVIŠTĚ ZEMSKÉHO ARCHIVU OPAVA:
Vzhledem ke stěhování fondů ze zámku Janovice bude ZA, pobočka Olomouc otevřen (či spíše zavřen) následovně:
Od 15. 5. do 30.6.2000 jen PO a ST
Od 1.7. do 31.8.2000 zcela uzavřen
Od 1.9. předběžně do konce října jen PO a ST.

Omezení provozu se nedotkne Okresního archivu Olomouc, který má společnou studovnu se Zem. archivem.
Tam je a bude otevřeno po čtyři dni v týdnu kromě pátků.
ZLIMPKK.


THANATOS [4.5.00 - 19:36]
ZLIMPKK: Díky, dá se ta knížka někde sehnat? Merotein bude Mirotínek (okr. Bruntál), to ,,ex Elend..." mi nedává smysl a též ,,molitoris" nechápu (není to ,,moritoris"?). Pokud mi můžeš sdělit, kde se to dá sehnat (nahlednout), předem díky! (bude to jeden ze severomoravkých Krischů, Mirotínek je však pro mne nová oblast! Díky).

RADAMEC [4.5.00 - 19:37]
Ja NEMAM SLOV. Nejdriv mi zrusili dve rezervace do Brna a ted mi prekazili na tytez dva dny planovany nouzovy program v Olomouci. K tomu mi zrusili ctyri rezervace do Prahy. Okresni archivy jsou v utery a ctvrtek zavrene vsechny, takze jestli me jeste vysplouchne Zamrsk, tak teda uz vazne nevim. Leda si vymyslet rodinu v zahranici.

THANATOS [4.5.00 - 19:39]
Cephor: Příliš snadné a proto doplňuji, že syn D.P. je křtěn na Theodora a nikoliv Tadeáše (rozdíl drobný, ale já ho uznávám!), tedy tendence některých novin počešťvat vše, co mohou jsou zajímavé...

RADAMEC [4.5.00 - 19:41]
THANATOS: Ech, vy vyssi vrstvy. Mlynar vam neni dost dobry. Co by za to mnozi dali, kdyby se u nich objevil "molitoris filius".

THANATOS [4.5.00 - 20:11]
Aha, takže překlad bych už měl ;-))) Díky!

ZLIMPKK [5.5.00 - 07:34]
Milý THANATOSI,
Měrotín leží u Litovle na druhé straně dálnice. Teží se zde známý běloskvoucí vápenec.
Elend je vesnice poblíž Šumvaldu, jenže já si teď nemohu vzpomenout, která. Musím se doma podívat do slovníku. "Elend", znamená Bída, nouze, ale česky se vesnice jmenuje úplně jinak.
Jinak RADAMEC mne rozesmál :-) Díky za pěkné nové ráno.

ZLIMPKK [5.5.00 - 07:41]
THANATOS: Brožurka se jmenuje Fr. Krestýn: MEMORIA FIDE SACERDOTALI SACRATA. Šumvald 1936. Otisk z Čas. vlast. spol. muzejní v Olomouci, roč. XLIX, čís. 181,182.
Mají ji v archivu v Olomouci, a byť má 26 stran a byla vydána tak dávno, děllali mi problémy s oxerováním. Že by už nový autorský zákon ?
Pokud ji seženeš v Brně, oxeruj ji i pro mne
Právníci - vzhledem k tomu, že aut. díla budou chráněně 70 let po úmrtí autora, řekněte mi, jak v tomto případě by se postupovalo, kdybych chtěl vydat např. knížku tohoto Krystýnka, kt. zemřel kol. r. 1940, o němž dnes již nikdo neví, kdo to byl a má-li příbuzné. TO autorské poplatky shrábne autorský ochranný svaz, či jak se jmenuje a s pozůstalými sse rozdělí, jen jestli se ozvou ?

1_HINGIS_1 [5.5.00 - 12:44]
Ahojka vsichni, net nam zase funguje, takze se poslusne hlasim, ze jsem opet zde. Chci se vypravit do VHA, tak pokud by mel nekdo nejaky pozadavek, tak sem s nim.

THANATOS [5.5.00 - 23:13]
ZLIMPKK: Díky za informace! O autorském zákoně jsi to zřejmě vystihl poměrně přesně (já nevím, kde se ti lidé berou! Vždy příjdou na nějakou akci, zinkasují a zase zmizí... Horší než mor!) Nový autorský zákon jsem ještě nečetl, jen slyšel o pár změnách, ale veselé to tedy není... Jedu do Prahy, příští týden se na to podívám (je to i na netu) a dám vědět.

THANATOS [5.5.00 - 23:18]
přesnou úpravu autorského zákona skrývá Min. kultury www.mkcr.cz a presne na adrese http://www.mkcr.cz/cesky/soap/az.rtf (Chce-li to heslo, za jméno zadejte klidně své vlastní a heslo jako ,,anonymous")

013419417 [6.5.00 - 08:24]
Priatelia viete poradiť? I have a few simple questions about the word "Zidovsky" 1. I have been told that my great grandmothers name was Ella Zidosky. Is this possible? I was told she was from Czech. Do you know of alternate spellings? I have been told by some it means free Jew. She immgrated in late 1890-1900? Thanks you your general info. Kimberlee Polak Zelinsky PS: Chybajúce písmeno v priezvisku by som nespájal s so slovkom židovský, alebo sa mýlim. Dudy - Košice , dudy@nextra.sk

013420746 [6.5.00 - 11:07]
RADAMEC: S přístupem pracovnic SOkA ve Znojmě zatím jen ty nejlepší zkušenosti, téměř vše na počkání, ale vždy je lepší se na konkrétní fond a jednotl. archiválie informovat a domluvit se předem. Tel.: 0624-224 330. POVOLNY

013420746 [6.5.00 - 11:16]
HINGIS: Zeptej se mi prosím na příp. fondy Wehrmachtu, viz můj dřívější dotaz jak zjistit datum a místo, kde padl (na ruské frontě) jeho příslušník, příp. i jiné podrobnosti (osobní spis ap.). Díky. POVOLNY

ZLIMPKK [6.5.00 - 19:45]
DUDY: nemyslím si, že by nějaký žid kdy u nás měl příjmení Židovský či Židoský, spíše došlo k záměně či zkomolení příjmení v Americe. A nemyslím si, že by nějaký křesťan nesl od 18. stol. toto jméno. Nedíval jsem se do telefonních seznamů - takže úplně jist si nejsem. Karel

013432281 [6.5.00 - 23:07]
Rodopisná revue zahájila provoz svých www stránek s pravidelnou aktualizací na adrese http://www.volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm Trnkovi.

RADAMEC [7.5.00 - 22:38]
POVOLNY: Diky za povzbudive informace.

Ad Zidovsky: Myslim, ze jsem se setkal se jmeny typu Franta Zidu asi tak v osmnactem stoleti. Nijak jsem nad tim nehloubal, ale spis jsem to prisuzoval lakomstvi prapredka nez zidovskemu puvodu.


ZLIMPKK [8.5.00 - 10:35]
Mám dotaz:
jestliže někdo byl fyzikus v městě Mšeno ve středových. Čechách, co to všechno může znamenat.Otázky jsou asi tyto:
1) Jde o lékaře, nebo např. i jen o mastičkáře, nestudovaného ranhojiče atd ?
2) Mohl to být nejen městský, ale i vrchnostenský fyzikus ?
Karel

MYTHAGO [9.5.00 - 07:18]
Ad Židovský: Nesetkal jsem se sice s tímto příjmením, ale příjmení Žídek je poměrně rozšířené. Mimoto se může jednat o obyvatelské jméno (Židovský - ten co pochází ze Židova popř. Židovic, tedy pokud obec tohoto jména existuje).

SARA_P [9.5.00 - 07:51]
Kdo jste nečetl sobotní MF DNES klikněte sem.

MYTHAGO [9.5.00 - 08:08]
Tak žádný Židov jsem nenašel, ale ShtetlSeeker mi našel hned 6 obcí jménem Židovice. Vesměs se však vyskytují v Čechách, takže přídavné jméno by mělo znít asi Židovický, na Moravě by znělo Židovský.

COMTE [9.5.00 - 08:27]
Sara P.: Díky, že jsi přidala avízo na článek v sobotní příloze Víkend MF Dnes 'Slavného předka má málokdo', kde je rozhovor s předsedou České genealogické a heraldické společnosti v Praze PhDr. Janem Podholou. Omlouvám se za překlep.

RADAMEC [9.5.00 - 09:38]
V tech novinach me nejvice nadchl Fero Fenic se svou domnenkou, ze jeho prijmeni by mohlo byt odvozene od Fenicanu :-)

HOR [9.5.00 - 10:04]
Myslím, že když existuje příjmení Žid (dle Pardubic snad i poměrně často - mám mezi předky jednu Židovou (kolem 1900), jeden můj známý byl za svobodna Žid a "vyženil" nové jméno po manželce) tak by mohlo být i jméno Židovský

HOR [9.5.00 - 10:06]
V té souvislosti mne napadlo: máte případy, kdy si vzal ženich příjmení nevěsty?

RADAMEC [9.5.00 - 10:09]
HOR: Znam dva takove pripady ve svem okoli, ale zadny v rodine.

JAN_EMMER [9.5.00 - 10:13]
V Praze žije Židovská Zdenka.

JAN_EMMER [9.5.00 - 10:33]
Asi vám ten link nebude chodit, koukám, že s telefonním seznamem to nebude jednoduché. :-(

TAJFUN [9.5.00 - 10:43]
HOR: jeden případ mám v rodině a měl jsem spolužáka, který si vzal jméno po manželce.

013473061 [9.5.00 - 23:52]
HOR: Strýc mé ženy převzal jm. své nastávající, i když mu to bratři a rodina (z Valašska) vůbec měla dost za zlé, ale byla to žena jeho snů a tak se stal povolným. POVOLNÝ

ALAMAMKA [10.5.00 - 07:19]
Jeden můj kolega na vysoké se jmenoval Šamšula a když se ženil, vzal si jméno manželky. Nevím, jestli to původní jeho se nelíbilo jemu nebo jí.:-)

SARA_P [10.5.00 - 09:02]
Ad Židovský: statistika Ministerstva vnitra (Centrální registr občanů - nejčetnější jména a příjmení v ČR) neuvádí žádné příjmení Židovský, ale příjmení:
Žid - četnost 276, Židů - 30, Židová - 300,
zároveň uvádí i pořadí podle četnosti. Údaje k 31.10.1999

EMIDO [10.5.00 - 11:50]
POVOLNY: K problému padlých německých vojáků - možná pomůže tento kontakt. Kdyby nefungoval ten odkaz, tak tady je obsah:

Standort Freiburg: Abteilung Milit{rarchiv
Telefon:(0761) 47817-0
Telefax: (0761) 47817 900
E-mail: benutz@barch.ko.uunet.de
Anschrift: Bundesarchiv - Milit{rarchiv, Postfach, 79024 Freiburg Wiesentalstr. 10, 79115 Freiburg
Verkehrsanbindung: Bus: Linie 11 Richtung St. Georgen bis "Schopfheimer Str."
Benutzung: Mo. - Do. 8.00 - 18.00 Uhr, Fr. 8.00 - 16.00 Uhr


KROU [10.5.00 - 12:32]
SARA_P: Kde se daji ziskat obdobne udaje i o jinych prijmenich? Jde o otevrene zdroje? Uvadi take zda jde o prijmeni rodne ci ziskane? Diky! ...Me by zajimali Krouzci a Krouzkove...

HARRY [10.5.00 - 13:18]
Když už jsme u těch změn příjmení: jeden můj profesor z VŠ se jmenoval Slípka. No a protože se mu to nelíbilo, tak se teďka jmenuje Skalka. A pokud vím, tak aniž by se oženil :-).

SARA_P [10.5.00 - 14:04]
Informace o poradi a cetnosti jmen a prijmeni v CR na strankach Min. vnitra - Centralni registr obcanu - Statistiky

MYTHAGO [10.5.00 - 15:49]
Zdravím všechny návštěvníky auditoria, zítra odjíždím na dovolenou do Řecka, budu se těšit na další shledání zde s vámi po 22 květnu.
Martin

LIKA [10.5.00 - 17:41]
Statistiky a Židovský: Do statistik na str.MV nejsou pravděpodobně zahrnuta jména s výskytem menším než 30. Vím o existenci jednoho Židovského v Praze, který není v statistice nalezen. Podobně chybí další jména např. Weichert, Hrejsemnou ap. Majitele neobvyklých příjmení tedy statistika zklame.

KROU [11.5.00 - 00:21]
LIKA: To je zrejme pripadna poznamka - ja jsem nenasel prijmeni HERBE - a dospel jsem k zaveru, ze toto prijmeni vymrelo (mimochodem, mate nekdo podobnou zkusenost?). Vysvetleni Lika mi vsak prijde pravdepodobnejsi :-(

SARA_P [11.5.00 - 07:17]
LIKA ma pravdu, nejedna se o vsechna prijmeni, ale pouze o prijmeni s cetnosti 30 a vice (jak je uvedeno v levem hornim rohu stranky)

TAJFUN [11.5.00 - 08:45]
LIKA, KROU: Taky jsem nenašel několik prokazatelně existujících přijmení - Brzkovský, Fleček, Hoiger a Kuřava (a to jsem zatím došel jen k M)
ALL: Omlouvám se, jestli to tady už bylo řečeno, ale viděl jsem kniku "Občanská genealogie", napsal jí Říčař a vydal Železný (ale ještě jsem jí neměl v ruce).

HARRY [11.5.00 - 11:35]
TAJFUN: Modrava ji měla na srazu. Můžeš si ji objednat přes email obchod.iz@praha.eridan.cz za 360,- i s poštovným. Vyzkoušeno, došlo v pořádku :-)).

TAJFUN [11.5.00 - 12:38]
HARRY: právě jsem koupil Občanskou genealogii za 299.- Kč. Přitom mi nabízeli brožuru "Základy genealogie 1.díl" za téměř čtyři stovky.

HOR [11.5.00 - 13:53]
Po přečtení několika předchozích příspěvků mne velmi potěšilo, že nejsem sám, kdo věnoval Telecomu nemalý peníz za dobu, kdy jsem zkoumal na stránkách centrálního registru, proč tam není např. Plitz a další (od vlastní pochybnosti ve znalost abecedy až ke hledání nějakého jejich mailu pro napsání zprávy, že tam mají chybu).:-)) Ale asi postupuji jako mnozí další, kdy čtu návod až ve chvíli, kdy výrobek "nefunguje".

1_HINGIS_1 [11.5.00 - 18:10]
Centralni registr? To asi nebude telefonni seznam...??? Shanel jsem Bohunka ve Vrananech a nenaslo...Ale je fakt, ze netusim, jestli tam jeste ziji...

VROMAN [11.5.00 - 21:36]
dejte odkaz na statistiku na genea please

ENSIS [12.5.00 - 06:46]
Není ta statistika nějak omezená věkem, např. od 15 let víše. Mějak se mi nezdá že by lidí s příjmením Kupský/á v republice bylo jen 366 (co jsme doma brali namátkou tak o takových 50 lidech vím a to jen na JM). Nevíte dá se nějak jinak než z registru v archivu zjistit kam daná obec patří- pod jaký archiv. Vždycky jsem to hledala až v archivu. Díky

RADAMEC [12.5.00 - 10:24]
ENSIS: 1. Zjisti, ke ktere farnosti patrila obec v obdobi, ktere te zajima.
2. Zjisti, ke kteremu okresu a kraji nalezelo sidlo fary za pozdniho socialismu.
3. Zjisti, ktery oblastni archiv pokryva dany kraj a zda nema dve pracoviste.

Ve vetsine pripadu je to trivialni, tedy obec je uprostred byvaleho JM kraje, fara taktez a archiv je v Brne. Muze se ovsem stat, ze fara byla v jinem socialistickem kraji nez obec nebo ze kraje nerespektovaly historicke zeme.

Priklad 1. Zarici u Kromerize, kraj Jihomoravsky. Od Josefa II fara Chropyne, okres KM, kraj JM, archiv Brno. Pred Josefem II chropynska expozitura fary Vlkos, okres Prerov, Kraj SM, archiv ZA Opava, JENZE nekolik okresu na jihu ma matriky v pracovisti Olomouc, takze starsi matriky pro zarici jsou fakticky v Olomouci.

Priklad 2: Dacice. Vzdy lezely na Morave, ovsem za socialismu okres Jindrichuv Hradec, kraj JC, tedy matriky v SOA Trebon, ale katastry v MZA Brno, mestske knihy v SOkA Jindrichuv Hradec, velkostatek Dacice jsem pres veskere usili doposud nenasel (jestli vubec existuje).


JAN_EMMER [12.5.00 - 14:00]
Ad statistika - jemně jsem to projížděl a nenašel jsem tam příjmení s četností nižží, než 30 a pořadím vyšším, než 20999. Přitom Moldanová (nebo kdo to psal) uvádí cca 40000 používaných českých příjmení, takže tam ta vzácnější prostě nejsou.

SARA_P [12.5.00 - 14:05]
Ad statistika: příjmení s četnosti nižžší než 30 nehledejte, v levém horním rohu stránky máte napsáno:
"podle abecedy, s četností 30 a více"

HOR [12.5.00 - 14:06]
Zase se mi objevila jedna záhada, kterou si zatím nedovedu vysvětlit. Jedna moje pra-prateta je uvedena v oddací matrice jako Anna Horská vulgo Zhorská (nar. 1871), přičemž se široko daleko kolem ní nic takového nevyskytlo. Všichni její bratři i otec jsou normálně Horských. Co by to mohlo znamenat? Že by ve vesnici byla jmenovkyně a takto si je sousedé rozlišili? Nebo že by se sama dala přejmenovat? - ale to by asi bylo uvedeno v opačném pořadí. Ty dvě hlásky na začátku jména „ZH" se spolu poměrně těžko vyslovují, nezdá se mi, že by to vzniklo jako přezdívka, která bývá většinou kratší, jednodušší, lehce vyslovitelná atd.
I když je fakt, že kdysi dávno se jeden můj učitel jmenoval BIS a my mu přezdívali ACIDENTOL (starší se jistě pamatují na stejnojmennou zubní pastu), ale to se do matriky jistě nedostalo :-))

SARA_P [12.5.00 - 14:07]
pardon opravuji: hledejte, ale nenajdete :o))

HOR [12.5.00 - 14:26]
J_E: Moji poznámku z [11.5.00 - 13:53] "Po přečtení několika předchozích..." doplňuji: "i následujících" :-)))

JAN_EMMER [12.5.00 - 14:37]
HOR: ... kteří pořádně nečtou ni auditko... :-) stáhl jsemm si tu jejich statistiku celou, jestlli se k tomu dostanu, zkusím to trochu zdatabázovat a udělat statistiku ze statistiky....

013510802 [12.5.00 - 16:59]
HOR: "vulgo" (lat.) obycejne, obvykle; prezdivkou...

ROHLA_JIRI [12.5.00 - 22:58]

Měl bych několik dotazů. Odpovědi na ně by pomohly mému příteli.

 1. Kdo to byl "Hilfsamtdirektor"
 2. Neznáte náhodou někoho s příjmením Heidler. Měl pocházet z Trenčianských Teplic. V roce 1910 byl v Praze právě tím hilfsamtdirektorem. Kde bych o něm něco našel?
 3. Dále se jedná o příjmení Funk. Josef Funk zemřel při evakuaci Němců po válce. Byl to štajgr na dole Pluto v Louce u Litvínova.

Prosím o radu. Můj přítel je z Ameriky a rád bych mu pomohl. Děkuji za náměty.THANATOS [13.5.00 - 02:41]
R.J.: Pokud vím, pak rod Funků žije v Rakousku. Jistý B. Ch. Funk (nevím, zda ještě žije) je odborníkem na ústavní právo, v roce 1991 mu v Grazu vyšla kniha o tomto oboru (právě teď jsem to studoval...) - hilfsamtdirektor je ,,pomocný vrchní úředník" (dle doslovného překladu - tedy asi něco jako náměstek ředitele - ,,direktora" ;-))

CROOK [13.5.00 - 09:16]
Jo, tak nějak to bude, akorát bych asi hlasoval pro "Hilfsamtsdirektor", žejo. -- Nebo jako je Hilfsarbeiter nekvalifikovanej (pomocnej) dělník, tak bude takovej Hilfsamtsdirektor nekvalifikovanej představenej ouřadu. Takovejch je, jéje! :-)

REN_BOZ [14.5.00 - 17:18]
Dudy-Košice: Ve Švýcarsky žije paní Anna Samáková (-Židovská) na adrese Spalenring 40, 4055 Basel, tel. 0041 61 382 32 40. Snad ti to pomůže.

DUDY [16.5.00 - 04:57]
Ďakujem za správu. Odovzdám ďalej

COMTE [16.5.00 - 12:02]
Správní výbor České genealogické a heraldické společnosti v Praze se omlouvá všem za případná nedopatření, ale z technických důvodů se mění termín DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 17.ČERVNA 2000 z původního 27.května 2000.

013553748 [16.5.00 - 14:49]
Krasny pozdrav z Athen vam zasila MYTHAGO.

EMIDO [16.5.00 - 14:54]
ALL: Pokud to tady ještě nezaznělo - celkem zajímavý odkaz na ulice v Brně.

013558960 [16.5.00 - 22:03]
Zdravím všechny. Mám dotaz, jeden můj kamarád pátrá po nějakých info¨rmacích o svém dědovy, který bojoval na středním východě za 2.sv.v. V praze v archivu prej nic nenašel, nemáte někdo podobné zkušenosti, nevíte kde hledat? Děkuju. colonel@post.cz

WOLFRAM [17.5.00 - 04:25]
Numero: Klapálkovci se podrobně zabýval historik Erich Kulka, žije v Izraeli. Kontakt by mohli mít na pražské židovské obci.

ROHLA_JIRI [17.5.00 - 08:38]

THANATOS, CROOK: dík za ten překlad. Mě by zajímalo, jak se toho vrchního pomocného úředníka v Praze dopátrat? Pocházel z Trenčianských Teplic - tam se těžko dostanu. V Praze pouze žil v roce 1910. Kde mohl tento úředník být zaměstnán? Na jakém úřadu ho mohli mít v evidenci?

Co se týče Funků. Tenhle Funk, kterého hledám patřil k Němcům, kteří měli být vystěhováni, ale on se údajně v roce 1945 zastřelil nebo zemřel cestou do Německa. Existují nějaké seznamy vysídlených Němců nebo těch, kteří měli být vysídleni?JARDAF [17.5.00 - 08:55]
COMTE: ... DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 17.ČERVNA ... Co tam bude pěkného k vidění?. Ještě jsem na žádné takové akci nebyl. Dík. Jarda

COMTE [17.5.00 - 10:39]
JARDAF: Bude to vlastně bližší seznámení s naší Společností pro členy i nečleny a taky je to vyhovění našim mimopražským členům na jejich četné žádosti o zpřístupnění knihovny o víkendu.

KROU [17.5.00 - 20:13]
Po HROZNE dlouhe dobe jsem se zase dostal do archivu :-), nasel par novych udaju :-))) a narazil na problem. Poradte:

Marie HOUFKOVA, nar. 26.1.1865; matka: VACHOVA Marie, dcera +Kateriny VACHOVE, dcery Jana VACHY, mistra reznickeho na Smichove
Josef HOUFEK, nar. 12.2.1854; matka: VACHOVA Maria, dcera + Kateriny VACHOVY ..., dcery + Vaclava VACHY, mistra obuvnickeho ze Smichova c.d. 126, a matky Alzbety roz. N. z Benesova c.d. -

Domnivate se, ze je mozne, aby ve stejne dobe zili na Smichove dva ruzni VACHOVE, aby meli oba dceru Katerinu, aby obe Kateriny mely nemanzelskou dceru a aby obe dcery se jmenovaly Marie? Nebo muze byt v matrikach chyba v krestnim jmenu i v profesi u jednoho z VACHU?
Dekuji za Vase rady.

KROU [17.5.00 - 21:27]
Jeste dulezite doplneni: Marie HOUFKOVA i Josef HOUFEK, zmineni v minulem mem prispevku (a jeste dalsi dva jejich sourozenci), maji prokazatelne stejneho otce, ktery ma ve vsech pripadech za manzelku Marii VACHOVOU...

THANATOS [17.5.00 - 21:35]
ROHLA JIRKA: Seznamy mají obvykle různé krajanské spolky vyhoštěných z dané oblasti (aktivní je Rýmařovsko, kde dnešní vysídlenci vydávají o své původní domovině dnes nově různé knihy a publikace i se seznamy vysídlených, zahynuvších za válek atd.). Zda něco podobného mají Češi...?! Snad archivy by měly mít nějakou agendu o vysídlování - to bezesporu! (Vím, že nedávno to jeden známý hledal i přes jakési ,,zvláštní matriky" vedené speciálně v těchto pohnutých letech, kde jsou jména a počty zastřelených vojáků, kdo kdy kde a jak zahynul etc. - ale to jsme zase v Sudetech - na Rýmařovsku, jaká byla praxe jinde, nevím...).
Vrchní pomocný úředník na 1 rok.... jooo, tak to Ti nezávidím - pokud neznáš ani přibližně oblast jeho zaměstnání, pak je to snad i nemožné vypátrat - tady opravdu nevím, sorry...

ROHLA_JIRI [17.5.00 - 23:16]
THANATOS: Dík, chce to asi se podívat do archivu, který má v kompetenci tu vesnici Louka u Litvínova.
Rýmařovsko byly také Sudety? Kus rakovnického okresu byly také Sudety. Já ještě pamatuju, že traktoristé ve statku říkali: Dnes jedeme orat do Sudet.

HOR [17.5.00 - 23:55]
KROU: Vysvětlil bych si to tak, že zapisovatel byl dost "unavený". Mám podobný případ, kdy zapisovatel psal do matriky narozených, evidentně opisoval ze záznamu staršího dítěte stejných rodičů o několik stránek vpředu, spletl dohromady dva sousední zápisy a vznikl z toho podobný chaos.

MODRAVA [18.5.00 - 07:24]
ROHLA JIRI: Vrátím se k tvému úředníkovi.
Ve Zpravodaji GHSP 3/1980 je uvedeno, že v SÚA jsou součástí archivního fondu Policejního ředitelství Praha policejní přihlášky, které evidují osoby s trvalým bydlištěm v Praze do r. 1910 (nevím, jestli včetně). "Zahrnují osoby všech zaměstnání ...." atd.
Třeba ti to pomůže.

KROU [18.5.00 - 08:55]
ROHLA JIRI, MODRAVA: Tyto policejni prihlasky SUA skutecne eviduje. Jsou vsak nedostupne ke studiu. Je treba si objednat kopie primo v podatelne SUA v Karmelitske ulici (maji tam na ne formular), s uvedenim znamych udaju o hledane osobe. Prihlaska obsahuje zmeny adres dane osoby, dalsi osoby v domacnosti, popr. jine udaje (o snatcich, umrtich atd. - tyto vsak mohou byt nepresne, v pripade "mych osob" byle chyba mezi datem snatku a datem uvedenym v prihlasce sedm (!!!) let). Vyhledani udaju k jedne osobe, tj. jedna kopie prihlasky, stoji 20 Kč (kolkem), vyhledaní trvá asi měsíc (je to tím, že prihlasky jsou archivovany mimo Prahu, jednou mesicne se tam prijimaji objednavky a jednou je vozi vyrizene zpet).

KROU [18.5.00 - 09:02]
HOR: Diky. Ja si take myslim, ze jde o omyl. Skoda, ze jsem si toho nevsiml pri vypisovani v archivu, ale az doma pri zprcovavani. Mohl bych si overit Tvou teorii ;-)

MODRAVA [18.5.00 - 10:26]
KROU: Díky za užitečné informace.

ROHLA_JIRI [18.5.00 - 15:28]
MODRAVA, KROU: Dik, to je poradna stopa. Pristi tyden jedu do Prahy, tak se tam zastavim.:-)))

DOBES [18.5.00 - 16:08]
ROHLA_JIRI: V roce 1910 došlo ke změnám v evidenci obyvatelstva a to může vést k problémům. Před tímto rokem existují evidenční archy pražských příslušníků a evidenční archy cizích příslušníků (tj. osob, které bydlely v Praze, ale neměly zde domovské právo). Po roce 1910 existuje tzv. nová konskripce, což jsou popisní archy pražských domovských příslušníků až do zrušení domovského práva (31. 12. 1948). Vše je v Archivu města Prahy.
Naopak ty Trenčanské Teplice bych viděl jako schůdnější. LDS má slovenské matriky nafoceny. Americký přítel by se měl obrátit na nejbližší FHC nebo na mailing list Slovak roots na Onelist-u, tam by mu poradili.

RADAMEC [19.5.00 - 07:33]
Otazka jako stvorena pro THANATA, ale i ostatni hrobare. Hrob meho pradedecka byl puvodne psany na prababicku a jejiho syna Jarku. Prababicka zemrela pred dvaceti lety, Jarka pred tremi. V soucasnosti je hrob psany na dve nezijici osoby a hrozi jeho zruseni. Sprava mi ho ale nedovoli zaplatit, dokud neprokazu, ze jsem dedic. Prastryc Jarka zemrel bezdetny a dedictvi pripadlo ze ctvrtiny me matce, ze ctvrtiny tete a z poloviny jejich bratranci. Je k zachrane hrobu nutne sehnat vsechny spoludedice, nebo staci prokazat, ze moje matka byla jednim z nich. Jak je vubec upraveno drzeni hrobu a jeho prevody?

RADAMEC [19.5.00 - 10:40]
Ted jsem si vsiml, predposledni veta meho prispevku mela koncit otaznikem.

HOR [19.5.00 - 13:51]
Přátelé, po objevení se centrálního registru obyvatel zde před několika dny jsem se konečně odhodlal k tomu, že jsem rozeslal několik prvních dopisů (již dávno připravených) na adresy Horských vytažených z Telecomu (seznam dávno připravený). To vše s počátečním elánem a odhodláním, že 1968 Horských v republice a 550 známých adres není zas tak moc na to, aby se to nedalo obeslat a prozkoumat. Hned PRVNÍ okamžitá telefonická odezva druhý den po odeslání dopisu - dnes ráno - mi však odhalila mnoho možných zádrhelů v pátrání. Velmi ochotná paní mi strašně fandí, ale musí mne zklamat, protože:
a./ Je rozvedená, jmenuje se již dávno jinak, telefon má však stále na staré jméno.(v centr. registru k 31.10.1999 není, v mém seznamu ano)
b./ Bývalý manžel se sice jmenuje Horský, ale není to jeho rodné jméno, protože „měl takové legrační a s jeho rodiči se dali v jeho dětství přejmenovat" (v centr. registru je, v mém seznamu možná, pokud má telefon).
c./ Syn se sice jmenuje Horský, ale viz b/ - taky mne nezajímá.
d./ Druhá manželka bývalého manžela se sice nějakou dobu jmenovala Horská, ale už se taky rozvedli a ona se už jmenuje opět jinak.(v centr. registru možná je a možná není, v mém seznamu totéž)
e./ Staří rodiče bývalého manžela jsou sice oba Horských, ale není to jejich rodné jméno viz. b./ - taky mne nezajímají (v centr. registru jsou, v mém seznamu možná, pokud mají telefon)
f./ Teď během psaní jsem si uvědomil, že jsem se ještě zapomněl zeptat na bydliště bývalého manžela (pokud má telefon a mám ho v seznamu, ušetřil bych si jeden zbytečný dopis), zda měl bývalý manžel ještě nějaké sourozence (ze stejného důvodu) a na bydliště jeho rodičů (ze stejného důvodu).
Takže mnoho jmen a celkový výsledek - nula. To mi to pěkně začíná !!:-))

HOR [19.5.00 - 13:53]
Přátelé, teď už to možná jó bude vypadat, že si vymýšlím, ale je to všechno pravda pravďoucí. Dlouhá léta jsem měl doma v dílně (pravda, ne moc pietní místo) vystavenou legionářskou čepici po mém dědovi, na kterého jsem velmi hrdý. Kromě papírových dokumentů jediná věc, co z legií zbyla. Sice zpola sežraná od molů, ale bral jsem ji do ruky jako svátost (zevnitř dokonce píchnutá rezatá jehla s připravenou zásobou khaki niti!) Čepice mi připomínala všechna vyprávění o ešalónech, Mandžurii a Vladivostoku, co jsem slýchával jako kluk. Najednou čepice nebyla. O letošních velikonocích byl u nás soused, naštěstí malinko „cinknutý" a dal se po povídání, že sbírá militarie „a však taky od vašeho tatíka něco mám" (táta zemřel předloni). V tu chvíli by se ve mně krve nedořezal, protože jsem začínal tušit. Ano, táta mu v dobrém rozmaru čepici věnoval !! (Táto, odpust mi ty kletby.) Ani si nepřejte vědět, jaké taktické, řečnické a finanční úsilí jsem musel vynaložit, aby se mi dědova čepice zase vrátila! Ale podařilo se:-)))). Ale to ještě není konec pohádky - včera jsem ji pečlivě čistil (sběratel - a někde ji válel) a představte si, z vnější strany, ze za takového lemu (stokrát jsem to měl v ruce) jsem vytáhl složený lísteček asi na 3x4 cm se sotva čitelným písmem „depeše pro velitele ... ... 5. střeleckého pluku....", a ještě nějaké nečitelné poznámky. Přátelé, z roku 1919 - jednaosmdesát let to tam bylo! A to je teprve konec (skutečně pravdivé) pohádky.

HOR [19.5.00 - 14:34]
Když už jsem se dnes tak rozepsal, měl bych ještě jednu prosbu. Kdo máte Ottův slovník na CD v té verzi, která umožňuje fulltextové hledání, podívejte se mi, prosím, kde všude jsou zmiňovány Dašice (možná jen „Daš" - to by měl být „zakladatel"). Já mám bohužel starší verzi, která fulltext neumí a objevil jsem zcela náhodně u hesla Paminondas - řečený Horský, že zemřel v Dašicích a v heslu Dašice tento odkaz není. Otta to nemá vše provázané tam i zpátky nebo mám nějakou opravdu starou verzi a nemám šanci to najít. Možná, že se takto podobně Dašice zmiňují ještě u jiných hesel. Díky.

ZLIMPKK [19.5.00 - 17:28]
HOR:
Váha Zdroj TT Dokument Shluk
0.93 Ottova encyklopedie Dašice
0.83 Ottova encyklopedie Dašický z Barchova
0.81 Ottova encyklopedie Nechvíle Josef, spisovatel
histor 0.81 Ottova encyklopedie Lány u Dašic, hejtm. a okr. Pardubice
0.81 Ottova encyklopedie Lanské
0.81 Ottova encyklopedie Čechy - poměry přírodní - vodopis - Loučná
0.80 Ottova encyklopedie Horník Josef, odborný spis. lesní
0.78 OEND Tlučhořová Luisa
0.78 OEND Sonnleitner Alois
0.78 OEND Průmysl - v ČSR - kožařský
0.78 OEND Palata František
0.78 OEND Kučera Karel, český básník
0.78 OEND Hybeš Josef
0.78 OEND Bažant František, profesor zubního lékařství
0.78 Ottova encyklopedie Horník
0.78 Ottova encyklopedie Vosáhlo
0.78 Ottova encyklopedie Nechvíle
0.78 Ottova encyklopedie Kašpar
0.78 Ottova encyklopedie Hybeš
0.78 Ottova encyklopedie Freiberg
0.78 Ottova encyklopedie Esop
0.78 Ottova encyklopedie Dašice
0.78 Ottova encyklopedie Žižín
0.78 Ottova encyklopedie Zminé
0.78 Ottova encyklopedie Vejrych
0.78 Ottova encyklopedie Štěpánek Josef, spis. český
0.78 Ottova encyklopedie Šlik Jeronym starší
0.78 Ottova encyklopedie Senecio
0.78 Ottova encyklopedie Prachovice, ves, hejtm Pardubice, okr. Holice
0.78 Ottova encyklopedie Paminondas
0.78 Ottova encyklopedie Moravanky
0.78 Ottova encyklopedie Mětice
0.78 Ottova encyklopedie Lány
0.78 Ottova encyklopedie Kühner
0.78 Ottova encyklopedie Koštěnice
0.78 Ottova encyklopedie Komárov, ves, hejt. Pardubice, okr. Holice
0.78 Ottova encyklopedie Hostovice, ves, hejt. a okr. Pardubice
0.78 Ottova encyklopedie Hedčany, osada t., hejt. Pardubice, okr. Holice
0.78 Ottova encyklopedie Čechy - poměry přírodní - horopis - křídové planiny
0.78 Ottova encyklopedie Benešovici
0.78 Ottova encyklopedie Barchov Veliký, statek allodiální a ves katastr. i pol. v Čechách


ZLIMPKK [19.5.00 - 17:31]
HOR: Když jsem začal číst tvůj příběh s čepicí, tak jsem si řekl: Že on ten kluk tam něco uvnitř v lemu našel !!!!
A skutečně. Ty máš takové neuvěřitelné štěstí na kuriozity. Začínám si myslet, že ty tvé motocykly jsi získal stejným způsobem - buď z dědečkova rukávu či kouzelníkova cylindru !!! Taháš to jak králíky.

THANATOS [19.5.00 - 21:11]
RADAMEC: Za prvé: hrobové místo bývá po smrti zaplaceno na 50 let (tedy tak bývalo upraveno) - ze druhé: dle osobních zkušeností nezáleží na tom, jak moc jsi příbuzný, ale na tom, zda hrob skutečně zaplatíš (tedy ,,dobrá vůle") - pokud je hrob (resp. ,,nájem hrobového místa") nezaplacený, pak úřady vůbec nevyžadují prokázání totožnosti, jsou spokojeni, když jim vůbec někdo něco zaplatí. Z faktického stavu empirických zkušeností tedy vyplývá, že stačí prokázat (jako maximum úsilí vynaloženého), že jsi potomkem/ příbuzným zemřelých, což Tě opravňuje k nájmu, pokud další spoludědicové nemají evidentní zájem na spoluplatbě a obstarání hrobového místa (vyzvi je k vyjádření a pokud nezareagují do data ve výzvě uvedeného, máš jistotu jejich ,,nezájmu"). V případě nekonfliknosti s dalšími spoludědici to vyřiď sám, stačí prokázat základními listinami příbuznost se zesnulými. V případě dokonalého ošetření stavu věci (kdyby ,,náhodou někdy něco"): kontaktuj ostatní pozůstalé, aby Ti písemně potvrdili, že o placení nájmu hrobového místa nemají zájem a tato potvrzení spolu s ověřenými kopiemi zápisu o dědickém řízení (které muselo proběhnout, jak píšeš, když tvoje matka zdědila 1/4 - zápis o tom někde doma jistě budete mít) a dostupnými dokumenty (kopie úmrtních listů + potvrzení tvojí matky, že právo nájmu přenechává tobě) zanes ,,ouřadům" - to by bylo na 100% zajištěno (nech si potvrdit, že jsi tyto dokumenty předložil), ale dle praxe skutečně stačí jen vůle k ujmutí se nezaplaceného hrobového místa podložená základními dokumenty o příbuzenství s pohřbenými. Hrobové místo mívá svoji ,,kartu", kde je zapsáno, kdo je nájemce, ale i nájemci předešlí a termíny plateb. Podle údajů na smlouvě kterou vlastním se nájmy hrobů etc. řídí § 663 (obč. zákoník - o nájmu... ale nic nového pod sluncem) a následující zák. č. 40/1964 Sb a vyhl. č. 19/1988 - taková smlouvy obvykle obsahuje, kde je v případě nedostupnosti oprávněn jednat (např. za dlouhodobě nemocného ap. - analogicky i za zemřelého) - kopii smlouvy by měla mít správa hřbitova nebo obecní úřad. Zkus to nejjednodušší cestou - prokaž, že jsi příbuzný a není-li to zaplaceno, řekni, že to zaplatíš - a je to tvoje! (Pokud nájem skončil, pak nelze ani nic na nikoho převádět, tedy o spoludědicích nemůže být řeč. Tvým podpisem smlouvy o nájmu se stáváš originárním nájemcem, bez ohledu na předchozí a prokázání příbuznosti je jen dodatečné podložení tvého práva. Pakliže nájem neskončil, je třeba zjistit, zda není ve smlouvě o nájmu výslovně uvedeno, na koho se nájem převádí - jde o to, zda nájem vypršel či nikoliv a od toho potom jednej dál - já vím, je to komplikované, ale neznám stav věcí, tedy nabízím varianty... ;-).

LAZYFOX [20.5.00 - 05:06]
ZLIMPKK: kdyz jsi hledal ty Dasice, pouzival jsi hacek nad s? Me to nehleda a kdyz tam dam hacek tak na Dasice to nic neukaze. Problem je asi ten ze to mam na nelokalizovanejch woknech, asi si budu muset udelat dual boot s ceskou verzi.

ZLIMPKK [20.5.00 - 10:14]
LAZYFOX - asi je to v tom. Pokus se zatím vhoidně používat wild caracters, tj. ? a *. Je fakt, že zadání Da?ice ti ukáže i Dačice na jihozáp. Moravě.

ROSOMAK [20.5.00 - 22:18]
p]™e[Ťt[›te si... http://www.svkol.cz/konf/98hrad07.htm

013640434 [22.5.00 - 10:44]
mam dotaz, existuje nejaky softvare na prehledne sestaveni rodokmenu? Matej

013642047 [22.5.00 - 12:17]
Pro 013640434 Dop. program Brother´s Keeper (BK5)- můžeš si ho stáhnoutz netu na www.bkwin.com a český komnetář najdeš na adrese http://arnost_drozd.tripod.com

ALVAP [22.5.00 - 12:41]
Mám dotaz: Potřebuji se odhlásit z "rozesílání e-mailových dotazů" genea. Může mi někdo poradit, co musím udělat?

JAN_EMMER [22.5.00 - 12:47]
ALVAP myslis mail list genea-cz@onelist.com? Jestli jo, tak te odhlasim...

MYTHAGO [23.5.00 - 07:25]
ROHLA: Seznamy vysídlených Němců, by měly být uloženy v okresním archivu (tedy alespoň unás tomu tak je).

ALVAP [23.5.00 - 09:28]
JAN EMMER: Přesně ten! Odhlaš mě prosím, bude se mi měnit e-mailová adresa. Díky.

ALVAP [23.5.00 - 09:29]
JAN EMMER: Nepotřebuješ k tomu něco vědět?

JAN_EMMER [23.5.00 - 09:40]
ALVAP: No zjišťuju, že máš nějaký záhadný mail, že tě podle něj nepoznám, takže potřebuju ten mail, do pošty.

TAJFUN [23.5.00 - 12:52]
Při brouzdání netem jsem narazil na tuhle zajímavost

THANATOS [23.5.00 - 17:32]
MYTHAGO: Tys zde? Již navrácen z božského Olympu? ;-)

KROU [23.5.00 - 17:49]
Co muze znamenat v roce 1849 termin "patentatni vyslouzilec"? Je uveden jako "stav a charakter otce" v zapise o narozeni. Jde o neco vojenskeho? K jake valce se muze vyslouzilectvi vztahovat? O veku dane osoby v roce 1849 nemam predstavu, vim jen, ze kolem roku 1850 byl mlynarskym tovarysem. Diky.

013665945 [23.5.00 - 19:25]
dik moc za radu s tim softvarem uz sem si to stahnul, je to vyborny Matej

KROU [23.5.00 - 20:03]
numero MATEJ: Jsou i jine programy ;-) Nektere prehledy najdes treba tady

THANATOS [23.5.00 - 23:49]
KROU: Spíše to vypadá na ,,vysloužilectví založené nějakým patentem" - představuji si to jako výnos, že např. osoby nad věk XY se tímto výnosem (patentem) zbavují služby vojenské a jsou na základě patentu propuštěny do stavu civilního a přiznává se jim status vysloužilce (tedy i vysloužilecké výhody). Ale je to jen moje domněnka...

THANATOS [23.5.00 - 23:57]
1849 - například potlačení vzpoury v Uhrách, kde byla nasazena rakouská armáda, ale i revoluční rok 1848 v Čechách, kde se také armáda uplatnila značně (i ve Vídni). 1848 bylo horko i ve Francii - v té době bylo válek větších i menších, konfliktů převážně národního charakteru zatraceně mnoho... Vysloužilec by měl být termín vpravdě vojenský, byl-li poté mlynářským tovaryšem, snad byl propuštěn pro potřeby v ,,průmyslu" - to se také dělalo, že se z ,,vypsali z vojny" osoby jinde potřebné.

RADAMEC [24.5.00 - 07:41]
KROU: Nemyslim, ze by se to muselo vztahovat k nejake valce. Ten clovek proste slouzil v armade a pak byl propusten, cimz se stal vyslouzilcem, ale celou dobu mohl pocitat onuce v Hradci Kralove, aniz by si kdy vystrelil.

THANATOS: Dekuji za informaci o hrbitovech, uz si shromazduji prislusne doklady.


ZLIMPKK [24.5.00 - 08:11]
KROU - sledoval jsem jednoho "patentálního" invalidu - Patentalinvalid v němčině. Bylo podstatně starší - asi už kolem 50 let. Po službě ve vojsku, kde měl asi nějaký úraz, na zakladě jakéhosi patentu (tj. dekretu)císaře byl uznán za neschopného služby, propuštěn a zřejmě měl nějaké výhody z tohoto plynoucí. Patentální vysloužilec může i být totéž co invalida.

JAN_EMMER [24.5.00 - 11:44]
Na statistikách ministerstva vnitra se objevil zazipovaný seznam všech příjmení podle četnosti ve formátu dbf. Kdyby pro někoho bylo dbf nečitelné, mohu dodat v jiném formátu.

MODRAVA [24.5.00 - 13:11]
JAN EMMER: Žasnu, je tam 79 Hillerů. :-o

ALAMAMKA [25.5.00 - 06:47]
Byla jsem včera v nemocnici za Martinem. Má za sebou třetí dlouhou operaci, z nejhoršího je už venku, ale ještě potrvá, než bude úplně v pořádku. Potěšilo ho, že na něho myslíme a že nám tady chybí.

SARA_P [25.5.00 - 08:35]
ALAMAMKA: To je ta nejlepší zpráva, kterou jsi nám sem mohla dát!! Věřím, že má dost vůle, takže tu bude brzy zpátky. Díky, že jsi ho navštívila :)

ROHLA_JIRI [25.5.00 - 13:21]
Včera jsem byl poprvé v SÚA Praha v Karmelitské. Nejprve jsem měl dojem, že jsem se dostal do doby F.L.Věka. To když jsem vstoupil do dvorany. Poté se mě tam místní hlídací pán snažil přesvědčit, že jsem tam omylem, že od nich nic nechci a že vlastně ani nevím, co chci. No ale nakonec mě pustil do podatelny a tam už jsem to všechno dobře vyřídil. Teď ale musím minimálně měsíc počkat na výsledek. Zase jsem tam ale nebyl ani deset minut.

ZLIMPKK [25.5.00 - 17:02]
MINIRECENZE:
Josef a Lydie Petráňovi: Rolník v evropské tradiční kultuře., nakl. SET OUT, PRaha 2000. Cena: 145,- Kč. Drobná brožovaná kniha o 212 stránkách známých manželů- historiků dává nahlédnout do historie zemědělství od starověku až po počátek tohoto století, t.j. na konec tradičního způsobu malzemědělské výroby. Jednotlivé kapitoly: Stvoření rolníka - Nejstarší rolníci v Evropě - Antické zdroje - Staletí zlomu - Venkov v nové evropské civilizaci - Vesnice, usedlost, obydlí - Sedlák a měšťan, poddaný a vrchnost - Hospodářův kalensář, rituál a magie - Indiánská pšenice a nové rolnické umění - Od poddanství ke svobodě - Na sklonku evropské tradiční kultury.
Doplněno mnoha obrázkami, které se budou hodin k obohacení rodinné kroniky, a výběrem literatury - 200 různých děl naši i světových.
Nás zajímá zejména středověké a novověké zemědělství v českých zemích a k tomuto tématu autoři např. rozebírají postavení sedláka v ranném středověku, kdo to byli dědiníci, svobodníci, rozdíl mezi člověčenstvím, nevolnictvím a poddanstvím, kolonizaci, a lokaci nových osad, emfyteutický vztah, úlohu svobodných rychtářů a fojtů. V další kapitole se zmiňují o půdorysech našich obcích, co to byl lán, hon, rozebírají středověké české délkové a plošné míry, zemědělský cyklus, trojpolné hospodaření, některé pojmy ze zemědělství, používání nástrojů, typy vesnických domů, úlohu stodol atp. Další kapitola probírá ekonomické základy zemědělství, rentu, hospodářské cykly, pokles výroby, hladomory, válečné události, zánik vesnic a hospodaření velkostatků na dominikální půdě. Dale symbolika, pranostika, pověry, změny počasí, kobylky a jiná neštěstí. Vývoj výrobních prostředků, změny v technologii zemědělství, nové nástroje, nové šlechtěné kultury, rozvoj dobytkářství. Základy velkovýroby až po zespolečenštění zemědělství v socialistických družstvech.
Listoval jsem stránkami a psal jsem rychle co jsem uviděl. Už se těším, až si večer v posteli knížku otevřu - a doufám, že mi po druhé stránce nespadne hlava na neoddám se sladkému snění.
Závěr - na první pohled doporučuji všem.
Karel

KROU [25.5.00 - 17:38]
ALAMKA: :-)))
THAN, ZLIMPKK, RADAMEC: Diky. Pokud se to ale vztahoval k "pouhemu" odslouzeni voj. sluzby, proc takovym zpusobem neni oznacovana rada lidi (v mem pripade to byl prvni pripad)?

DOBES [25.5.00 - 18:58]
KROU: Podle Ottova slovníku: Ve voj. prostomluvě přezdívají invalidovi pindík, což pochází prý ze slova pětník, protože druhdy denní výslužné u prostých invalidův obnášelo 5 kr. Ve světle předcházející diskuse bych se odvážil navrhnout, že výraz pindík vznikl z nějaké zkratky patentátního invalidy. .
K otázce ze 17:38: A není tím označováno nějaké speciální propouštění? (Podobné jako např. Private Relief Act v USA?)

THANATOS [25.5.00 - 19:32]
KROU: To nebylo "pouhé" odsloužení, ale přerušení celkové doby služby, tedy propuštění z armády předčasně na základě rozhodnutí panovníka (,,z dekretu" = ,,z patentu") - při výjimečných důvodech a dle mého názoru pro větší počet lidí stejně postižených či spadajících do téže skupiny (proto ,,patent" - tedy listina mající větší dopad, na více lidí týž účinek - obdoba jako ,,amnestie prez. republiky" se vztahuje na zkrácení výkonu trestu pro všechny trestané, kteří splňují stejné podmínky, tedy se nepropuští např. vrazi, ale všichni političtí vězni ap.)

ZLIMPKK [26.5.00 - 08:35]
Začínám nabývat dojmu, že patentální invalida je podmnožina patentálních vysloužilců. Bude se možná i jednat jen o jeden císařský patent, na jehož základě se propouštělo z armády ze zřetele zvlášť závažných důvodů. Další z těchto důvodů byl případ, pokud vojákovi onemocněli rodiče, že se nemohli o sebe starat, tožéž, pokud zemřeli a zanechali malé děti, a měl se starat o ně tento voják, a za třetí, zůstali-li mu na krku i jeho prarodiče po úmrtí rodičů. Má to jeden háček. Nikde jsem se ale u těchto lidí nesetkal s termínem "vysloužilec".

JAN_EMMER [26.5.00 - 09:41]
ZLIMPKK & ALL:http://www.genea.cz/auditorium/prijmw.zip je 600 KB zip obsahujíci seznam příjmení ze statistiky ze serveru MV ČR, je to ten dlouhý dbf seznam převedený do TXT a do kódování 1250 (původně měli 852)

LUDEK [26.5.00 - 11:46]
Dobrá zpráva pro přátele SHERRYho. Martin byl dnes propuštěn z nemocnice.

TAJFUN [26.5.00 - 11:57]
LUDEK: to je nejlepší zpráva za poslední dobu :-)

ENSIS [26.5.00 - 12:04]
LUDEK: Přeju brzké uzdravení.

JAN_EMMER [26.5.00 - 12:06]
LUDEK: Výtečně!!!!!!!!!!!!

ROHLA_JIRI [26.5.00 - 15:08]
LUDEK: Doufám, že první SHERRYho kroky povedou na Mageo :-)))

ZLIMPKK [26.5.00 - 15:29]
Trochu jsem si pohrál s databází mužských příjmení ze serveru MV,stáhnuté a překodované laskavostí Jana_E. (B.t.w. udělej to ještě s ženskými příjmeními).
Celkový počet všech příjmení uvedených zde, je 112 219 a zahrnují 5016138 osob mužského pohlaví. Na jedno příjmení připadá v průměru 44,7 osoby.
Ve srovnání s předchozími výzkumy se ukazuje, že různých variant příjmení u nás je více, než se doposud myslelo (Moldanová uvádí neurčitě více než 40.000, tj 250 nositelů jednoho příjmení v průměru. V souvislosti s otevřeností našeho státu je nutno počítat s tím, že se zde vyskytuje několik tisíc příjmení cizího původu - od arabských, vietnamských, přes anglické a další.
Změnilo se i poněkud pořadí nejčastějších příjmení proti předcházejícím výzkumům:
Jednoznačně vede NOVÁK (0,69 %), i když proti předchozím odhadům jich ubylo kolem 0,16-0,20 %). Mezi druhým až čtvrtým místem je minimální rozdíl - SVOBODA 0,51%, NOVOTNÝ 0,49% DVOŘÁK 0,45%. Na vedoucí čtveřici se dotahuje poměrně úzdce ČERNÝ (0,36%). V dalším pořadí došlo ale k některým (i překvapujícím ) změnám. PROCHÁZKA, KUČERA a VESELÝ jsou zde stabilně usazeni (0,32 - 0,25%), překvapivě se proti r. 1964 rozmnožili HORÁCI (0,25 oproti 0,21%) a NĚMCI. POKOIRNÝ, HÁJEK a RUŽIČKA poklesli o 2 až 5 míst,překvapivý je pokles JELÍNKU o téměř 1 promile z 10. na 16. místo. Stabilně v první dvacítce jsou ještě MAREK, KRÁL, BENEÉ a FIALA a dostal se sem i POSPÍŠIL.
Zajímavá je distribuce našich příjmení: Prvních deste příjmení má kolem 182.000 nositelů, t.j 18.200 na jedno příjmení, což v souhrnu představuje 3,6% všech obyvatel.
Prvních dvacet - 285.000, 5,7 %, 14.200 lidí na příjmení
Prvních 50 - 501.000, 10%, 10.000 lidí na příjmení
Prvních sto - 744.000, 14,8%, 7.400 lidí na příjmení
Prvních 500 - 1,604.000 , už 32%, 3.200 lidí na příjmení
Prvních 1000 - 2,065.000, tj. 41,1 %, 2100 lidí na příjmení Prvních deset tisíc ( a tam na chvostu se už pohybují jména jako SOFKA, SEDLISKÝ, ROZKYDAL s méně jak 100 nositeli) - 3,904.000, tj. 78 % všech osob.
Paní Moldánovou zmiňovaných 40 - 50.000 příjmení představuje už 97 % všeho obyvatelstva.
U dalích 50.000 příjmení se počet jejich mužských nositelů pohybuje mezi 1 až 5, což představuje jednu až 3 rodiny v celé republice.
Zaujalo mne příjmení PŠHLMANN, OUAHDJINA (ale to je asi chyba ?),ONZ, NŠDL. Příjmení HINTERHOLZINGER se zdá být vůbec nejdelším, pokud nepočítáme příjmení, složené ze dvou jmen.

Pokusme se dát dohromady stránku HTML, složenou ze zajímavostí z těchto příjmení - na co kdo přijde. - například různá povolání, názvy květin, vulgární slova, Všechny jména, která se čtou stehně od počátku i od konce. Njevíce různých variací na jedno jméno, citoslovce jako příjmení a já nevím co ještě.
Karel


ZLIMPKK [26.5.00 - 15:33]
Zdravím našeho malého SHerryho doma z nemocnice, a doufám, že se vše již k dobrému přiklonilo.
Pro zasmání - když jsme u příjmení a SHERRYho. Dotazovala se mne paní z Ameriky, jak je časté příjmení SHERRY u nás. Jmenuje se tak její manžel i jeho pradědeček se tak psal, když se odstěhoval z Čech. Tak jsem jí napsal, že znám jednoho jejího příbuzného z Brno :-), ale myslím si, že nejde o nic jiného, jak o poangličtění příjmení ŠERÝ.
Karel

JAN_EMMER [26.5.00 - 15:45]
ZLIMPKK: Už se na tom pracuje, napřed jsem si myslel, že tam ženskíá v dbf nejsou, pak jsem přišel na to, že musím an jinou stránku. Ta stránka o příjmeních je pěkný nápad, beru si na starost příjmení, která se čtou stejně zepředu a zezadu (na to jde udělat program)...

JAN_EMMER [26.5.00 - 15:51]
ZLIMPK: http://www.genea.cz/auditorium/zprijmw.zip - je to tam

DOCEK [26.5.00 - 16:07]
Ve středu jsem byl v MZA Brno a kupodivu jsem žádné omezení provozu nepozoroval.
Je nová verze gen. programu Rodokmen

THANATOS [26.5.00 - 20:13]
ZLIMPKK: Myslím, že jsi ,,patentátního vysloužilce" vystihl, podle mne je tam ,,vysloužilec" proto, aby bylo jasné, že má nároky na plnění od armády (což u invalidy není přesně zjevné). Vysloužilci dostávali výslužné, někdy i pozemky (výjimečně) a nebo trafiku ;-) (viz film Postřižiny).

HOR [27.5.00 - 03:48]
Ad příjmení - souhlasím s tím, že by o příjmeních mohla být pěkná stránka a doplňuji Karla o některé zajímavosti ze seznamů:
- začnu trochu nevážně - v mužské části seznamu ve 444 případech končí příjmení na á, což je v českých zemích zvláště zajímavé :-))
- tatáž pozoruhodnost v obráceném gardu v ženské části bude v přibližně stejném počtu (zde se hůře zadává definice hledání, takže jsem se moc nezdržoval s přesným číslem). Zde bych však v některých případech i mohl věřit, že to nemusí být chyba zapisovatele: např. Holubová se mohla v cizině jmenovat Holub a užívá to i zde. (rád bych ale viděl chlapa, který by si z ciziny přivezl příjmení Pětiletá)
- u ženských příjmení se 2142 krát vyskytuje mezera uvnitř příjmení (je složeno ze dvou a více částí). Z toho ve 1123 případech první část končí na á, tzn, že je složené ze dvou (nejčastěji českých) příjmení. V ostatních případech první části prozrazují cizí původ ze všech možných částí světa: DEL, DE, DI, EL, AL, VAN,VAN DEN, VAN DER, ABU, TER, MC, MAC, HO, Ó, BEN, LI, atd, atd. U mužských příjmení je mezera uvnitř jen v 658 případech.
- že to s přechylováním mužského příjmení do ženské podoby není v češtině vždy jednoduché, dokazují např. u Krejčích: v mužské části Krejčí (8609 výskytů), Krejča (664), Krejč (14), Krejči (5) a u žen Krejčová (6582), Krejčí (3213), Krejčiová (3). Ještě jsou vedle nich Krejčů , kterých je shodou okolností 54 na každé straně.
- nejdelší mužské příjmení bez mezery je Trauttmansdorffweinsberg - 24 písmen, jeden výskyt, ženské Kleinbillengeretschesová - také 24 písmen, také jeden výskyt
- z galerie nejkratších příjmení - hledáno pouze v mužské části (tak jest v databázi, je ovšem otázka, jestli se tomu dá věřit, a kolik z nich, pokud existují, umí česky): Ač, Áč, Ág, Au, Cé, Cu, De, Do, El, Ge, Ha, Ho, Hu, Ič, Id, Iš, Iž, La, Le, Li, Lu, Ly, Lý, Ma, Ot, Ox, Re, Ré, Šé, Ta, Uc, Uj, Úl, Vi, Vo, Vu, Vú, Vy, Ye
- pro příklad příjmení, no řekněme zvláštně znějících (nechtěl bych si z nikoho lacině dělat srandu, ale když je to součást téměř vědeckého rozboru :))), jsem náhodně vybral ty, která obsahují ryze českou skupinu tří souhlásek: Komprda, Prda (Prdová), Kosprd, Keprda, Šprdlík, Koprda, Kocprd, Čaprda
- na první pohled je zarážející velký rozdíl mezi uváděným počtem mužských příjmení (112219) a ženských (124549), 10 procent rozdílu se mi zdá hodně. Může to být zaviněno i nějakou chybou, ale evidentní je velký rozdíl mezi počtem příjmení s jedním výskytem - muži (21283), ženy (32936).
- pokud bychom hlasovali o nej- české příjmení, svůj hlas bych asi dal i zde na Mageu již zmiňovanému Hrejsemnou
- a na závěr originální příjmení made in centrální registr: PEJHOVSKÝ CSC a TESAŘCSC

ZLIMPKK [27.5.00 - 09:48]
HOR ad příjmení: ta mužská příjmení na -á budou většinou chyby - v databázi omylem zapsán muž místo ženy.
Jinak díky za spolupráci.K.

ZLIMPKK [27.5.00 - 09:57]
Zajímavé je příjmení STARA, ne, to není chyba a není to přídavné jméno od starý-á-é. Znal jsem Františka STARU.

ZLIMPKK [27.5.00 - 11:17]
Příjmení - Jméno Trautmannsdorffweinsberg by se mělo psát s rozdělovníkem. Nejdelší jméno bez rozdělovníku je ASCHENGESCHWANDTNER, t.j. 19 písmen.
Distribuce mužských příjmení dle počtu písmen: 2 - 39, 3 1128, 4 - 6724, 5 - 20020, 6 - 25692, 7 - 23501, a dále už to jde dolů: 8 - 16860, 9-9518, 10 - 5051, 11-2222, 12-831, 13-332, 14-124, 15 - 70, 16 - 33, 17- 24, 18-22., 19-17 dvacet a více písmen má celkem 10 příjmení. Zde ale pozor - čím delší příjmení, tím více se vyskytují dvojslovná příjmení (již zmíněný Trautmansdorf či bartoň - Dobenín).Pokud se týká jednoslovných, tak kolem 14 písmen nabývají převahu rúzné německé složeniny. Od 17 písmen většinu dlouhým jmen tvoří příjmení řecká..
Pokud jsme u šlechticů, tak ti důsledně neoznačují své jméno ani s "z" ani "von", je zde jen několik desítek holandských "van" a italských "del", i když zde to nemá nezbytně šlechtický původ. Jméno DEL FAVERO, či psáno DOHROMADY DELFAVERO existuje u nás již přes 500 let.
Přídavných jmen, končících na -Ý je 8056. U těch nejčastějších jde jednak o lidské vlastnosti či o původ (např. Ostravský).
A poslední poznámka - Podle hlavního města nese své jméno a svou hlavu 106 Pragerů, 8 Pragrů, 1778 Pražáků, 369 Pražanů, 108 Pražských a dokonce 7 obyvatel se jmenuje úplně stejně - PRAHA.
POZNÁMKA: Přemístěme tyto rozbory na soukromé audítko.
Karel

VROMAN [27.5.00 - 11:58]
DOCEK ten odkaz na RODOKMEN je slabsi :-))

THANATOS [27.5.00 - 23:03]
K proběhlé diskuzi o domovských listech: V ,,průběhu studijního procesu" jsem narazil i na zákon o zrušení práva domovského - je to myslím zákon 148/1949 Sb.

013726131 [28.5.00 - 09:47]
Budte pozdraveni. Prave jsem objevil toto zajimave forum a je bezva ze existuje. Kdysi pred lety jsem se pokousel zhotovit vlastni rodokmem - impulsem k tomu my bylo nahodne objeveni jakehosi genealogickeho programu (prave proto ze mym zajmem i profesi jsou pocitace). Docela mne to chytlo a poderilo se mi jakz takz zaevidovat ceskou vetev nasi rodiny. Bohuzel muj ded pochazel z Ukrajiny (sem prisel s legiemi)takze z teto strany koncim u jeho rodicu. V Ceskoslovensku slouzil jako dustojnik armady /pilot.Myslite ze je nejaka sance dopatrat se dale? Mate nekdo tuseni jak je to s archivy na Ukrajine (Voznesensk)? Myslite ze by melo smysl se tam treba vypravit? Diky za vase nazory. Me prijmeni (i dedy) je Tjunikov (rusky je po T mekcene "u" cili "ju" takze by se melo psat spravne T(s hackem)unikov - to je takova zajimavost ze to nasi urednici ve dvacatych letech zrejme blbe zapsali).

PAOLA [28.5.00 - 09:56]
ALL: Nikdy jsem se nepokousela patrat o svych predcich, ale ted me to nejak zaujalo. Jak a kde mohu zacit shanet informaci, pokud bych se chtela do toho pustit. Je k tomu mozno vyuzit i internetu, nebo je nutne jit primo osobne do nejake matriky ci archivu, nebo co ja vim?

VROMAN [28.5.00 - 10:37]
PAOLA + numero kouknete se treba na www.genea.cz

RADAMEC [28.5.00 - 12:36]
V knihkupectvi Academia jsem narazil na krasnou knihu jmenem Telcske domy (nebo tak nejak). Podava mohu-li ze zbezneho prostudovani soudit kompletni soupis majitelu domu v Telci od pocatku mestskych knih nekdy po roce 1500. Vetsina z nas asi nema v Telci predky, takze do ni asi tech 650 Kc investovat nebudeme, ale urcite stoji za to kouknout se, jak to v minulosti s prevodem domu fungovalo. Kez by podobne knihy vznikaly pro vsechna mesta.

KROU [28.5.00 - 21:29]
ZLIMPKK, RADAMEC: Zustante tu s temi prijmenimi, prosim! :-)

THANATOS [29.5.00 - 00:00]
ZLIMPKK, RADAMEC, HOR etc.: Jsem pro ,,zůstavnou zde", moc dobře se to čte! ;-)

JAN_EMMER [29.5.00 - 08:27]
RADAMEC: No já tam má příbuzné předků a ti vlastnili některé domy přímo na náměstí! Sakra 650,- pravíš...

JAN_EMMER [29.5.00 - 08:29]
ad příjmení, někde jsem tam měl chybu při překódování (objevuje se na konci seznamu ženských příjmení, prosím strpení, snad brzo opravím...)

TAJFUN [29.5.00 - 08:42]
V dnešním Právu (29.5., str. 15) je zajímyvý článek "Černí Američané zjistí díky DNA své kořeny". Těším se, až i u nás se budou příbuzní vyhledávat pomocí genetiky :-)

HOR [29.5.00 - 11:03]
U těch Pražáků ti Karle unikl ještě minimálně jeden. Znám v Praze jednoho Staropražského:-)

THANATOS [29.5.00 - 11:15]
TAJFUN: Já se netěším, ztratí to kouzlo ,,nečitelné škrábanice v matrikách"... - ne, vážně, to by mi chybělo, z jistého pohledu je to eden nejzajímavěkších momentů při hledání: setkání s autentickým zápisem.

TAJFUN [29.5.00 - 11:37]
THANATOS: Já si myslím, že by hledání v archivech zůstalo. Zjistit že mám s někým společné předky je jedna strana mince, ale najít je a zdokladovat, to by byla teprve zábava, zvláště když nic jiného než genetickou analýzu nemáš k dispozici. Luštění nečitelných škrábanic v matrikách by zůstalo, pouze by se jednalo o jiné (další) matriky. To bude zajímavé, zjišťovat, s kým se ta praprababička vlastně spustila...

HOR [29.5.00 - 11:40]
ad příjmení: jedním z možných vysvětlení, proč je v databázích o tolik více ženských příjmení než mužských by mohl být příklad Kostků. Zároveň je to i ilustrace toho, že určitě mnoho příjmení v registru se neshoduje s matrikami, ať už je chyba kdekoliv v celém řetězci:
Kostka (Kostková i Kostkova), Knop-Kostka (Knop-Kostková i Knopová-Kostková), Knop Kostka (Knop Kostková), Knopp-Kostka (Knopp-Kostková i Knoppová Kostková)

HOR [29.5.00 - 14:53]
Jak vám funguje spojení na mageo.cz? Nějak se mi to poslední dobou velmi zpomalilo, mageo.com je zatím ale v pohodě.

CEPHOR [29.5.00 - 15:32]
Ještě k vysloužilcům. Zapátral jsem ve svých záznamech a našel jsem svatební zápis z roku 1850, kdy se ženil 23letý Jan Horníček, vysloužilý sprostý muž od c. k. regimentu velkoknížete Konstantina č.18. Jinými slovy se tedy jedná o vojenského vysloužilce, ikdyž hodně mladého. Mohl tak mladý voják vůbec být "běžným způsobem" vysloužilcem? Nebo přichází v úvahu nějaký "zkracující" patent?

KROU [29.5.00 - 18:21]
CEPHOR: Prave! Ten muj "vypada" taky docela mlade! :-)

THANATOS [29.5.00 - 19:44]
KROU et CEPHOR: Karel to tady myslím říkal i po této stránce: nejde jen o ,,invalidy" a ,,vysloužilce", ale pakliže do armády vstoupil ve dvaceti, tak byl vázán někdy až na 15 let - a tento svazek se mohl zrušit jen rozhodnutím, jako byl například patent, v němž (pro ilustraci) mohlo být stanoveno, že každý, kdo v průběhu výkonu vojenské služby ztratí rodiče a není nikoho, kdo by se o majetek staral, zprošťuje se voják služby a přechází do civilu jako ,,vysloužilec" (v armádě sloužil, ale z různých důvodů mohl být kdykoliv v této době propuštěn - je jedno, jestli mu bylo 20 nebo 35, voják (profesní) třeba ve 40-ti letech atd. - vyjmutí z armády je složitá věc, protože by se tak mohlo stát, že by se rázem snížily prudce stavy vojáků a to si absolutistická monarchie nemohla dovolit, proto třeba ,,patentu" k propuštění).

DUDY [29.5.00 - 22:46]
Priatelia, po dlhšej odmlke pre genelagógov-pátračov ponúkam nové pramene. Na internete na adrese http://www.kosice.sk/history/kalvaria/index.htm a na http://www.kosice.sk/history/verejny/index.htm nájdete nove databázy košických cintorínov. Zatiaľ len po písmeno "L", ale aj tak to predstavuje vyše 20 tisíc mien. Príjemné pátranie praje Váš činorodý košičan. DUDY

THANATOS [29.5.00 - 23:49]

Link na fotografie z Geneaconu III. (Újezd) a jiné zajímavosti http://www.angelfire.com/hi/ttyl/srazmag.html

Omlouvám se za zpoždění způsobené jednak studijním vytížením a též jsem chtěl počkat, až bude Sherrymu lépe, přičemž kýžený stav nastal!

JAN_EMMER [30.5.00 - 09:41]
Zajímavosti ze Světa namodro:

 • Seriál o legiích
 • Sraz Potůčků

  CEPHOR [30.5.00 - 09:42]
  THANATOS, ZLIMPKK: Rád bych tomu přišel na kloub. Když se onen Jan ženil, jeho oba rodiče byli ještě živi (zemřeli po dalších 10, resp. 9 letech). Pravdou však je, že už oba měli přes 60 let; na druhou stranu ale měli ještě další dva starší syny, kteří je mohli v práci zastat. Nevím, co by mohlo být onou příčinou pro "uplatnění" patentu. Že by třeba nějaké utrpěné zranění s následky? Kde se však o tom dozvědět víc? Jistě o tom nějaký zápis musel existovat, ale ve VHA v Praze nic nenašli. Poraďte, kde hledat.

  TAJFUN [30.5.00 - 10:27]
  Zajímavý link na muzea

  ZLIMPKK [30.5.00 - 11:53]
  CEPHOR: Podívej se, co o něm praví sčítací operáty. Pokud byl patentální invalida, mělo by to (mohlo by to) být uvedeno - Jinak souhlasím, že s prominutím služby to nebylo z důvodu neschopnosti rodičů.
  Jinak musí existovat sbírka zákonů R.-U., a v některém kol r. 1869 bude uvedeno, co to přesně znamenalo. Pokud se jedná o dřívější dobu (já si to však nemyslím), existují sbírky patentů císařských.) I knižně)

  THANATOS [30.5.00 - 23:22]
  CEPHOR: A dodávám, že takové sbírky (zákkony, císařské výnosy ap.) jsou volně k nahlédnutí ve studovnách právnických fakult. Kdy se onen Jan stal ,,patentátním invalidou"? (kolik let po svatbě?)


  MAREKT [1.6.00 - 07:47]
  ALL: Z důvodu mé marnosti v hledání bych Vás všechny chtěl požádat o jednu věc. Už několik let hledám tři bratry v mém rodokmenu. Jsou to Jan Tichý (*29.08.1738), Karel Tichý (*23.10.1739) a Tomáš Tichý (*30.09.1747). Všichni se narodili v Šelešovicích, fara Rataje (okr. Kroměříž). Kdyby jste někdo na ně narazil, bylo by to super. Jedinou pomůcku kterou mám je, že jejich sourozenec Matěj (*18.09.1750) - můj předek - se přiženil do Rozstání (okr. Prostějov). Ale nevím zda tato informace k něčemu je. Je to už taková marnost, že jsem ochoten šťastlivce, který by někoho z nich našel, odměnit. Myslím si že zase tak daleko se přiženit nemohli. Jedná se nejspíše o Jižní Moravu, uvedu zde nejbližší okolí Šelešovic (vše bylo majetkem Kroměříže) - Jarohněvice, Velké Těšany, Kotojedy, Vážany, Sobělice, Popovice, Zlobice, Bojanovice, Měrútky, Bezměrov, Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Plašovec, Skaštice, Bílany, Hulín, Chrášťany, Pravčice, Němčice, Břest, Žalkovice, Chropyně, Zářičí, Kanovsko, Vlkoš, Bochoř nebo vzdálenější enklávy spadající pod Kroměříž - Litenčice, Strabenice, Kunkovice, Nitkovice, Řepčín. Vypsal jsem tyto vesnice z důvodu, že si myslím, že v 18.století bylo stále těžké se stěhovat mimo území patřící jednomu pánu (viz. robota). Ale jistota to není. V okolí Šelešovic jsou i jiné vesnice, které nepatřily Kroměříži: Rataje, Drahlov, Zlámalka, Soběluky, Skržice, Zdounky, Nětčice, Cvrčovice, Milovice, Lhotka, Těšnovice, Bařice. Nechci po nikom, aby něco speciálně hledal, jde mi o to, že kdyby někdo v těchto končinách někoho hledal, zda-li by nemohl mrknout, jestli se zde nevyskytuje nějaký Tichý a jestli by to nemohl být některý z výše uvedených bratrů. Budu vděčný za jakoukoliv informaci.

  HARRY [1.6.00 - 09:36]
  ALL: Kdo se zajímá o hnutí novokřtěnců, na stránce města Mikulova jsem našel několik zajímavostí o jejich působení u nás. Kromě toho je tam pěkná stránka věnovaná Židům v Mikulově.

  MODRAVA [1.6.00 - 11:30]
  Můžete mi někdo poradit, co znamená Sheet + číselný údaj v mormonské databázi?

  LAZYFOX [1.6.00 - 11:55]
  Sheet je stranka nebo list, v tomto pripade zrejme rodopisny arch a to cislo bude cislo toho archu.

  CEPHOR [1.6.00 - 11:57]
  ZLIMPKK: Díky, Karle, za inspiraci. Zkusím to.
  THANATOS: I tobě patří můj dík. Nejsem si jistý, že se "patentátním vysloužilcem" kdy stal, mohu se to jenom domnívat. Pokud k tomu ovšem došlo, tak to bylo ještě před svatbou, protože v matričním svatebním zápisu je uvedeno, co jsem tu již dřív psal.

  013794309 [1.6.00 - 12:22]
  Prosil bych informaci ci informace, jak to chodi v polskem archivu Poznan. Nasel jsem nejake www stranky, ale nejsem z toho dvakrat moudrej. Nevycetl jsem tam pro me dulezitou vec a to tu, kolik stoji vypujceni matriky atd. Predem diky. Arous

  LAZYFOX [1.6.00 - 13:43]
  Zajimava kniha, asi.
  Po kom se jmenujeme? Encyklopedie křestních jmen V. Rameš
  http://www.libri.cz/priprav/jmena.htm

  013802061 [1.6.00 - 23:11]
  CEPHOR: Navrhuji výlet do vídeňského Kriegsarchivu. Tam by se v osobních složkách (jmenné seznamy) ap. jistě něco našlo i o konkrétní personě sloužící tehdy monarchistické vlasti až do roztrhání těla. Zkus se předtím podivat na: www.oesta.gv.at/bestand/kvarchiv/. POVOLNY

  1_HINGIS_1 [2.6.00 - 09:25]
  Vazeni kolegove, po delsi prestavce jsem opet zpet. Ale jsem uprotsred zkouskoveho, takze se mozna zase odmlcim. Pokud usporadate vylet do Kriegsarchivu, budu Vam velmi vdecny za zpravu, rovnou bych Vas zaukoloval :-) Btw.: K programu rodokmeny - vyzkousel ho uz nekdo? Mel bych jednu negenealogickou? prosbu - pokud se budete vyskytovat ve vetesnictvi, antikvariatu, na pude nebo tak necem a objevili jste tam neco, co by souviselo s ceskou predvalecnou armadou ci RAf dejte prosim vedet

  CEPHOR [2.6.00 - 09:32]
  Nové aktuality pro badatele - MZA přes léto, výstava v Praze, ..

  1_HINGIS_1 [2.6.00 - 12:25]
  Ahojka, to jsem opet ja - chtel jsem se jen pochlubit - nedavno jsem se hrabal ve fotkach od oteckovy vetve a nasel jsem tam tri, na kterych je napsano LANGHANS :-)

  1_HINGIS_1 [2.6.00 - 12:53]
  A do tretice opet ja - pokousim se prokousat zaznamy za dobu co jsem byl bez netu a je toho na mne moc. Ale nektere napady - ohledne srazu jsou fajn. Treba ty sborniky, ale take bych netrval na "povinnosti", ale spis na dobrovolne specializaci na nejake tema. Ja bych se treba rad pustil do klubove, organizacni a jine "hromadne cinnosti" - SOKOL, DTJ, SUP, DDT AJ. ale s moji pracovni moralkou po mne nemuzete chtit, abych mel neco a sraz...Btw.: jeste jedn a prosba na zaver: chystam se na diplomku "Emigrantsky tisk" za 2. svetovve valky. Kdyby nekdo mel nejake informace o tomto ci o kontaktu na nekoho, kdo by Ty informace mel, tak budu velmi vdecny. Dik

  1_HINGIS_1 [2.6.00 - 12:54]
  chtel jsem rict - a aby to bylo do srazu hotove

  DUDY [2.6.00 - 17:32]
  Zaujímavý zápis z hrobnej knihy: Pod por. číslom 265 z roku 1930; dát. pohr.: 18.4. 1930 - MAJCINGER Vojtech; vek dní 1; parcela XIII-33-21 dát. pohr.: 18.4.1930 - MAJCINGER Ladislav; vek dní 4; parcela XIII-33-21. ®e by po troch dňoch bola porodila druhé z dvojčiat?

  RADAMEC [2.6.00 - 20:00]
  Ve veci vlastnictvi hrobu mohu sdelit, ze v Praze na Olsanech postupuji zcela striktne dle zakona. Kdyz jsem tam prinesl pozustalostni rizeni po prastryci Jarkovi, z nehoz jasne vyplyvaly pribuzenske vztahy, nejdriv me s nim hnali na soud pro razitko, ze nabylo pravni moci. Pak na zaklade tohoto papiru a plne moci od me matky skrtli prastryce Jarku a nahradili ho vsemi dedici, tj. tetou Pavlou, strycem Robertem a mnou. Dvacet let mrtvou prababicku vsak odmitli vyskrtnout, dokud nepredlozim pozustalostni rizeni po ni. Tim se ovsem misto ni dostanou mezi drzitele vsichni jeji dedicove, tj. ma nezijici babicka Pechancova, nezijici prastryc Robert a opet se tam vrati dnes vyskrtnuty nezijici prastryc Jarka. Predpokladam, ze prastryce Jarku bezprostredne eliminuji poukazem na jeho minule vyskrtnuti. Dale budu muset predlozit pozustalostni rizeni po babicce Pechancove, na zaklade ktereho nebude zapsana ona, ale spadne to na zapsanou tetu Pavlu a mou matku, ktera bude bezprostredne nahrazena mnou, pokud tam mezitim neztrati plnou moc. Zda se mi podari eliminovat ze zapisu i prastryce Roberta nevim, protoze pozustalostni rizeni po nem nemam a netusim, zda mi ho nejaky urad vyda. V konecnem dusledku tedy bude vyskrtnuta nezijici prababicka a nahrazena nezijicim prastrycem Robertem, ktery snad bude vyskrtnut v tretim kole, az tam prijde jeho syn stryc Robert s pozustalosti (pokud tedy bude mit zajem se ve veci aktualizace zapisu angazovat).

  Na zaver bych rad podekoval Thanatovi, diky jehoz funeralni manii jsem se zacal o celou vec zajimat a v posledni chvili jsem zachranil pred zrusenim hrob, ktery tam mame od roku 1913.


  THANATOS [2.6.00 - 20:20]
  RADAMEC: Tak koukám, že ouřední šiml letos nějak dost kope! Ti na Olšanech jsou nějací značně puntičkářští, ne?! Vůbec jsem nečekal takové komplikace, ale zatím to snad jde v rámci mé minulé rady: eliminovat dědice za dědicem, bohužel i dokazovat mrtvé, po mrtvých vyškrtávat příbuzné bez zájmu a nakonec vítězně zůstaneš sám - ale kolik razítek, dopisů...
  Jasná rada pro všechny: hlídejte si svoje hroby! ;-))

  KROU [3.6.00 - 10:33]
  THAN, RADAMEC: Ja myslim, ze ten rozdil v pristupu hrbitovnich uredniku bude dat zajmem o mista na jednotlivych hrbitovech. Na pustnoucim hrbitove asi budou radi, kdyz nekdo aspon projevi zajem, zatimco n Olsanech je asi o volna mista nouze, a tak proveruji, zda si nekdo nechce "jednoduse privlastnit" neco co mu nepatri.

  THANATOS [3.6.00 - 17:52]
  KROU: To je pravda, ale stav Olšan není tak báječný, aby s tím museli dělat ,,takové trable" - přecejen nejde o ,,přivlastnění", ale o placení nájmu a když mají o platbu jediného zájemce, tak se mi takové zdlouhavé přezkumy zdají být dost nepřiměřené.

  HILLBILLY [4.6.00 - 16:13]
  Mám dotaz, nedokážete někdo poradit, jestli lze v nějakém českém vojenském archivu vypátrat nějaké stopy po mém pradědečkovy, který byl rakouské národnosti, ale jako důstojník r-u armády sloužil v Jičíně a Josefově ?

  RADAMEC [5.6.00 - 09:03]
  THANATOS: Jeste bych mel dva doplnujici dotazy:

  1. Kdyz prijdu na soud a budu chtit pozustalost po nejakem prastryci, to mi ji beze vseho vydaji, nebo budu muset prokazovat opravneny narok (konkretne reseni vztahu ve spolecnem pronajmu)?

  2. Musi po kazdem zemrelem existovat pozustalostni spis?


  TAJFUN [5.6.00 - 09:17]
  DUDY: já tomu rozumím tak, že jedno z dvojčat zemřelo v 1 dni života a druhé se dožilo 4 dnů. Pohřbeni byli v jeden den 18.4.1930. Nic to ale neříká o datu jejich narození (protože se pohřbívalo asi do týdne, pravděpodobné datum narození dvojčat je 11 - 12.4.1930)

  HOR [5.6.00 - 13:20]
  Přátelé, moje dosavadní snaha získat informace o jmenovcích a případných příbuzných pomocí rozesílaných dopisů a mailů se vyvíjí úplně jiným směrem, než jsem čekal. Doposud mi přišly TŘI odpovědi (první z nich jsem tu popisoval před nedávnem), z nichž TŘI jsou naprosto shodné: „... současné příjmení jsme získali přejmenováním ...". Jeden z nich z hanlivého, dva z nich z německých po válce. Ale stále nějak tuším a doufám, že by se něco zajímavého mohlo objevit:-))

  THANATOS [5.6.00 - 18:31]
  RADAMEC: vyřídáme v poště (to už je off-topic ,,zu moc" ;-))

  HARRY [6.6.00 - 07:19]
  HOR: Nezoufej, používám stejný postup a úspěšnost na odpovědi je tak okolo 10%-20% (u mě konkrétně je to 15 odpovědí z asi 80 rozeslaných dopisů). Někdo se sice ozval i po telefonu, slíbil něco poslat, ale kde nic, tu nic. Ale písemné odpovědi naštěstí převládají....

  JAN_EMMER [6.6.00 - 09:39]
  THANATOS: Proč? Je to zajímavý a může se hodit. Aspoň by to pak RADAMEC mohl sepsat mezi své badatelské perličky. :-)

  1_HINGIS_1 [6.6.00 - 11:10]
  Koukam, ze se tady rozebehlo tema dopisy. Asi pet dni zpatky jsem rozeslal zhruba dvacet dopisu na Bohdanecsko a jeden do Krucemburku a vysledek je zatim jeden - tedy ozval se mi jeden clovek s tim, ze pribuzni nejsme. Nejlepsi vysledky mam s navstevami hrbitovu a zanechavanim vzkazu na hrobech, Bohdanecsky hrbitov mne malem privedl k silenstvi, ale zase jsem objevil tatovy sestrenice a bratranka (zijici). nedavno jsem byl opet v Hloubetine a tak chci obvolat vsechny Pochobradske v Praze (asi 15 lidi:-( ??? !!!) anzto se k nim privdala jakasi prateticka

  RADAMEC [6.6.00 - 11:14]
  HINGIS: Hledas-li tak blizke pribuzne jako bratrance tveho otce, proc se nezepatas na centralnim registru obyvatelstva?

  THANATOS [6.6.00 - 18:26]
  JAN_EMMER: Nejsem si na 100% jistý a nerad bych ,,šířil bludy", uvidíme na co Radamec příjde a tím se moje soukromé rady stanou veřejnými.

  MYTHAGO [7.6.00 - 07:53]
  Nevíte prosím někdo něco o nějakém jihočeském zámečku, který byl na přelomu století (do 1. sv. války) ve vlastnictví rodiny Stefanovicsů? Pokud vím, tak to nebyla šlechta.

  TAJFUN [7.6.00 - 08:38]
  MYTHAGO: To by se možná dalo najít v knihách "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku". Pokud budu mít trochu času, tak se večer podívám.

  MEKYS [7.6.00 - 18:05]
  Pozdrav vsem genealogum z reckeho ostruvku Thassos.

  THANATOS [8.6.00 - 00:06]
  MEKYS: Tak Mythago se z Recka vratil a Mekys do nej odjel - oni tam maji nejaky zajimavy archiv? ;-)))

  ZLIMPKK [8.6.00 - 07:53]
  Přátelé, konečně jsem uploudnul fotky z Dolního Újezda i já. Tady si je můžete problédnout

  TAJFUN [8.6.00 - 09:13]
  MYTHAGO: Je mi líto, ale jméno Stefanovics se nevyskytuje nejen v dílu o jihočeských šlechtických sídlech, ale v žádném dílu. Buď se jednalo o velmi krátkou a bezvýznamnou držbu, nebo šlo o "zámeček", sice honosné sídlo, ale se šlechtickým zámkem nemající nic společného.

  RADAMEC [8.6.00 - 19:12]
  Slechtologove, co vam rikaji jmena Barbora baronka Tunklova (1759) a urozena pani Klara Angermayerova (1727)? Kupodivu obe chodily za kmotru jedne rodine mych predku, i kdyz to byli poddani.

  THANATOS [8.6.00 - 22:35]
  RADAMEC: Tunklova mi rika hodne: Tunkl z Brnicka, sveho casu tez drzitel panstvi Janovice (jen kratce, ale prece - viz erb na mych WWW). Angermayerova bohuzel nic. K Tunklům vybírám z Myslivečkova Erbovníku: ,,Moravský panský rod sídlící poč. 15. stol. na Drahanovicích. Jan Tunkl z Drahanovic získal nasklonku husitských válek hrady Brníčko a Zábřeh, podle nichž se rod Tunklů psal. Brníčko zpustošeno r. 1471 vojskem Matyáše Uherského (=Korvína) a Zábřeh se stal střediskem panství rodu, povýšeného ve 2. pol. 15. stol. do panského stavu. R. 1510 prodal rod panství Zábřeh, zvelebené o soustavu rybníků, a během 16. století značně zchudl. Potomci rodu, kterému byl v roce 1720 potvrzen panský stav, žijí u nás i v cizině podnes". V erbu je stříbrný kapr vyskakující se ,,zlatou stuhou kolem žáber" na modrém poli.

  THANATOS [8.6.00 - 22:36]
  RADAMEC: Kde to bylo a ,,jak moc poddaní" tvoji předkové byli?

  013893237 [9.6.00 - 07:21]
  Chtel bych spracovat rodokmen svoji rodiny, poradi mi nekdo jak zacit. Dekuji. pavel1tu@email.cz

  RADAMEC [9.6.00 - 10:12]
  THANATOS: Dle v soucasnosti znamych udaju to byli mestane v Bystrici u Benesova poddani k Tloskovu, ale v jednom ze zapisu jsou ojedinele uvedeni jako svobodni. Baronka Tunklova byla take z Bystrice.

  LAZYFOX [9.6.00 - 12:06]
  Tady je o Tunklech z Otty (blbne mi kodovani, tak omluvte ty pomrsene znaky)

  Tunkl z Brníčka a ze Záboeha (něm. v. Ausprun, Ausprung u. Hohenstadt), poíjmení starozitné rodiny panské, jejíz původ jest neznám. Mikulás [Tunkl] obdrzel r. 1398 od markraběte Josta město Hranici do zástavy. Hartl [Tunkl] (1412 devéo Heleny z Zeranovic) byl r. 1420 purkrabím na Cvilíně, drzel do r. 1434 Stítinu, nabyl téz polovice Pelhoimova a statku Rovnych v Hlubčicku. Zbozí toto dostalo se po něm vdově Nyze a s ní druhému muzi jejímu Kristofovi Barutovi z Hlubčic. Syn jeho Jan psal se z Eicholce, vyzenil s Eliskou z Leznice statek Leznici (1437) a koupil současně Kojsov (Kozisov). Leznici prodal potom a pak i Studenku a Sluhoňov (1446). Zůstal, tusím, ve Slezsku, kdez se vyskytuje rytíoská poslost této rodiny, zejména v Lehnicku r. 1457 Jan, r. 1506 synové jeho Jan a Sebestián, ve Svídnicku r. 1463 Mikulás, v Lembersku a Javorsku r. 1626 Jioí na Libichově, v Opavsku Barbora, která prodala r. 1461 Pelhoimov. Hartl [Tunkl] byl r. 1490 hofmistrem u Lidmily knězny lehnické a zil jestě r. 1507.-Na Moravě vyskytuje se r. 1419 Jan [Tunkl] z Drahanovic, syn Alenin (a tusím Mikulásův), jenz nabyl poed r. 1434 hradu Brníčka, asi v ty časy Jedovnice a Leznice, poed r. 1442 koupil Záboeh a r. 1446 od stryce Jana Studenku a Dluhomilov. Z toho prodal Jedovnici. R. 1452 provázel krále Bedoicha do Oíma. Z manzelky Anezky z Holsteina zůstavil syny Jioí a Jana. Tito nabyli poed r. 1464 zbozí tatenického a pustého hradu Hosteina s vesnicemi Rohle, Studence. Císaoi Bedoichovi, oblezenému ve Vídni, platně pomáhali, za to jim majestátem 3. kv. 1465 obnoven stav korouhevnych pánův, jehoz nějaky čas neuzívali. Avsak páni moravstí (1475) nepamatovali domnělého stavu panského starého a teprve později poijati do stavu panského m. M. Poi dělení dostal Jan Brníčko, jez dědili po něm synové Jan, Jioík a Albrecht (1487), ale poevzal je od nich stryc Jioí. Tento obnovil klásterec krasíkovsky, drzel nějaky čas také Stramberk a Rabstein. Poněvadz se právům protivoval, vzat r. 1476 na závazek. Zemoel ok. r. 1491. Syn jeho Jindoich prodav (1509 ve dsky vlozeno) vsecko své dědictví na Moravě, zůstal v Eechách, kdez byl od r. 1507 purkrabím Praz. hradu a r. 1511-19 fojtem Dolní Luzice. Zil jestě r. 1523. Jeho snad syn byl Jan (1528), jenz vyzenil s manzelkou Alzbětou starsí Malovkou z Pacova statek Opálku. Tuto drzel jestě r. 1557, poečkav manzelku, ale zemoel nedlouho potom, muz. potomstva nezůstaviv. Současně zili [Tunkl]-ové, bezpochyby potomci synův Janovych (+j. 1487). Mikulás koupil r. 1530 Víceměoice, r. 1538 Lhotu a Lázníky a ok. r. 1540 Vrchoslovice a Dlouhou Ves, ale dcery jeho Kateoina, Johanka a Eliska vsechny ty statky v l. 1547-58 prodaly. Rodina ta po rychlém zbohacení za krátko tak zchudla, ze po celé XVI. stol. a do r. 1620 zivooila v ústraní. Od konce století XVII. vyskytuje se v několika poslostech. A. Jan Albrecht (1620-37) drzel Lhotici, vyzeniv peníze s Kristinou Potencianou z Vlasimě, ovdov. Matyásovskou. Statek tento prodal r. 1673 syn Kristián Maximilián (+ok.1720), jenz měl jediného syna Leopolda (+1724 ve Vídni nezenat). Zdeněk Dominik, druhy syn Jana Albrechta, byl r. 1678 inspektorem na Velkém Mezioíčí a r. 1694 hofmistrem na Včelnici u Jindo. Hradce (+1703). Od něho pocházejí vsichni nynějsí [Tunkl]-ové.-Ke konci XVII. stol. zil Jan Mikulás [Tunkl] (*1644), jenz se stal vrchním lesním radou u knízete Eggenberka a zemoel r. 1703 v Krumlově. Od r. 1690 byl zenat s Annou Kristinou Hüttenkofírovou, ale nezůstavil muz. potomkův. Jeho snad bratrem byl Adolf Ladislav, jenz zemoel r. 1718 v Brně, jsa zemskym hejtmanem. Z dvojího manzelství měl syny Karla Libora a Ant. Leopolda, kteoí s ním asi téhoz času zemoeli, jsouce nezenati (onen zahynul r. 1718 na vojně v Uhoích). Jan Albrecht, c. k. rytmistr, zemoel r. 1693 v Pozoni, zůstaviv vdovu Alzbětu Hubkovnu z Eernčic (+1760) a kromě dvou dcer syna Frant. Arnosta. Tento byl domácím pokladníkem u hrab. Eernína (1718 atd.), obdrzel majestátem d. 11. oíj. 1720 potvrzení panského stavu a ozenil se r. 1721 s Terezií Eleonorou z Oíčan (ovd. Ubelli), která drzela panství Jankovské. Zemoel 23. srp. 1736 a pochován v Praze u P. M. Snězné. Vdova vdala se po toetí (1744) za Václava hraběte Dejma a zemoela r. 1762. Dotčeného Zdeňka (+1703) syn byl Pavel Klaudius Arnost, jenz se ozenil r. 1693 s Terezií Evou Kouskovnou ze Sobětiček (+1736) a zil pak v Tynci, Dol. Lukavici a Strázově; tuto zemoel r. 1714. Synové jeho byli: 1. Frant. Maximilián, pachole u arcibiskupa, od r. 1722 manzel Anny Lidmily z Běsin, která drzela statek ve vsi Radoníně, ale zadluzivsi se, ujela (1731). 2. Ferdinand Jos. Zdeněk zil ve Svihově jako »občan« a ozenil se roku 1728 s Eleonorou Amalii Wallisovou, ovd. Henigárovou, paní na Mečkově (+1778). Zemoel r. 1752 ve Svihově. Zalozil poslost A. 3. Maximilián Jan Daniel byl napoed polesnym na Doboíssku a později na panství černokosteleckém. Zemoel r. 1746 v Nučicích, zůstaviv z dvojího manzelství potomstvo (poslost B). 4. Klaudius Václav Karel slouzil ve vojstě a zahynul r. 1727 v Nizozemsku. A. Po Ferdinandovi Zdeňkovi (+1752) zůstal syn Filip Oldoich Prokop, jenz byl od r. 1756 zenat s M. Josefou Netvorskou z Boezí (+1799), ale jiz r. 1759 zemoel. Mladsí jeho syn Jan zil ve Kotěnovicích a ok. r. 1815 vymizel z paměti. Měl syna Jana, jenz zil v Mladé Vozici a tu ok. r. 1881 zemoel. Starsí syn Prokopův byl Josef Maximilián, jenz drzel statek Panosí Ujezd. Zde zemoel 26. pr. 1815, zůstaviv vdovu Johanku Josefu Kapounku ze Svojkova (+1821 v Praze) a toi syny, zakladatele novych větví. a) Prokop drzel statek v Beoovicích a zemoel r. 1868. Synové jeho byli: 1. Adolf zemoel r. 1887 v Budenicích, 2. Emanuel byl polesnym v Reksyni a zemoel r. 1890. Synové jeho jsou Emanuel, polesny v Budislavi, a Karel, úoedník zemského vyboru kr. Ees. Obojí mají potomstvo. 2. Jan zil v Chorvatsku. 3. Otakar Prokop jest hospodáoskym oeditelem v Dubči a má toi dcery a dva syny, Ferdinanda v c. k. vojstě, Otakara, úoedníka ve Vídni. (Toetí syn Josef +1898.) 4. Benjamin, jehozto syn Ervin zije v Praze. b) Josef Maximilián, druhy syn Josefův, zemoel r. 1877 v Kosíoích. Synové jeho: 1. Edvard Ferdinand, c. k. plukovník (*1823 v Ujezdě), slouzil v kyrysnickém pluku č. 8 a vyznamenal se v Italii r. 1866, začez vyznamenán voj. koízem zásluzním. Zije ve Styrsku (manz. Anna Vilemína hr. Kustosovna ze Zuboí +1872, syn Jan Adolf, *1872). 2. Gustav (+ok. 1885). 3. Karel Vincent, úoedník u zemského vyboru, jenz má potomstvo. 4.Jan. c) Filip Vinc. S?astny, policejní úoedník (+1869 v Kosíoích). Synové jeho: 1. Adolf Václav, c. a k. rytmistr (+1885), jehozto synové Ota Hugo a Eugen zijí v Uhrách. 2. Alois Jos. S?astny (+1861). 3. Bedoich, c. a k. nadporučík, má potomstvo. 4. Vilém, c. a k. major, má potomstvo. 5. Vincent, c. a k. nadporučík (+1877). B. Maximilián měl sedm dětí. Syn Jindoich slouzil ve vojstě a ozenil se r. 1761 v Praze. Druhy syn Ludvík Jan Kazimír byl kováoem v Nučicích a zemoel r. 1785. Z dvojího manzelství měl čtyoi syny, z nichz Jan zil v Drahobudicích a zemoel r. 1819. Zůstavil dva syny, z nichz Frantisek zil v Bečváoích a zemoel r. 1863. Syn tohoto Leopold vystěhoval se na Moravu, ozenil se r. 1862 v Bystoici a zemoel r. 1876 v Starém Hrozinkově. Měl toí syny a tolikéz dcer. Syn Rudolf Albert, zenaty od r. 1900, má dvě dcery. Druhy syn Karel (*1863) jest starostou obce Starého Hrozinkova. Toetí syn Frantisek zemoel r. 1891 v Mitrovicích (v Slavonsku). Sčk.

  Zdroj: Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM © Aion CS, s.r.o. ve spolupráci s AMD, v.o.s.


  RADAMEC [9.6.00 - 12:52]
  Tak to se mi predkove stykali s docela vyznamnym rodem. A jestli byl jeden z Tunklu kovarem v Nucicich, tak se zas az tak nedivim, ze nejaka jeho teta bydlela v Bystrici a kamarádila se se sousedy.

  PATRICUS [9.6.00 - 23:49]
  Pro klienty SOA Třeboň. Archiv je zavřen, letní dovolená, ve dnech 5.7.-30.7.

  TAJFUN [12.6.00 - 11:36]
  „HISTORIE – vyzkoušej své znalosti – každý týden nový test“
  Nové auditko pro všechny kdo se zajímá o minulost vzdálenou i blízkou. Budu rád, když se zapojíte.

  ZLIMPKK [13.6.00 - 09:23]
  Nejkrásnější postřeh z dnešního rána na CZECH-L listu:

  "There is a Praha in CZ? One in Texas too. Ann"
  odvětila bezelstně nějaká Ann, poté, co se dozvěděla, že Chotěboř leží 78 mil ESE of Praha.
  God bless them !


  EMIDO [13.6.00 - 10:27]
  ALL: I když je to trochu z jiného světa, tady je recenze 5 genalogických programů v PC Magazinu: www.zdnet.com/pcmag/stories/reviews/0,6755,2582696,00.htm

  RADAMEC [13.6.00 - 12:50]
  Taky mam neco pekneho z genfora:

  If someone could translate the below for me I would certainly appreciate it. I know now I should have taken Slavic languages (for my heritage) instead of Spanish. Thanks!

  "Selig sind die Todten. Die in dem Herrn Sterben. Denn thie Werke folgen ihnen nach"


  EMIDO [13.6.00 - 14:55]
  ALL: Asi tady tenhle odkaz na FamilySearch už zazněl, ale zdá se, že se teď Mormoni "pochlapili", a začali zadávat osoby z matrik v České republice. Není tam toho až moc, ale část svých předků jsem tam kupodivu našel (před časem tam ještě neexistovali)..

  THANATOS [13.6.00 - 17:57]
  RADAMEC: Film ,,Adéla ještě nevečeřela": Ano, Praha... někde u Vídně ;-))

  SMURFYX [13.6.00 - 21:22]
  Supeeeeeeeeer, zrovna jsem narazil na tohle auditorium a jsem unešen :-). Muj rodokmen a předci mě vždycky zajímali, tak mi honem v kostce poraďte, kde mam na internetu hledat mrtvý praprapradědečky a bohatý prapraprastrýčky z Ameriky, díky :-).

  HOR [14.6.00 - 12:11]
  Radostně vám oznamuji (negenealogickou) zprávu, že se podařilo dotáhnout do úspěšného konce naše úsilí o znovunavrácení titulu MĚSTO mojí rodné obci DAŠICE.

  THANATOS [14.6.00 - 12:31]
  HOR: Čistě genealogicky by mne zajímalo, kdy město ztratilo titul (málo obyvatel? Nějaké nařízení?) a odkdy jej původně drželo - díky! T.

  ROHLA_JIRI [14.6.00 - 13:02]
  Jak vám funguje FamilySearch? Mě hrozně pomalu a padá to.

  JAN_EMMER [14.6.00 - 13:09]
  ROHLA: Dobře.

  DUDY [14.6.00 - 17:12]
  Pri pátrani po hrobných knihách židovských cintorínov v Košiciach, v Štátnom oblastnom archíve som dostal takúto odpoveď. "V archívoch chýba evidencia o narodeniach a sobášoch ktoré viedli židovské náboženské obce. V{čšinou boli zničené počas 2. svetovej vojny. Záznamy o úmrtiach (hrobné knihy) boli pochovávané spolu si zomrelým rabínom . " Je to možné? Pavol

  ZLIMPKK [15.6.00 - 07:41]
  DUDY: Židovské matriky z Protektorátu byly svezeny do Prahy. Začátkem války. Vlastně o židovských matrikách toho vím velice málo. Je tu někdo, kdo s nimi už dělal a může nám něco říci ?

  EMIDO [15.6.00 - 10:01]
  ALL: Nenarazil jste někdo náhodou při svých toulkách literaturou na rodokmen loukáře Matěje Kopeckého?

  JAN_EMMER [15.6.00 - 14:01]
  ZLIMPKK: HOR si jednu omylem vypůjčil v Zámrsku. Ale asi nám toho o ní moc neřekne.
  EMIDO: Někde mám na videu nahraný televizní pořad o tomto rodu, podívám se na to.

  KNIHOVNICE [15.6.00 - 14:21]
  ahojte, sem tu dlouho nebyla :) prosim vas koupil jste si nekdo tu novou knizku od K. Ricana? Co si o ni myslite...

  RADAMEC [15.6.00 - 14:28]
  O zidovskych matrikach toho moc nevim. ale ono toho asi neni moc k vedeni. Zidovska evidence se zacala vest teprve s josefinskymi reformami, ale Zide to zpocatku dost sabotovali, protoze to vnimali jako sikanu ze strany statu. Proto lze, pokud je mi znamo, sledovat zidovske rodokmeny jen asi do roku 1800. V soucasnosti jsou matriky soustredene v SUA v Praze na ulici Milady Horakove. Videl jsem tam nejakeho Nemce studovat matriku zemrelych a sam jsem nakoukl do jedne matriky narozenych z konce devatenacteho stoleti. Vypadala velmi podobne, jako katolicka matrika (jak taky jinak).

  RADAMEC [15.6.00 - 14:39]
  Koukl jsem do Kuci na Dasice a nabyl jsem dojmu, ze se po celou dobu sve historie pohybovaly na hranici mesta a mestecka. Za Marie Terezie se uvadi jako mesto 5. tridy, roku 1847 jako mestecko, zrejme podle toho, jake kriterium se zrovna pri te ktere kategorizaci pouzilo. Neslo tedy asi o to, ze by Dasicim nekdo sebral mestska prava, spis ze se vzdycky zaradily do nektereho supliku.

  LAZYFOX [15.6.00 - 21:35]
  Rohla, jestli mas na mysli ten freeware program, tak jsem zatim na zadny velky problem nenarazil (mam verzi 4.0.4.18 na Pentiu Celeron, 64RAM, Win 98 US). Je teda fakt ze jsem nezacal s intenzivnim pouzivanim, ale co jsem si stim hral tak to beha docela svizne (asi jako Family Tree Maker). Osobne se mi FamilySearch libi, ma docela fajn interface.

  HILLBILLY [16.6.00 - 01:49]
  Dnes jsem v antikvariátu koupil knihu Zdeňka Zengra Heraldika. Heraldici co vy na to, je k něčemu ? Heraldika mě až tak moc nezajíma, ale aspoň si snad trochu rozšířím obzory...:O))

  HILLBILLY [16.6.00 - 01:52]
  Mám ještě dotaz na uživatele Brother Keepera, má někdo z Vás český návod k tomuto programu? Nedaří se mi vytvořit tiskovou sestavu, která by obsahovala fotografie..

  MYTHAGO [16.6.00 - 07:43]
  Rád bych se pochlubil jedním úlovkem. Včera jsem byl u známého, který píše monografii o mé rodné obci Mořkov. Občas mu přispěju nějakými podklady a on mi také. Včera nějak přišla řeč na 1. sv. válku a já se zmínil, že jeden pán z Hodslavic má kopii válečných vzpomínek jednoho Mořkovjana (a řekl jsem jméno). On se usmál a řekl Originál je tady, a vytáhl ze šuplíku jeho rukopis! Také jej má však pouze zapůjčený od rodiny nebožtíka veterána, nicméně mi tento rukopis zapůjčil. Je to velmi poutavé čtení o italské frontě a také o poměrech v rodné vesnici. Krátce zde zmiňuje i bratra mého pradědy. Je toho skoro 70 stránek formátu A4, ale určitě si to zkopíruju, a snad i přepíšu.

  ZLIMPKK [16.6.00 - 08:31]
  J. POVOLNÝ - Ozvi se mi, prosím do pošty - něco bych ve Znojmě potřeboval.
  Děkuji, Karel

  RADAMEC [16.6.00 - 09:47]
  Kdo se chystate na den otevrenych dveri, mam pro vas ukol. Na kursu nam rikali, ze CGHS ma seznam prijmeni obsazenych v Berni rule. Zkuste o nem ve verejnem zajmu neco zjistit.

  1. Existence, format, pouzitelnost (obsazene udaje)
  2. Zda obsahuje vsechny svazky ruly, nebo jen ty vydane tiskem
  3. Toto uz neni verejny zajem, ale zda se tam vyskytuje jmeno Machula (a kde)


  ROHLA_JIRI [16.6.00 - 11:51]
  LAZYFOX: Myslel jsem webovou stránku FamilySearch.

  KROU [16.6.00 - 12:29]
  RADAMEC: Co se tyka prijmeni z Berni ruly, zrejme existuje nejake elektronicke zpracovani, protoze na konci listopadu 1999 jsem dostal od jednoho kolegy seznam Kroužků, uvedených v Soupisu poddaných (1651) a v Berní rule (1654). Myslim, ze jsem se tehdy ptal, zda je takovy seznam dostupny i pro verejnost, ale mam dojem, ze zadna dalsi korespondence nebyla (mam ji v jinem pocitaci, proverim pozdeji). Kazdopadne tento seznam neobsahoval vsechny osoby s timto prijmenim ze soupisu poddanych, napr. J_E nasel i Krouzky v seznamu neuvedene (timto jeste jednou dekuji :-)).

  LIKA [16.6.00 - 14:08]
  RADAMEC:Seznam příjmení z Berní ruly za kraj kouřimský mají v SOA Horská v papírové podobě ( tuším psaný na stroji). Zda mají další kraje nevím.

  HOR [16.6.00 - 14:52]
  THANATOS: S těmi privilegii je to tak, jak píše RADAMEC, 1417 - městečko - oppidum, další výsady od Pernštýnů kolem 1500, dále 1757 „město 5. tř.", dále „c.k. komorní městečko", „venkovské město", poslední potvrzení bylo císařské v r. 1917 a pak to komunisté svoji územní reformou všechno smetli ze stolu.
  RADAMEC: Když se podíváš do Kuči na stranu 620, tak na fotografii čp. 387 (je to ovšem ten první zleva nikoli zprava) je „můj rodný dům" (když ovšem nebudu počítat pardubickou porodnici). Myslím, že už jsem to tady někdy psal, jak se Kuča v tomto případě mýlí, protože píše, že dotyčný dům byl přes odpor památkové péče (což je pravda) zbořen v roce 1958, kdežto já tam určitě bydlel ještě v roce 1965 a přes plot jsem se koukával na rozpadající se krásnou židovskou synagogu, která taky vzala v r. 1972 za své.

  JAN_EMMER [16.6.00 - 18:02]
  EMIDO [15.6.00 - 10:01]: Zběžně jsem skouknul na videu ten pořad o potomcích Matěje Kopeckého, má to asi půl hodiny, natočila to roku 1978 ČST. Příliš rodopisných údajů tam není, ale přece jen. Matěj Kopecký měl prý 20 synů (nebo dětí?) a z toho ho jich jen 8 přežilo. Rozrod bude mít dost rozvětvený, zkusím ho z toho pořadu vypsat, aspoň co tam bylo. Osobně tam byl prapraprapravnuk (snad to mám dobře) Matěje K. téhož jména a též loutkář. Kdyby si tenhle rod vzali na paškál autoří Potomků slavných, tak to mají tak na pět dílů. BTW vlastním knihu o tomto pořadu, kdyby měl někdo zájem o nějaká rodopisná data.

  THANATOS [16.6.00 - 23:39]
  HOR: Od 1417... hmm - to je ,,v tom případě v pořádku" ;-) Když mluvíš o synagoze - je tam dnes nějaká židovská obec? Mají svůj hřbitov? (Ptám se proto, že by to mohlo přinést ,,trochu do mlýna židovských matrik")

  HILLBILLY [17.6.00 - 01:09]
  Nevíte náhodou o někom, kdo má zrpacovaný rodokmen Riegrových a Palackých ? Potřeboval bych iinformace o jedné větvi těchto rodin, případně mohu doplnit.

  PANOPTIKUM [17.6.00 - 20:52]
  KDO MY MUZE ZJISTIT PREDKY????

  LAZYFOX [17.6.00 - 20:55]
  ROHLA: ten jejich web moc nepouzivam, mam radeji ancestry.com (i kdyz mormoni maji asi duveryhodnejsi udaje). Chodi mi to fajn, mozna zkus jinou dobu. Jo pouzivaj ASP, takze je lepsi pouzivat MSIE nez Netscape.

  LAZYFOX [17.6.00 - 21:43]
  Tady je neco z CD-ROM z "Otty" a z "Otty Nove Doby". Omlouvam se ze je to obrazek, fulltext mi na nekterych kapitolach nezobrazuje text.

  _


  HARRY [19.6.00 - 07:25]
  EMIDO [15.6. 10:01]: Na rod Kopeckých jsem narazil při svém pátrání: maminka jedné mé jmenovkyně z Prahy pocházela z loutkářského rodu Kopeckých a spolu se svým manželem a jeho bratry měli cirkus, který jezdil po Slovensku, Maďarsku a asi i Česku.

  SISINKA [19.6.00 - 08:41]
  chtela bych se zeptat, jestli nekdo z vas ma zkusenosti se ziskavanim udaju od hrobniku - stare zrusene hroby apod.

  MILOS [19.6.00 - 15:20]
  HILLBILLY: rodokmen Palackých vyšel za první republiky knizně (cca 20 - 30 stran), někde doma ho mám, nepamatuji si ale přesnou citaci. Rozhodne to ale psal nějaký genetik, protoze víc než o Palackých to bylo o dědičnosti geniality...

  MYTHAGO [19.6.00 - 15:56]
  MILOS, HILLBILLY: Rodokmen Fr. Palackého vyšel asi před 2 roky v publikaci o jeho rodné obci Hodslavice. Přepsal jsem jej do GEDCOM a HTML podoby, mělo by to být zde.

  HILLBILLY [19.6.00 - 23:32]
  Mythago & Milos :No spíš by mě zajímali ty Riegrovi, tyhle rodiny by snad měli být spřízněný, nenarazil někdo na jméno Červinka v souvislosti s těmito rody?

  HILLBILLY [19.6.00 - 23:35]
  Sisinka : Tím jsi mi připomněla, že by mě zajímalo, jestli existuje jednodušší způsob než obcházet hroby, ke zjištění, jestli je na hřbitově pochovaná osoba s určitým jménem? Jde to nějak? Existuji nějaké záznamy v místě kde je hřbitov, ne nějaká centrální evidence?

  HILLBILLY [19.6.00 - 23:45]
  A ještě jeden offtopic , doufám, že se na mě nebudete moc zlobit, pokud ano, předem se omlouvám. Jsa starožitníkem, rozhodl jsem se pořídit nějaké webové stránky naší firmy, s nabídkou nějakých starožitností. Zatím tam toho moc není, ale hned jak bude digiťák, tak to bude snad přibývat rychleji. Pokud máte zájem, koukněte sem.

  LAZYFOX [20.6.00 - 06:31]
  František PALACKÝ
  http://www.mujweb.cz/www/PYTR/PALACKY/genstart.htm
  Rodopis císařského rodu rakouského
  http://www.mujweb.cz/www/martinm/Rakousko.htm

  LAZYFOX [20.6.00 - 06:39]
  František Palacký (1798-1876) : životopis / Jiří Kořalka. / Praha : Argo, 1998

  MYTHAGO [20.6.00 - 07:03]
  HILLBILLY: Rod Riegrů je s Palackým spřízněn skrze Palackého dceru, která si vzala politika Riegra. Rieger byl tedy Palackého zětěm, Palacký byl Riegrovým tchánem.

  SISINKA [20.6.00 - 08:06]
  HILLBILLY: prave ze existuji - jsou to pohrebni knihy, ktere ma u sebe bud hrobnik anebo farar a tam jsou uvedena vsechna jmena pohrbenych, data jejich smrti a nekdy i datum narozeni, pribuzni apod... jenze ja jsem se snazila najit informace o starem, dnes uz zrusenem hrobu.. navazala jsem kontakt s hrobnikem z Mrakotina, ktery by ty knihy mel mit u sebe... pohrbiva tam on, pohrbival tam i jeho otec, tim padem by tu informaci meli mit... jenze jde o to, ze tu knihu, kterou ja potrebuju, oni uz nemaji a me se nepodarilo zjistit, kde by mela byt uchovana (v jakem archivu nebo kde na urade..)

  TAJFUN [20.6.00 - 11:43]
  Ve včerejším Večerníku Praha (19.6.) je článek o sněmu Zemské stavovské rodové unie na Nuselské radnici.

  KNIHOVNICE [20.6.00 - 13:23]
  Ahojte lidicky, tak prijmacky sou neuspesne za mnou a ja jen tak premyslim ze to zase trosku zkusim s rodokmenem :) mno mam to na papirech, ted to chci prevest do pocitace... stahla sem si ten Kit, jenze o ma platnost jen 30 dni a nevim jak tam ma zadavat datum.. (den-Mesic-rok?) pomuzete mi pls?

  SISINKA [20.6.00 - 13:27]
  mohl byste mi nekdo poradit, ktery programek je nejlepsi pro zverejneni rodokmenu na webu? diky

  EMIDO [20.6.00 - 13:43]
  ALL: Dost často se tu objevuje legionářská tématika, tohle bylo uveřejněno v sobotním Právu.

  CAPPUCHINO [20.6.00 - 19:11]
  Hope that one of you can help me with this, I speak no Czech. I would like to correspond about genealogy for villages in Chrudim near Litomysl. Surnames: Jenista (Voderady), Peterka (Orlov), Radimecky (Horni Sloupnice); Peterka (Netreby). Anyone working on these names or villages? Thanks.

  CROOK [20.6.00 - 19:53]
  Ze mě zase promluví skeptik: Jednak si tu předřečník zařídil konto, což je docela výkon na někoho, kdo mluví nic česky, páč to ani domorodci někdy nezvládnou, druhak si nemůžu pomoct, ale mám takovej zapocit, že v angličtině taky nejni zrovna kovanej. :-)

  CROOK [20.6.00 - 20:51]
  Cappucino: I don't know anything about those villages or "your" surnames, but if you want, here is an old (1720) map of the region. Click, wait a minute (0.5 MB) and enjoy. :-)

  ze ja se na to nevykvaknu...


  014071891 [21.6.00 - 00:20]
  Crook: Thank you very much for the great map!

  CEPHOR [21.6.00 - 11:17]
  Právě čtu v dnešním tisku, že včera Václav Klaus slavnostně povýšil 7 obcí na města. Konkrétně jde o Bavorov, Janovice nad Úhlavou, Planou nad Lužnicí, Svratku, Morkovice-Slížany, Mnichovice a Dašice.

  KNIHOVNICE [21.6.00 - 11:22]
  Mno jo potrebujeme byt vice urbanizovani, abychom dokazali svoji vyspelost....

  MYTHAGO [22.6.00 - 09:36]
  Vážení přátelé, právě mi došel e-mail od jedné paní z USA, se kterou si již asi rok sporadicky píšu, a z toho co mi dnes zaslala zjišťuji, že můj 8x pradědeček, mlynář Václav Horák z Mořkova, byl i jejím předkem!

  KROU [22.6.00 - 11:08]
  MYTHAGO: Parada! :-))) A ja zjistil, ze moji Horaci prijeli do Kosir z Berouna ;-)

  HOR [22.6.00 - 13:23]
  CEPHOR: To jsi mne tedy předhonil, zrovna jsem se chtěl pochlubit, že když zavoláte do Dašic, tak se vám starosta (nyní familiérně nazývaný "pane primátore") ozve "tady Městský úřad Dašice":-))) A i nějaké to šampaňské bylo:-))

  HOR [22.6.00 - 13:24]
  Přátelé, dnes jsem zavítal na jistý obecní úřad, abych se podíval do matriky narozených na osobu narozenou v roce 1927. Jaké bylo moje překvapení, když jsem ji v té matrice nenašel, i když jsem přesně věděl, že se v té obci (i fyzicky a nikoliv v okresní nemocnici) narodila. Protože ani matrikářka mi to nedokázala uspokojivě vysvětlit, obrátil jsem se na magistrát v Pardubicích a tam jsem tu osobu lehce našel. Asi je to věc obecně známá a možná se už o tom zde mluvilo, ale mne to zpočátku trochu zaskočilo: Na obci je kniha, která se sice jmenuje matrika narozených, ale jsou v ní zapsány pouze osoby křtěné v místě. (dokonce jsem si všiml jednoho zápisu, kde tam je křtěná osoba s uvedeným místem narození kdesi na Zakarpatské Ukrajině) Protože však moje hledaná osoba byla bez vyznání, je zapsaná v tzv. občanské matrice, kterou mají nikoliv v obci, ale v Pardubicích pro celé bývalé hejtmanství. Máte nějakou zkušenost, že to je takto i v jiných místech?

  014094825 [22.6.00 - 14:59]
  Co vsechno potrebuji k hledani svych predky v polskem archivu v Poznani ???? Dekuji Aroush.

  1_HINGIS_1 [22.6.00 - 15:13]
  Pred prazdninami se loucim, vsem co maji svatek nebo narozeniny preju vse nej a vsem ostatnim hodne pribuznych.

  TERE [23.6.00 - 07:34]
  HOR Setkala jsem se s tím , ale u zemreleho .1924 v miste kde zemrel nebyl /Sumburk nad Desnou/ byl v Jablonci nad Nisou v knize bezvercu.

  KROU [23.6.00 - 09:54]
  TERE: Nehledas tak nahodou v okoli Sumburku - Velke Hamry, Plavy, Drzkov? POkud ano, prosim, ozvi se mi do posty :-)

  Prosim drzitele seznamu legionaru z Ruska, zda by se mim mohl podivat na legionare "BAŠTA Martin" zda je tam uveden. POkud tam tech Bastu nebude moc, prosim o zaslani seznamu. Diky moc.

  HOR [23.6.00 - 10:47]
  KROU: na Bastu se ti podivam, ale mam to doma, takze az vecer.

  KROU [23.6.00 - 11:16]
  HOR: Diky :-)

  TERE [24.6.00 - 10:36]
  KROU- más to v poste.

  014128779 [24.6.00 - 22:35]
  Mam jeden hodne konkretni dotaz: hrabenka Albertina von Beckers zu Westerstetten, rozena Festetics de Tolna zemrela 10.9.1890 a me zajima, proc zemrela na zamku v Libochovicich? Mela snad nejaky pribuzensky vztah k majitelum zamku Herbersteinum?

  014131348 [25.6.00 - 10:01]
  014128779-zavolej si na čislo 0419/591443 pruvodci ti to urcite reknou i s perlickami

  MILAR [25.6.00 - 22:00]
  Prosím, nevíte náhodou někdo, zda nevyšel knižně rodopis prezidenta Edwarda Beneše?

  ROHLA_JIRI [26.6.00 - 08:08]
  Na stránkách okresního úřadu Rakovník jsem našel pěkné mapy: stávající MO a nové MO.

  SISINKA [26.6.00 - 09:34]
  rohla_jiri: mas nejake predky v Rakovniku?

  SISINKA [26.6.00 - 09:54]
  mohl byste mi nekdo poradit, kde bych mohla najit mapu starych okresu? (z doby Rakouska-Uherska - asi kolem let 1880-1885)

  KROU [26.6.00 - 10:24]
  SISINKA: Koukni se ke me, dale "ceska genealogie na netu" - "mistopis". Tam najdes nekolik odkazu na stranky s teritorialnim delenim v ruznych dobach, vetsinou prace kolegu z rodokmenu :-).

  SISINKA [26.6.00 - 10:31]
  KROU: diky moc :o) uz mi to nejak lezlo na mozek :o) porad okres Horazdovice, Volyne a tak :o)

  ENSIS [26.6.00 - 13:06]
  Všem hezké prázdniny a hodně nových objevů.

  ROHLA_JIRI [26.6.00 - 13:28]
  SISINKA: Primo v Rakovniku predky nemam, ale v okoli vic nez dost.

  JAN_EMMER [26.6.00 - 15:22]
  SISINKA [26.6.00 - 09:34]: A to já jo. :-)

  SISINKA [26.6.00 - 15:44]
  :o) ja mam prave v Rakovniku a sirokem dalekem okoli dost pribuzenstva, snad odtamtud pochazi i nejaci ti predci :o) - zrovna dneska jsem mluvila s dedou, ktery mi o tehle vetvi rodiny docela dost rekl - docela jsem koukala, co o tom vsechno vi :o)

  THANATOS [26.6.00 - 17:27]
  V okolí Rakovníku... no, pokud tam počítáte i obce jako Hudlice (což je spíše u Berouna), tak taky ;-)

  ROHLA_JIRI [26.6.00 - 18:16]
  SISINKA: Muzes se podivat na mou www stranku na odkaz Genealogie, zda tam nenajdeš nějaká společná příjmení.

  ROHLA_JIRI [26.6.00 - 18:23]
  SISINKA: Bydlíš-li někde poblíž Rakovníka, mohli bychom se navštívit. Moje žena MILAR - dělá také rodokmen, ale na internetu zatím nic nemá.

  THANATOS [26.6.00 - 21:10]
  SISINKA: I já odkazuji na své stránky ohledně příjmení příbuzných - www.angelfire.com/hi/ttyl

  SISINKA [27.6.00 - 08:22]
  Diky moc za odkazy :o) ja bydlim v Praze, v Rakovniku a okoli bydli vetev z otcovy strany.. ja bych take odkazala na nejake stranky s prijmenimi, kdybych je mela hotove :o) ale mozna stvorim jeste tenhle tyden neco tady na mageu, takze to sem pak hodim :o)
  ma nekdo z vas zkusenosti s myfamily.com?

  PEETT [27.6.00 - 10:01]
  ...Konečně jsem Vás našel.... Jak se vůbec dá zjistit rodokmen. Kde mám začít..? Moc by mě to zajímalo...

  ENSIS [27.6.00 - 10:05]
  PEETT: podívej se na www.genea.cz tam najdeš pár uzitečných rad do začátku.

  SISINKA [27.6.00 - 10:06]
  PEETT: :o) tak nejlepsi uplne na zacatek je zeptat se nejstarsich pribuznych, koho a co si pamatuji a z toho pak vychazet.. opsat si od nich treba rodne listy, oddaci listy a tak, teprv pote, co vycerpas vsechny tyhle moznosti, se obrat na matriky a statni oblastni archivy, kde muzes najit vic.

  SISINKA [27.6.00 - 12:52]
  tak jsem splacala aspon nejaka prijmeni - jsou na strance www.mageo.cz/home/SISINKA/rodina.html :o) snad vam to pobezi :o)

  PEETT [27.6.00 - 13:55]
  SISINKA ... nebezi mi to...

  SISINKA [27.6.00 - 14:01]
  tak ted uz by to melo behat :o) byl to jen maly vypadek v me hlave :o)))

  HOR [27.6.00 - 14:38]
  Možná by tato stránka mohla být pro i genealoga užitečná. Cibulka tam má kromě známého seznamu StB i zajímavé další vyhledávače, mj. i obrácený telefonní seznam - vyhledávání podle tel. čísel. Pochází to určitě od Telecomu, protože moji firemní stanici jsem tam našel se stejnou chybou, tak jak je vytištěna ve Zlatých stránkách.

  014201996 [27.6.00 - 14:41]
  halo, jak se s tím dělá

  HOR [27.6.00 - 14:42]
  Vzpomněl jsem si s nostalgií na naše staré známé "UTO" , a zde to máme v trošku "oficiálním" kabátě :-))

  014201996 [27.6.00 - 14:45]
  aha, mám zájem o rodokmeny a vše okolo. vaclav.knoll@lacomp.cz diky všem za odpověď

  RAPO [27.6.00 - 16:33]
  HOR: Moc mě Cibulka nepotěšil. 2 důvěrníci, které mám v BK5.

  RADAMEC [27.6.00 - 19:03]
  SISINKA: Jsi desne emotivni. Vez ze "Overuse of the smiley is a mark of loserhood! More than one per paragraph is a fairly sure sign that you've gone over the line."

  AGA [27.6.00 - 23:06]
  Může mi prosím někdo poradit, kde by mohla být uložena křestní matrika z r. 1813 a oddací z r. 1837 pro Radomyšl (Strakonice)? Děkuji.

  SISINKA [28.6.00 - 08:26]
  AGA: snad v SOA v Plzni..

  SISINKA [28.6.00 - 08:26]
  radamec: ik.. tak to jsem nejak nepobrala...

  CROOK [28.6.00 - 08:41]
  Aga: V Třeboni. Křestní tam leží od r. 1642, oddací od r. 1665.

  KROU [28.6.00 - 08:58]
  RAPO: re Cibulkovy seznamy - prestoze jde o zajimavy a bohaty material, nelze jej brat nekriticky. Napr. u nekolika mnou vyhledanych osob byla uvedena neexistujici rodna cisla, presneji rodna cisla, ktera by nemela existovat. Vysvetleni mohou byt ruzna - od chyby v zapisu, ci prepsani (na to se ale vyskytuji casto) az po moznost umeleho vytvareni spolupracovniku, duverniku atd.

  ROHLA_JIRI [28.6.00 - 10:21]
  Obrácený telefonní seznam od Cibulky se mi zdá nejméně 2 roky starý. Číslo z mého bývalého bydliště, které jsem na sebe přihlásil po své matce před 2 a půl roku, je stále vedeno na mou matku. V tištěných Zlatých stránkách jsem tam ale od loňska už já.

  HOR [28.6.00 - 10:38]
  KROU: spis nez ten seznam STB se mi libi hledani v tel. seznamu. V telecomu se musi zadavat postupne po jednom UTO, zde to vyplivne po zadani jmena vsechny najednou. Pro moje jmeno to mam stazeny jak od Cíbulky tak od Telecomu a jsou tam u jednotlivych osob jemne rozdily v adresach.

  RAPO [28.6.00 - 14:04]
  Samozřejmě že údaje o STB neberu nějak tragicky, obzvláště, že jeden není s námi příbuzný a druhý je bratranec z druhého kolena, kterého jsem v životě neviděl.(Ale datumy narození seděly). Co se týče telef.seznamu: V roce 98 nechal podnájemník přepsat náš telefon na svou firmu. V seznamu jsem našel oba údaje, jak své původní, tak nové. Takže měl asi problémy v případě rušení čísel.

  SYORAQ [28.6.00 - 14:30]
  Mam jen takovi malinky dotaz? Co ma genealogie spolecneho s telefonim seznamem???? :o))))

  MYTHAGO [28.6.00 - 14:59]
  SYORAQ: Pokud tě zajímá, kde všude a v jakém počtu se vyskytuje tvé příjmení, anebo chceš kontaktovat nositele určitého příjmení, zda doma nemají nějaké dokumenty po předcích, tak ti takový telefonní seznam prokáže velmi cenné služby.

  ZLIMPKK [28.6.00 - 15:03]
  SYORAQ: Telefonní seznam jako databáze příjmení a zároveň míst výskytu slouží jako základní pramen vyhledávací genealogie. Můžeš si spočítat, kde které příjmení se vyskytuje nejčastěji a relativně nejvíce a pomocí toho určit (eliminovat) místa původního výskytu některého příjmení. Řekni mi, kde bys např. hledal původ příjmení Chudoba? Já ti to řeknu: Jméno chudoba vzniklo ve dvou oblastech, a to: JIČÍN - HOŘICE - NOVÁ PAKA (pravděpodobně nejspíš v okolí Bělohradu) a mezi PODĚBRADY, PŘELOUČÍ, KUTNOU HOROU a LEDČEM nad Sázavou. To zjistíš z telef. seznamů, i když Chudobové dnes žijí téměř všude, od Ostravy a Zlína až po Cheb.
  Karel

  ZLIMPKK [28.6.00 - 15:06]
  Ještě k těm Chudobům. Nedávno mne požádal jistý pan Chudoba,který přišel v r. 1945 jako Volyňák k Rakovníku, že nic neví, odkud byli jeho předci. Jeho rodinná historie končila v r. 1880, kdy se jeho dědeček přistěhoval na Volyň. Odkud, to bylo hádankou. Nyní pátrá už jen asi v pěti farnostech. Věřím, že brzy ztracené předky nalezne.
  Karel

  BULVER [28.6.00 - 15:14]
  Vážení, nenarazil někdo z Vás na rod "de Saint Privé". Údajně, rod žil ve Francii. U Slavkova bojoval člen rodu na straně Napoleona. V Prostějově je údajně rodiná hrobka. Jakákoliv inrormace vítána. Díky.

  RADAMEC [28.6.00 - 15:54]
  SISINKA: Mel jsem na mysli, ze pouzivas asi ctyrikrat vic emotikonu, nez je v kraji zvykem, coz jsem dolozil citatem z autoritativniho zdroje.

  MYTHAGO [28.6.00 - 16:25]
  BULVER: Dal jsem ti do pošty pár odkazů.

  014216673 [28.6.00 - 17:26]
  MYTHAGO je jednička. Moc mu děkuji.Bulver

  RAPO [28.6.00 - 21:49]
  SYORAQ [28.6.00 - 14:30]: Podle telef seznamu jsem na jaře našel 22 otcových bratranců a sestřenic, o kterých jsem dosud neměl potiuchy (Od Jesenicka přes Polsko až na Ostravsko)

  CROOK [28.6.00 - 22:06]
  Syoraq: Krom toho každej někdy potřebuje telefonní seznam, ergo i genealogové. ;-)

  KROU [29.6.00 - 09:02]
  Poradte:
  1) V zapisu o oddani z roku 1860 jsem nasel nasledujici poznamku, tykajici se zenicha: "Vsechno porucenske povoleni a prominuti casne z vojny od vys:c:k: mistodrzitelstvi od 6/2 No 6851." Zenichovi bylo 21 let, nevesta nezletila, 20 let. Jde asi od osvobozeni z vojenske sluzby. Nevite, v jakych pripadech se vydavalo a co mohlo slouzit jeho opodstatnenim?
  2) Setkali jste se nekdy s krestnim jmenem "Jonat"? (1857)
  Diky

  TAJFUN [29.6.00 - 11:58]
  I když to sem úplně nepatří - Genea nemá zájem, takže kdo by chtěl uveřejnit, napsal jsem pár řádek (a nafotil) o Tolerančním hřbitovu na Bílé Hoře. Zájemci můžu mejlnout.

  014223926 [29.6.00 - 12:37]
  Tajfun: Mam zajem o vse co se tyka Bile Hory, arous@post.cz, dik artur

  KROU [29.6.00 - 17:33]
  HONORE: Omlouvam se za chybnou zpravu - RC poskytovala datbaze serveru www.estebe.cz - jak jsem ted zjistil, tento ukoncil svou cinnost.
  TAJFUN: Zajem samozrejme mame, ale nevim, kdo to ted muze publikovat :-(. Jestli muzes, posli ten material me a ja to nejak zaridim. Diky.

  COMTE [29.6.00 - 20:26]
  Všichni: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze pořádá NÁBOR na Kurz pokročilých genealogů 2000 .

  THANATOS [29.6.00 - 23:16]
  KROU: Obvykle se osvobozuje z vojny na základě těhotenství ženy, kdy ,,je voják prospěšnější jako otec" ap. - jsou to spíše věci společné s rodinným právem (tedy ze závažných důvodů, jako je například nebezpečí úmrtí snoubence, kdy má dědické právo přednost aj.)

  LAZYFOX [30.6.00 - 07:42]
  HRBITOVY TAJFUN sem s tim hrbitovem. Jinak nemam ted na hrbitovy.cz cas (vypada to ze se k tomu dostanu az po vanocich), ale pokud mate jakekoliv prispevky ci opsane nahrobky, ci dokonce prepsane ci naskenovane hrbitovni knihy ci fotky, dejte mi vedet na petrf@operamail.com .Pripadne prispevky prilozte k mailu, ty pres 2MB prosim posilejte pres uschovna.cz .

  KROU [30.6.00 - 14:01]
  THAN: Tvuj prispevek [29.6.00 - 23:16] se, jak se mi zda, tyka platneho prava. Ale platily stejne veci i v 1860?
  HONORE: Dekuju za upresneni :-)